14 iunie 2024
Chisinau
Social

Protest la Parlament, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova

Loading
Social Protest la Parlament, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
Protest la Parlament, organizat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
Vocea poporului

Circa 200 de sindicaliști au pro­testat, luni, în fața Parlamentului, în semn de nemulțumire față de decizia autorităților, care îi lipsește de premiul anual pentru anul 2020. Sindicaliștii sunt îngrijorați de fap­tul că noul proiect al bugetului de stat pentru anul 2022 i-ar pu­tea lăsa fără acest ajutor și în ur­mătorii ani. Membri ai conducerii Confederației Naționale a Sindica­telor din Moldova (CNSM) au avut o întrevedere cu reprezentanții Parlamentului, în urma căreia au declarat că nu au primit răspunsuri clare, tranșante, dar că vor conti­nua negocierile.

„Astăzi cu toții am îmbrăcat cămașa luptei sindicale și am ieșit să protestăm, la un miting pașnic, fără tentă politică, pentru apărarea drepturilor noastre. Anul 2020 a fost un an foarte greu, al începu­tului de pandemie. Sub pericolul pandemiei au fost și structurile statale, dar în primul rând au fost oamenii muncii. În prima linie au fost cei din sănătate, din poliție, educație, cultură etc. Nu este vor­ba de un premiu de stimulare, de apreciere a muncii pe parcursul anului, acesta este o componentă a sistemului de salarizare. Ni se lămurește că în anul 2020 cineva nu a prevăzut resursele financiare respective, dar oare omul muncii, care pe parcursul anului pandemic nu a beneficiat de nici o susținere, care a plătit conștiincios impozite, taxe nu merită respect? Oare statul trebuie să vină acum cu astfel de explicații în fața noastră? Sau sta­tul trebuie să-și onoreze obligațiile față de cetățeni?”, a declarat în fața protestatarilor Igor Zubcu, președintele CNSM.

Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, a afirmat că „sindicatele au înaintat demersuri prin care au solicitat să li se ofere salariaților-membri de sindicat din sectorul bugetar explicațiile de rigoare vi­zând achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020. La respectivele solicitări, Mi­nisterul Finanțelor ne-a informat că la elaborarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 nu au fost prevăzute mijloace fi­nanciare necesare pentru acor­darea premiului anual nici măcar aferent anului 2021.”

Pe parcursul anului curent, sin­dicatele au înaintat repetat reven­dicarea ca să fie modificată Legea nr. 270/2018 privind sistemul uni­tar de salarizare în sectorul buge­tar în vederea acordării premiului anual pentru rezultatele anului 2020 și alocate mijloacele finan­ciare pentru acordarea premiului anual aferent anilor 2020 și, ulte­rior, anului 2021.

 

Sindicaliștii revendică premiul anual pentru angajații din sistemul bugetar

 

„În ciuda promisiunilor făcute, astăzi, pedagogii, lucrătorii din cultură, din serviciile publice nu au primit nici un premiu. Începând cu luna aprilie a acestui an, s-au făcut multe adresări, apeluri în Guvern,  Parlament, ca pentru anul 2022 în bugetul de stat să fie prevăzuți bani de a acoperi acest premiu. Ni s-a promis, dar până la urmă au omis acest articol. Dacă nu ne vor soluționa problemele, noi vom continua cu acțiuni de protest. Vom picheta Guvernul, vom orga­niza marșuri sau alte manifestații până nu vom dobândi ceea ce do­rim, ceea ce merităm”, a menționat Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM.

„Din păcate, acest dialog trebu­ia să fie mult mai devreme și nu noi suntem cei care am stat deoparte. Am fost ignorați, nu am fost auziți. Sperăm că mesajele noastre vor fi auzite măcar acum”, a spus, în ca­drul protestului, Ghenadie Donos, președintele Federației Sindicale a Educației și Științei.

A ieșit în stradă și Ludmila Timoti. Deși este lector la Univer­sitatea Tehnică de mai bine de 25 de ani, salariul modest pe ca­re-l primește abia de-i ajunge ca să supraviețuiască.  „Nu mai este posibil de lucrat în acest domeniu. Cu salariul de 6000-7000 de lei la o vechime în muncă de 34 de ani, cu 25 de ani în pedagogie, este imposibil. Cred că acest an o să fie ultimul an în educație”, ne-a spus profesoara.

„Guvernanții nu au decât să gă­sească acești bani și să ne achite premiul anual, ceea ce ni se cuvine, ceea ce merităm de fapt”, remarcă Albina Blanari, profesoară la Liceul „A.I. Cuza” din Chișinău.

Urmare a insistenței sindicatelor, inclu­siv a participanților la mitingul de protest din 6 decembrie curent, deputatul Dan Perciun, într-un briefing de presă în Par­lament, precum și ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, bu­get și finanțe, au dat asigurări că premiul anual pentru rezultatele anului 2021 va fi acordat în decembrie curent din con­tul mijloacelor disponibile ale instituțiilor bugetare. În cazul insuficienței mijloacelor financiare pentru plata premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2021, pentru unele instituții bugetare, în buge­tul de stat pentru anul 2022, sunt prevă­zute sumele necesare pentru acordarea premiului pentru anul 2021 pe parcursul primelor trei luni ale anului 2022. Con­comitent, în bugetul de stat pentru anul 2022 sunt prevăzute sumele necesare pentru plata premiul anual aferent anului 2022.

Totodată, ministrul Finanțelor a anunțat că în anul 2022 va iniția discuții pentru perfecționarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, la care vor participa nemijlocit și reprezentanții sindicatelor, eliminând la­cunele existente și asigurând o echitate în salarizare.

Solicitările sindicaliștilor au fost discu­tate și în plenul Parlamentului. Deputatul Grigore Novac a propus crearea unui grup de lucru, care să discute cu protestatarii și să găsească o soluție.

În Republica Moldova sunt peste 150 de mii de salariați în sectorul bugetar. Pentru acordarea premiilor pentru anul 2020 ar fi nevoie de peste 600 de milioane de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand