23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Protecţia viitorilor salariaţi, în vizorul sindicatelor din construcţii

Loading
Fără categorie Protecţia viitorilor salariaţi, în vizorul sindicatelor din construcţii
talmaci

Foto: vocea.md

Tinerii vor avea încă o oportunitate de a afla despre avantajele oferite de sindicat. Şi asta deoarece Comitetul Executiv al Federa­ţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Con­strucţii „SINDICONS” a hotărât instituirea în şcolile profesionale de profil a „Orei sindicale”. Această hotărâre a fost deja adusă la cunoştinţa directorilor instituţiilor de învăţământ secundar pro­fesional, aceştia arătându-se deschişi spre colaborare.

 

Comitetul Executiv al Federaţiei „SIN­DICONS” a desfăşurat recenta şedinţă ordinară în teritoriu. De această dată, sin­dicaliştii au ales Şcoala Profesională din Căuşeni. Preşedintele „SINDICONS”, Vic­tor Talmaci, a menţionat că desfăşurarea şedinţelor în teren oferă posibilitatea de a studia problemele sociale existente direct la faţa locului. Participanţii la şedinţă au mers împreună cu directorul Şcolii Pro­fesionale din Căuşeni, Vitalie Negară, şi au analizat starea de lucruri în instituţie. Un tablou nu prea îmbucurător, dar sa­tisfăcător. Aceasta a fost părerea sindica­liştilor. Ca şi alte instituţii de învăţământ vocaţional-tehnic, această şcoală reuşeşte să se menţină pe linia de plutire datorită finanţelor proprii şi proiectelor interna­ţionale. Atelierele lemnarilor şi sudorilor sunt dotate cu utilaj modern, obţinut prin proiectul german “Eberhard Schock”, iar sălile de curs au în dotare mobilă realizată de însăşi elevii şcolii. Elevii care învaţă în această şcoală profesională se ajută reci­proc, până şi salopetele de lucru ale su­dorilor şi lemnarilor sunt cusute de către fetele de la specialitatea „Cusător”.

Unele aspecte de activitate a instituției i-au determinat pe sindicaliştii din con­strucţii să se mobilizeze şi să promită şcolii mai multe materiale dar şi ustensile nece­sare elevilor pentru practică. „Aici, la Cău­şeni am observat o serie de schimbări spre bine, dar şi mult entuziasm. Nu putem decât să mulţumim directorului Negară, pentru că reuşeşte să menţină instituţia la un nivel acceptabil”, a subliniat preşedin­tele „SINDICONS”, Victor Talmaci. Dom­nia sa a îndemnat membrii Comitetului Executiv să ajute şcolile profesionale, deoarece aceştia reprezintă agenţii econo­mici care au nevoie de muncitori calificaţi. „Dacă noi nu vom ajuta, atunci cadrele nu vor fi atât de pregătite. Dacă vrem munci­tori buni, trebuie să ne mobilizăm şi să le oferim acestora o pregătire pe măsură”, a mai adăugat Victor Talmaci.

 

g_cnsm

Dacă vrem muncitori buni, trebuie să le oferim acestora o pregătire pe măsură

 

Şi la capitolul relaţiei angajator – sa­lariat, membrii Comitetului Executiv din cadrul Federaţiei „ SINDICONS” au avut doar cuvinte de laudă. Potrivit liderului sindical din cadrul organizaţiei primare, Ana Cioban, relaţiile dintre administra­ţie şi salariaţi se bazează pe o colaborare fructuoasă. „Tot ce am realizat, realizăm şi vom realiza, este în strânsă colaborare. Suntem o echipă, avem susţinere atât din partea administraţiei şcolii, cât şi din par­tea Federaţiei „SINDICONS”, a menţionat Ana Cioban. Mai mult, dânsa a subliniat importanţa vizitei sindicaliştilor la insti­tuţie. „Este un mod ideal ca viitorii an­gajatori să cunoască în ce condiţii şi cum sunt instruiți muncitorii”, a mai adăugat liderul organizaţiei sindicale din cadrul Şcolii Profesionale Căuşeni.

 

„Ora sindicală”- suportul informaţional al viitorilor salariaţi

 

Hotărârea privind instituirea în şcolile profesionale de profil a „Orei sindicale” are un scop bine definit. Se vrea informa­rea tinerilor despre avantajele oferite de sindicat. Preşedintele Federaţiei „SINDI­CONS”, Victor Talmaci, a declarat pentru „Vocea poporului” că iniţiativa este susţi­nută atât de liderii de sindicat din cadrul instituţiilor de profil, cât şi de conducăto­rii acestora.

„Acum suntem la etapa încheierii unui acord care va fi semnat cu fiecare institu­ţie în parte. Astfel, vom avea posibilitatea să vorbim la direct cu elevii despre rolul sindicatului, care sunt posibilităţile de pregătire a cadrelor profesionale în ra­mura construcţiilor şi industriei materia­lelor de construcţii şi cum pot fi protejate drepturile acestora la angajarea în câmpul muncii”, a mai adăugat Victor Talmaci. Domnia sa a mai menţionat că „Orele sindicale” vor fi conduse de către forma­torii din cadrul Federaţiei „SINDICONS”. „Această oră va fi ţinută atât de specialiş­tii din cadrul federaţiei noastre, cât şi din alte federaţii de ramură. Împreună vom colabora şi sunt sigur că vom avea rezul­tate”, a conchis liderul sindical.

 

sindicons

Foto: vocea.md

 

O altă temă inclusă pe ordinea de zi a Comitetului Executiv din cadrul Federaţi­ei „SINDICONS” a fost cea a accidentelor la locul de muncă. Potrivit lui Tudor Rusu, specialistul principal pentru securitate şi sănătate în muncă din cadrul federaţiei, în perioada august – septembrie 2013, în ramura construcţiilor au avut loc patru accidente de muncă. Trei dintre acestea fiind grave, iar unul mortal. „ Această si­tuaţie este una alarmantă dat fiind faptul că, practic, aceste accidente s-au produs pe parcursul a trei săptămâni, o perioadă foarte scurtă de timp”, a menţionat Tudor Rusu. Potrivit aceleiaşi surse, în acciden­te au fost implicate persoane cu stagiu de muncă destul de mare, care din impruden­ţă şi-au pus viaţa în pericol. În legătură cu această situaţie, Federaţia „SINDICONS” a venit cu o propunere către preşedinţii comitetelor sindicale, ca să insiste faţă de angajatori pentru a organiza instructaje suplimentare cu salariaţii de la întreprin­deri cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. În aceiaşi ordine de idei, s-a propus efectuarea unei evaluări supli­mentare a factorilor de risc la locurile de muncă.

 

Probleme vechi cu abordări noi, pe masa de lucru a Federaţiei „SINDICONS”

 

Şi modificarea procesului de distribui­re a biletelor pentru tratament balneosa­natorial a fost inclusă în ordinea de zi a şedinţei Comitetului Executiv al Federa­ţiei „SINDICONS”. Oleg Mîrleanu, vice­preşedintele Federaţiei, a explicat celor prezenţi esenţa acestor modificări, dar şi modalitatea de distribuire a biletelor pen­tru tratament balneosanatorial. Potrivit lui, repartizarea acestor bilete de către sindicatele de nivel superior reprezintă o activitate absolut inutilă şi nu contribuie în nici un fel la realizarea scopurilor sta­tutare.

„Sindicatele nu fac altceva decât să re­alizeze pe cheltuiala şi răspunderea pro­prie o parte din atribuţiile ce revin Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS)”, a menţionat Oleg Mîrleanu. Mai mult, dum­nealui a menţionat că CNAS ar trebui să repartizeze direct preşedinţilor comitete­lor sindicale biletele de tratament pentru a fi distribuite angajaţilor. În aceiaşi or­dine de idei, a fost solicitată crearea unui grup de lucru cu participarea specialiştilor din cadrul CNSM şi a centrelor sindicale naţional-ramurale, în vederea elaborării propunerilor de modificare şi comple­tare a Hotărârii Guvernului nr. 290 din 19.04.2010, în special la capitolul ce ţine de modificarea procesului de distribuire a biletelor pentru tratament balneosana­torial, precum şi referitor la unele proble­me privind repartizarea biletelor la nivel de unitate.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor