20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Reprezentanţii CNSM au participat la un seminar internațional

Loading
Fără categorie Reprezentanţii CNSM au participat la un seminar internațional
Reprezentanţii CNSM au participat la un seminar internațional
seminar-moscova

Foto: CNSM

Federaţia Sindicatelor Indepen­dente din Rusia (FSIR) a organi­zat un seminar de perfecţionare a cadrelor sindicale din Moldova, Belarus, Letonia şi Lituania cu tema: „Reglementarea relaţiilor de muncă şi a problemelor socia­le în companiile multinaţionale”, care s-a desfăşurat, recent, în incinta Institutului mişcării sindicale al Academiei Muncii şi Relaţii Soci­ale din Moscova.

 

La această întrunire, din partea CNSM au participat: Nicolae Suruceanu, secre­tar confederal, conducătorul grupului, Tamara Mirovschi, şefa Departamen­tului organizare, educaţie şi informare CNSM, Iurie Pojoga, secretar executiv al FNSAA „Agroindsind”, Elizaveta Iurcu, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Comunicaţii, şi Ion Racoviţă, preşe­dintele organizaţiei sindicale „Macon”, Federaţia „Sindicons”.

 

Standarde care trebuie respectate de toată lumea

 

Seminarul a fost deschis de Vladimir Naumov, director executiv al Institutu­lui mişcării sindicale al Academiei Mun­cii şi Relaţii Sociale, care a prezentat o informaţie despre activitatea instituţiei menţionate.

Un interes deosebit a prezentat pen­tru participanţi lecţia la tema „Standar­dele internaţionale în domeniul muncii” prezentată de Konstantin Krîlov, doctor în ştiinţe, profesor la Academia Juridi­că de Stat „O. E. Kutafin” din Moscova. În informaţie au fost indicate scopuri­le, sarcinile şi principiile reglementării juridice internaţionale a muncii, actele fundamentale ale OIM, inclusiv conven­ţiile nr. 87, 98, 29, 35, 90, 100, 138, 146 şi Recomandarea (III) 1958 privind dis­criminarea în domeniul muncii şi ocu­pării.

De asemenea, au fost notificate cele mai actuale teme în domeniul re­glementării juridice internaţionale a muncii: asigurarea eficientă la elimina-rea muncii forţate; muncă decentă în aprovizionarea globală; muncă de­centă în scopul asigurării păcii, secu­rităţii şi rezistenţei în faţa calamităţi-lor; şomaj de lungă durată; migraţia forţei de muncă; violenţa împotriva femeilor şi bărbaţilor în sfera muncii; modele ocupaţionale nestandard; pre­venirea şi aplanarea conflictelor de mun-că etc.

Secretarul responsabil al Arbitrajului de Muncă din Moscova, Vladimir Kaşin, a venit în faţa participanţilor la seminar cu o prezentare despre activitatea aces­tei instituţii. Scopul Arbitrajului Muncii este acordarea asistenţei (serviciului) de către stat în soluţionarea conflictelor colective de muncă în organizaţiile din orașul Moscova. Pentru realizarea sco­pului, instituţia:

– acordă asistenţă metodică părţilor conflictului de muncă la toate etapele examinării şi soluţionării lor;

– acordă consultaţii părţilor aflate în conflict în vederea îndeplinirii procedu­rii de împăcare şi a metodelor de aplana­re a conflictelor;

– asigură condiţii de muncă arbitrilor muncii în cadrul examinării proceduri­lor de aplanare a conflictelor;

– organizează instruirea arbitrilor muncii din or. Moscova;

– analizează şi generalizează cauzele apariţiei conflictelor colective de mun­că în organizaţiile din or. Moscova, ela­borează propuneri privind înlăturarea acestora;

– organizează instruirea partenerilor sociali în reglementarea conflictelor co­lective de muncă;

– participă la elaborarea şi analiza le­gislaţiei muncii ce ţine de procedura de împăcare în cazul conflictelor colective de muncă;

– întreprinde măsuri pentru efectua­rea schimbului de experienţă în dome­niul legislaţiei muncii şi al reglementă-rii conflictelor colective de muncă;

– informează despre activitatea insti­tuţiei în soluţionarea conflictelor colec­tive de muncă ş.a.

 

Dezbateri, schimb de experiență

 

Mai multe teme au fost prezentate de către formatorii sindicali şi lectorii universitari privind reglementarea rela­ţiilor de muncă şi problemele sociale în cadrul dialogului social: tehnologia ne­gocierii contractelor colective de muncă, conflictele colective de muncă şi modul de soluţionare a lor, conflictologia, moti­vaţia prin muncă şi rolul sindicatelor în formarea sistemelor de motivare a per­sonalului din organizaţii, soluţionarea conflictelor de muncă prin mediere ş. a.

Vizavi de partea teoretică, au avut loc discuţii şi schimburi de experienţă privind legislaţia muncii şi soluţiona­rea conflictelor colective de muncă din patru ţări – Moldova, Belarus, Letonia şi Lituania. Delegaţia din partea CNSM a prezentat o informaţie amplă despre convenţiile ratificate în RM, Codul mun­cii din RM, alte legi din domeniul mun­cii, precum şi despre activitatea CNSM în cadrul Comisiei Naţionale pentru Consultări şi Negocieri Colective şi ac­ţiunile sindicatelor în cadrul dialogului social pe parcursul anilor 2013-2014.

Reprezentanţii CNSM au participat, de asemenea, la o întrevedere cu recto­rul Academiei Muncii şi Relaţii Sociale, Evgheni Kojokin, precum şi cu şefii de­partamentelor protecţie socială, juridic şi relaţii internaţionale ale Federaţiei Sindicatelor Independente din Rusia. Totodată, delegaţia din Moldova a vizi­tat Academia şi Muzeul FNPR (FSIR).

În ultima zi de lucru, în cadrul semi­narului a avut loc masa rotundă cu gene­ricul: „Politica de cadre a centrelor sin­dicale naţionale: probleme şi tendinţe”. Reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova au informat asistenţa despre Strategia CNSM pe anii 2012-2017 privind resursele umane, Concepţia educaţiei sindicale, acţiuni­le CNSM în domeniul formării liderilor şi activiştilor sindicali şi perfecţionării cadrelor sindicale la nivel naţional, de ramură şi teritorial, precum şi despre activitatea Institutului Muncii ca centru didactico-metodic şi ştiinţific în organi­zarea educaţiei sindicale.

Membrilor delegaţiei din Moldova le-au fost înmânate certificate privind participarea la cursul de instruire „Re­glementarea relaţiilor de muncă şi a problemelor sociale în companiile mul­tinaţionale”.

 

Tamara Mirovschi,

şefa Departamentului organizare, educaţie şi informare, CNSM

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi