24 iulie 2024
Chisinau
Social

Protecție socială pentru angajatele însărcinate sau cu prunci

Loading
Social Protecție socială pentru angajatele însărcinate sau cu prunci
Protecție socială pentru angajatele însărcinate sau cu prunci
angajata-cu-prunci

Foto: ziarulunirea.ro

 

Un şir de cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătoarelor gravide, a celor care au născut de curând sau care alăptează sunt aplicate în ţara noastră, de la în­ceputul acestui an.

 

Conform hotărârii de Guvern privind aceste cerinţe, angajatorii vor evalua şi înlătura orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor și posibilele efec­te negative asupra sarcinii ori a alăptării. Astfel, angajatele nu vor putea fi obligate să desfăşoare activităţi ce pot prezenta un risc specific de expunere la agenţi chimici, radiații, fiind totodată nevoie să munceas­că în condiții nocive, de oboseală mintală şi fizică, inclusiv în servicii de noapte, în în­căperi cu limite extreme de temperatură.

Totodată, în cazul depistării unor con-diții defavorabile pentru desfășurarea activității, angajatorul va dispune modifica­rea temporară a condițiilor şi a progra­mului de lucru, schimbarea locului de muncă, precum şi scutirea de îndeplinirea obligațiilor pentru întreaga perioadă nece­sară protecției securității şi sănătății anga­jatelor din categoria respectivă.

De asemenea, angajatorii vor asigura informarea, prin intermediul unor instruiri, a salariatelor gravide, a celor care au năs­cut de curând sau care alăptează, privind riscurile profesionale la care se expun.

Noile cerinţe au drept scop 

transpunerea parţială a Direc­tivei europene privind introdu­cerea de măsuri pentru promo­varea îmbunătăţirii securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, al ce­lor care au născut de curând sau care alăp­tează. Din acest considerent, în avizul lor, reprezentanţii sindicatelor au menţionat că susţin integral documentul respectiv.

Totodată, la propunerea sindicatelor, în document a fost introdusă prevederea ca, în caz dacă angajatorul nu este în stare să evalueze natura, gradul sau durata riscuri­lor specifice la care sunt expuse lucrătoa­rele sau la unitate nu există un serviciu de protecţie şi prevenire, să se facă uz de ex­pertiză externă în această materie.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează

Комментарии запрещены.

Citește și
slot thailand