13 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Protecţie social-economică pentru membrii de sindicat

Loading
Fără categorie Protecţie social-economică pentru membrii de sindicat
Protecţie social-economică pentru membrii de sindicat
sindicatele-bancare

Foto: vocea.md

Federaţia Sindicatelor Lucrătorilor din Instituţiile Bancare şi de Asigurări a desemnat, în săptă­mâna trecută, câştigătorii concur­sului „Cel mai bun comitet sindical în 2013”.

 

Cele trei locuri câştigătoare au fost atribuite comitetului sin­dical al Băncii Comerciale „Vic­toriabank”, celui al aparatului central al Băncii de Economii, precum şi organizaţiei „Unic” de la „Moldindconbank” împreună cu cea a filialei nr. 1 a Băncii de Economii. Totodată, au fost în­mânate diplome de merit comi­tetelor sindicale „Energbank” şi „Unibank”.

Preşedintele federaţiei, Victor Onici, a menţionat, în cadrul ce­remoniei de desemnare a învin­gătorilor, că scopul acestui con­curs este de a stimula eforturile liderilor de sindicat de apărare a drepturilor şi intereselor profe­sionale, sociale şi economice ale membrilor.

Totodată, acţiunea îşi pro­pune să promoveze experienţa acumulată în domeniul desfăşu­rării dialogului social la nivel de unitate.

Tatiana Tafuni, şefa Departa­mentului organizare al aceleiaşi federaţii, a apreciat că majori­tatea comitetelor sindicale în­treprind tot mai multe măsuri de protecţie social-economică a membrilor. Cel mai eficient mij­loc de obţinere a unor garanţii sociale suplimentare este con­tractul colectiv de muncă. De ast­fel de documente dispun Banca de Economii, „Moldindconbank”, „Banca socială”, ”Energbank”, „Unibank”, „Eximbank-Gruppo Veneta Banca”, Comisia Naţio­nală a Pieţei Financiare şi Com­pania de asigurări ASITO.

Pornind de la faptul că sec­torul bancar şi de asigurări este marcat de un nivel înalt de stres profesional, comitetele sindicale pun accentul şi pe organizarea de activităţi culturale şi sportive, cum sunt: spartachiadele, frec­ventarea sălilor de sport, odihna la mare sau la munte, excursiile sau controalele medicale profi­lactice, a mai precizat Tatiana Tafuni.

În contextul desemnării câşti­gătorilor acestui concurs, a fost organizat şi un seminar cu tema „Sănătatea şi securitatea muncii femeilor – prioritate pentru or­ganizaţiile sindicale”.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și