12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Reglementarea procesului de activitate la nivel de unitate. Contractul individual de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Reglementarea procesului de activitate la nivel de unitate. Contractul individual de muncă
Reglementarea procesului de activitate la nivel de unitate. Contractul individual de muncă
cintract-de-munca

Foto: viza.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Reglementarea procesului de activitate la nivel de unitate

 

guestion

Regulamentul intern este obligatoriu pentru fiecare uni­tate? Care este rolul sindicatelor la întocmirea acestui act juridic?

 

Vera Platon, Bălți

 

 

Regulamentul intern este un act juridic care ține de reglementa­rea procesului de activitate a unității. Acesta trebuie să fie întocmit şi aprobat de angajator prin ordin la fiecare unitate. Art. 198 din Codul muncii dispune întocmirea acestui act, cu consultarea repre­zentanţilor salariaţilor.

Astfel, la întocmirea regulamentului intern al unităţii, sindica­tele trebuie să urmărească cu atenţie ca acest act juridic să con­ţină prevederi referitoare la: protecţia şi igiena muncii în cadrul unităţii; respectarea principiului nediscriminării şi eliminarea oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă; drepturile, obli-gaţiile şi răspunderea angajatorului şi ale salariaţilor; disciplina muncii în unitatea respectivă; abaterile şi procedura disciplina-ră; regimul de muncă şi de odihnă şi alte reglementări privind ra­porturile de muncă la unitate, care nu contravin legislaţiei în vi­goare.

Sindicatele trebuie să urmărească respectarea condiţiilor legisla­ţiei ce ţin de regulamentul intern, de exemplu, să fie adus la cunoş­tinţa salariaţilor, sub semnătură, de către angajator, în termen de cinci zile lucrătoare de la data aprobării regulamentului, afişarea acestuia în toate subdiviziunile structurale ale unităţii etc.

 

Contractul individual de muncă, încheiat în formă scrisă

 

guestion

Am fost încadrată în muncă până la adoptarea Codului muncii, prin ordin de angajare. Am auzit că este obliga­torie încheierea cu angajatorul a contractului de muncă în formă scrisă. Este adevărată informaţia?

 

Aliona Florea, Hîncești

 

Regula generală este că contractul individual de muncă se în­cheie în formă scrisă, dar, conform prevederilor art. 58 din Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat până la data in­trării în vigoare a Codului muncii (înainte de 28.03.2003) poate fi perfectat în formă scrisă numai cu acordul părţilor.

Din cele din urmă, rezultă că nu este obligatorie încheierea con­tractului individual de muncă în formă scrisă, deși forma scrisă a contractului reprezintă un act prin care se garantează drepturile şi obligaţiile atât ale salariatului, cât şi ale angajatorului. Conţinutul contractului individual de muncă, în acest sens, include clauze cum ar fi: durata contractului; data de la care contractul urmează să-şi producă efectele; specialitatea, profesia, calificarea, funcţia; atri­buţiile funcţiei; riscurile specifice funcţiei; drepturile şi obligaţiile salariatului; drepturile şi obligaţiile angajatorului; condiţiile de re­tribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei sau cel tarifar şi supli­mentele, premiile şi ajutoarele materiale; compensaţiile şi aloca­ţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase; locul de muncă; regimul de muncă şi de odihnă; perioada de probă, după caz; durata concediului de odihnă anual şi condiţiile de acordare a acestuia; prevederile contractului colec­tiv de muncă şi ale regulamentului intern al unităţii referitoare la condiţiile de muncă ale salariatului; condiţiile de asigurare socială; condiţiile de asigurare medicală și altele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand