22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Rechemarea din concediu. Dreptul la activitate didactică. Termenul de adresare în instanța de judecată

Loading
Cetăţeanul şi legea Rechemarea din concediu. Dreptul la activitate didactică. Termenul de adresare în instanța de judecată
Rechemarea din concediu. Dreptul la activitate didactică. Termenul de adresare în instanța de judecată

 

 

adresare-in-judecata

Foto: curentul.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Rechemarea din concediu, posibilă doar cu acordul în scris al salariatului

 

guestion

După câteva zile de concediu, angajatorul a emis or­din de rechemare fără să-mi ceară acordul, iar eu am refuzat să mă conformez. Este aceasta o încălcare a disciplinei de muncă?

 

Victor Gâscă, Nisporeni

 

 

Potrivit art. 122 alin. (1) din Codul muncii, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual printr-un ordin (o dispo­ziţie, decizie, hotărâre) al angajatorului, dar numai cu acordul în formă scrisă al salariatului şi doar pentru situaţii de serviciu ne­prevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate.

Astfel, în situația descrisă mai sus, în care nu a fost executat ordinul, emis cu încălcarea normelor legale, nu este prezentă o în­călcare a disciplinei muncii (art. 201 din Codul muncii).

 

Dreptul inspectorilor fiscali de a desfăşura activitate didactică

 

guestion

Dețin funcția de inspector în structurile fiscale. Mă interesează dacă am dreptul să desfășor și o activi­tate didactică.

 

Mihail Potopu, Chișinău

 

În conformitate cu art. 148, alin. (1) din Codul fiscal, încadrarea persoanelor în organul fiscal se face în conformitate cu legislaţia cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi le­gislaţia muncii. Astfel, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, funcţionarul public nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezen­tare a statului în societăţile economice. Pornind de la cele de mai sus, aveți dreptul să desfășuraţi și activitate didactică.

 

Termenul de adresare în instanța de judecată în cazul litigiilor individuale de muncă

 

guestion

Sunt angajat la o întreprindere individuală din satul de baştină şi, în ultimul timp, au apărut tot mai des conflicte între mine şi angajator. Aş putea spune că e vorba chiar de certuri serioase legate de relaţiile de muncă. Care este termenul de depunere a cererii în instanţa de judecată?

 

Vasile Croitor, Criuleni

 

Potrivit art. 355 din Codul muncii, cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de trei luni de la data la care salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său. În cazul în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului, cererea privind soluţionarea litigiului in­dividual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Natalia Bernevec
    15.10.2014

    Am si eu o intrebare..am de emis un ordin de rechemare a unui judecator din concediu,in baza cererii proprii….in baza caror articole si alineate se face ordinul respectiv …ajutatima va rog

  • Ana
    08.06.2017

    In anul 2013 contab.sef de atunci al companiei in care activez,mi-a propus sa scriu cerere de concediu anual cu rechemare imediata pentru toate 42 zile de concediu anual cumulate si nefolosite,dealtfel eu risc sa pierd dreptul la aceste zile,deoarece expira cei 2 ani de valabilitate. Actualul cont.sef ma poate obliga sa folosesc acele 42 zile?

Citește și
slot thailand