17 august 2022
Chisinau
Social

Protecția social-economică a salariaților, prioritară în activitatea FSCRE

Loading
Social Protecția social-economică a salariaților, prioritară în activitatea FSCRE
Protecția social-economică a salariaților, prioritară în activitatea FSCRE
Vocea poporului

Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică și Resur­se Energetice (FSCRE) a organizat recent un seminar informativ on-line, cu genericul: „Protecția social-economică a salariaților, factor im­portant în activitatea sindicală”. Evenimentul a fost condus de Mar­gareta Strestian, președinta FSCRE.

La seminar au participat președinții organizațiilor sindicale din cadrul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Chimică și Resurse Energetice, invitați din cadrul Federației „SINDGEO­CAD” și ai Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Ușoară.

Unul dintre formatorii seminarului, Liuba Rotaru, i-a informat pe participanți despre modificările în actele legislative ce țin de protecția salariaților, reexaminarea pensiilor, acordarea indemnizațiilor, a ajutoarelor, alocațiilor și a altor prestații sociale, despre Legea cu privire la protecția socială a unor categorii de populație.

Tamara Strungaru, reprezentantă a Casei Naționale de Asigurări Sociale, a vorbit la seminar despre unele prevederi ale Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, des­pre alte prestații de asigurări sociale, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă și boli profesionale. Totodată, formatorul a detaliat care sunt categorii­le de pensii: pentru limită de vârstă, pen­tru dizabilitate, pensiile de urmaș.

Reprezentanta CNAS a menționat că asiguraţii din sistemul public de asigu­rări sociale au dreptul la următoarele prestaţii: indemnizaţie pentru incapa­citate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizaţie pentru preveni­rea îmbolnăvirilor (carantină), prestaţie pentru recuperarea capacităţii de mun­că, indemnizaţie de maternitate, indem­nizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, indem­nizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav, ajutor de deces ș. a.

 

Indemnizații pentru incapacitate de muncă

Conform articolului 13 din Legea pri­vind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte dife­renţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare, după cum urmează: 60% din baza de calcul stabilită conform art.7,  în cazul unui stagiu de cotizare de până la cinci ani, 70% din baza de calcul stabi­lită conform art.7,  în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cinci şi opt ani, 90% din baza de calcul stabilită conform art. 7,  în cazul unui stagiu de cotizare de peste opt ani. Cuantumul indemni­zaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, pricinuită de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip, este de 100% din baza de calcul, stabilită conform art. 7 din aceeași lege.

Potrivit art.14 din legea sus-men-ționată, în scopul prevenirii îmbolnă-virilor, asiguratul are dreptul la indem­nizaţie pentru carantină. Această indem­nizaţie se acordă asiguratului căruia i se interzice să-şi continue activitatea din ca­uza carantinei, pe o durată stabilită prin certificat de concediu medical, eliberat conform legislaţiei în vigoare. Indemni­zaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor se stabileşte în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute la art.13 alin.(1). Indemnizaţia pentru carantină nu se acordă pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în con­cediu neplătit, în concediu pentru îngri­jirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani şi pentru perioada suspendării contractului individual de muncă. Nor­ma dată nu se aplică persoanelor care îşi reiau activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial.

Participanții la seminar au apreciat utilitatea informației, venind cu unele propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ al Republicii Moldova și cu su­biecte ce urmează a fi discutate la întru­nirile ulterioare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor