17 ianuarie 2021
Chisinau
Social

Restanţele salariale de la CFM vor putea fi lichidate dacă se va implica şi statul în rezolvarea problemelor

Loading
Social Restanţele salariale de la CFM vor putea fi lichidate dacă se va implica şi statul în rezolvarea problemelor
Restanţele salariale de la CFM vor putea fi lichidate dacă se va implica şi statul în rezolvarea problemelor

sindicate-cfm

 

La 11 martie anul curent, an­gajaţii Căii Ferate a Moldo­vei, susţinuţi de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi de federaţia sindi­cală de ramură, au desfăşurat un marş de protest, de la Gară până la sediul Guvernului. Pro­testatarii au cerut achitarea restanţelor salariale, de peste patru luni, dar şi majorarea retribuţiilor lunare. În medie, salariul angajaţilor CFM este de doar circa 2.000 lei. 

 

După protestele salariaţilor Căii Ferate a Moldovei, s-a creat o comisie de conciliere, formată din nouă reprezentanţi ai salari­aţilor şi nouă reprezentanţi de la conducerea CFM. Recent, a avut loc cea de-a treia şedinţă a comi­siei, aceasta desfăşurându-se la sediul Căii Ferate a Moldovei, cu uşile închise.

Ion Zaporojan, preşedintele Fe­deraţiei Sindicale a Feroviarilor, a menţionat după şedinţă că admi­nistraţia întreprinderii Calea Fera­tă a Moldovei nu a putut oferi un răspuns clar când vor fi achitate toate restanţele salariale. „Situaţia este incertă. S-a anunţat reduce­rea numărului de ministere, se tă­răgănează alocarea creditului de 50 mln. de lei de la câteva bănci din țară, destinat inclusiv achitării restanţelor salariale. M-am adre­sat de nenumărate ori şi premi­erului Pavel Filip şi preşedintelui Parlamentului, Andrian Candu, le-am solicitat să se implice în so­luţionarea problemei. Pentru mo­ment, Calea Ferată a Moldovei va ieşi din impas doar dacă va avea sprijin din partea statului.

CFM este o întreprindere stra­tegică de stat, chiar şi creditul de 50 de mln. de lei nu va salva situ­aţia, nici într-o lună şi nici în cinci luni. Cer Guvernului, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să se întoarcă cu faţa spre întreprinderile de stat. De ce atunci când la Fabrica de sti­clă s-a ars un cuptor, statul a virat 12 mln. de lei, dar la Calea Fera­tă a Moldovei, care este o între­prindere strategică, nu se alocă nimic, deşi mă adresez de un an şi jumătate şi Guvernului, şi Parla­mentului?”, se  întreabă indignat Ion Zaporojan.

„Nu suntem mulţumiţi atunci când 

primim răspunsuri de ge­nul „Preşedintele Parlamentului a examinat petiţia şi a transmis-o mai departe spre examinare Exe­cutivului”. Până acum nu am simţit nici o susţinere din partea statu­lui. Măcar să ne ajute la procu­rarea combustibilului pentru trei luni, e vorba de 45-48 mln. de lei. Cu aceşti bani, am putea micşo­ra restanţele salariale. În prezent, datoriile la leafă pentru majorita­tea lucrătorilor sunt de patru luni şi  jumătate, pentru circa 400 de angajaţi – de şase luni şi jumătate, iar pentru alţi aproximativ 200 de angajaţi, restanţele salariale sunt de peste şapte luni şi jumătate. Datoriile respective  se estimează la 160 mln. de lei, fără impozite”, a precizat Ion Zaporojan.

Alexandru Orândaş, vicedirec­tor al Căii Ferate a Moldovei, res­ponsabil pentru activitatea finan­ciară, preşedintele Comisiei de conciliere, a precizat că în ultimii ani la CFM s-a înregistrat un de­clin al volumelor de transport.

„Am înregistrat pierderi de 100 mln. de lei în anul 2015 şi de 50 de mln. de lei în 2016. Situaţia respectivă a condus la acumularea restanţelor salariale. Conducerea întreprinderii a elaborat pentru anul 2017 un plan de ieşire din cri­ză, realizarea căruia ar putea con­duce la diminuarea pierderilor. E vorba de optimizarea personalu­lui, adică se va reduce numărul de angajaţi, printre cei disponibilizați fiind mulți pensionari. Totodată, serviciul medical din cadrul CFM va fi transmis în subordinea Mi­nisterului Sănătăţii. Intenţionăm să atragem şi noi clienţi. Conform unor calcule ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvol­tare (BERD), pentru achitarea in­demnizaţiilor în caz de reducere a statelor de personal este nevoie de circa 4 mln. de euro. Am în­cheiat un contract cu BERD și în viitorul apropiat vom recurge la reducerea numărului de angajaţi. Vom reduce numărul de staţii, li­nii, vagoane, astfel încât vom pu­tea economisi bani, cu care vom putea achita datoriile la leafă”, a menţionat responsabilul din administraţia CFM.

O nouă rundă de negocieri în cadrul şedinţei Comisiei de con­ciliere va avea loc la 26 mai. În prezent, CFM are circa 9.300 de salariaţi.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com