22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Protecţia salariaţilor, periclitată de imperfecţiunile din legislaţia muncii

Loading
Fără categorie Protecţia salariaţilor, periclitată de imperfecţiunile din legislaţia muncii
Protecţia salariaţilor, periclitată de imperfecţiunile din legislaţia muncii

protectia-muncii

 

Legislaţia naţională a muncii conţine unele imperfecţiuni care, de multe ori, nu permit ca lucrătorii să fie protejaţi împotriva concedierilor abuzive, a salarizării inechitabile, dar şi a accidentelor sau îmbolnăvirilor profesionale. În aceste condiţii, inspectorii de muncă ai sindicatelor şi cei ai statului au întocmit un plan de acţiuni comune, pentru conjugarea eforturilor în vederea apărării drepturilor şi a intereselor salariaţilor.

 

În cadrul unor discuţii recente pe marginea planului sus-menţi­onat, Dumitru Stăvilă, directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, a remarcat că, de la un an la altul, pe lângă problemele existente, se mai adaugă altele noi.

„Cadrul legal este imperfect pe alocuri. De aceea, sunt frecvente cazurile când angajatorii le spun lucrătorilor ca, din ziua următoare, să nu mai vină la lucru. Ulterior, nu le permit să intre pe teritoriul unităţii şi, în acest caz, ei lipsesc de la lucru, iar angajatorii le întoc­mesc procese verbale de concedi­ere pentru că nu s-ar fi prezentat la serviciu”, a menţionat Dumitru Stăvilă.

Din păcate, cazurile de acest fel se referă, în special, la feme­ile însărcinate, care în condiţiile existente nu pot să-şi apere drep­turile şi interesele, deşi orice ţară are nevoie să se nască copii, dar şi obligaţiunea de a proteja materni­tatea. Ulterior, dacă sunt sesizaţi, inspectorii de stat ai muncii inter­vin şi înaintează prescripţii pentru repunerea în drepturi a salariaţi­lor.

 

Lanţul de probleme

 

Una dintre problemele discutate pe larg şi cu fiecare ocazie, dar care continuă să nu fie soluţionată, ţine de realizarea prevederilor legale privind igiena şi sănătatea muncii. Nici în ceea ce priveşte prevenirea şi certificarea bolilor profesionale nu există claritate. În prezent, o armată întreagă de lucrători com­pletează rândurile bolnavilor, în timp ce autorităţile nu cunosc nici măcar numărul acestora, a remar­cat Dumitru Stăvilă.

Totodată, planează o situaţie de incertitudine şi în privinţa con­troalelor medicale pe care trebuie să le treacă lucrătorii la angajare, precum şi periodic după aceasta.

Pe de altă parte, problema pre­venirii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale tre­buie să treacă precum 

un fir roşu prin toate politicile economice şi sociale. Şi restanţele salariale sau lipsa contractelor individuale de muncă sunt probleme grave, dar atunci când oamenii îşi pierd viaţa şi sănătatea, chestiunea ar trebui să constituie un capitol aparte în discuţiile purtate în cadrul Comi­siei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a opinat di­rectorul Inspectoratului de Stat al Muncii.

 

Este necesar

ca unităţilor care încalcă legea

să le fie sistată

activitatea

 

Una din cauzele cele mai frec­vente ale producerii accidentelor de muncă şi ale îmbolnăvirilor profesionale este faptul că anga­jatorii nu doresc să se conformeze prevederilor legii în ceea ce priveş­te evaluarea şi eliminarea facto­rilor de risc la locurile de muncă. În aceste condiţii, este necesar ca întreprinderilor care nu respectă legea şi admit astfel de încălcări să le fie sistată activitatea, a subliniat Dumitru Stăvilă.

Un impediment serios în activi­tatea inspectorilor de muncă este şi prevederea din Legea privind controlul de stat asupra activităţii de antreprenoriat, care le interzice acestora să efectueze controale in­opinate.

„Regret mult că autorităţile de resort nu înţeleg că activitatea de antreprenoriat şi raporturile de muncă sunt lucruri diferite. De aceea, legislaţia internaţională, convenţiile Organizaţiei Interna­ţionale a Muncii prevăd că aceste controale trebuie să fie inopinate. În caz contrar, de multe ori, chiar dacă suntem sesizaţi, nu putem interveni”, a afirmat Dumitru Stăvilă.

 

Combaterea „muncii la negru”

 

Potrivit directorului Inspecto­ratului de Stat al Muncii, munca nedeclarată poate fi combătută eficient, mai ales că, în prezent, această problemă este discutată la toate nivelurile. În acest scop, urmează să fie elaborate un şir de propuneri de perfecţionare a legis­laţiei în vigoare.

Acest fenomen nu poate fi eradi­cat însă numai cu eforturile inspec­torilor de muncă. În acest scop, este necesar să-şi conjuge efortu­rile şi reprezentanţii Ministerului Economiei şi cei ai Ministerului Fi­nanţelor, să fie elaborate de către cei care se ocupă de reglementarea activităţii antreprenoriale un şir de reglementări noi, inclusiv legate de normarea muncii.

„Acest lucru nu prea observăm să fie făcut. În consecinţă, noi exe­cutăm legea aşa cum este, dar ştim şi unde sunt ascunse problemele”, a subliniat Dumitru Stăvilă.

 

Semnarea proceselor verbale

 

Pe lângă problema legată de tergiversarea procesului de exami-nare în judecată a proceselor ver­bale cu privire la contravenţii, în prezent, mai există şi una ce ţine de refuzul angajatorilor de a le semna. În acest caz, este nevoie de doi martori, care nu pot fi găsiţi pe teritoriul întreprinderii şi nici nu pot fi aduşi din afară, pe motiv că accesul le este restricţionat. Astfel, procesele verbale nu mai au nici o valabilitate.

Alt aspect al problemei îl con­stituie necunoaşterea sau înţele­gerea insuficientă a limbii române de către antreprenorii străini care desfăşoară afaceri în ţara noastră. Atunci când se ajunge la semnarea unui astfel de proces-verbal, aceş­tia susţin că nu cunosc limba în care este întocmit actul respectiv. Şi chiar dacă sunt semnate, exis­tă cazuri de încetare în judecată a procesului, pe motiv că angajato­rului nu i-a fost asigurat traducă­tor. Pe de altă parte, cei care vor să desfăşoare afaceri în ţară sunt obligaţi să înveţe limba oficială.

În acelaşi timp, cu această pro­blemă se confruntă nu doar In­spectoratul de Stat al Muncii, ci toate structurile care aplică sanc­ţiuni şi întocmesc procese verbale cu privire la contravenţii pentru încălcarea legii.

 

Conjugarea eforturilor

 

În condiţiile existente, repre­zentanţii Inspectoratului de Stat al Muncii au înaintat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami­liei un şir de propuneri. Acestea au scopul de a intensifica activita­tea inspectorilor de muncă, dar şi colaborarea lor cu reprezentanţii altor structuri, în combaterea ile­galităţilor din domeniul muncii.

În context, Dumitru Stăvilă a subliniat că, la fel ca şi structura pe care o conduce, sindicatele au sco­pul de a proteja şi promova drep­turile şi interesele salariaţilor. În acelaşi timp, este important să se asigure aplicarea corectă a legisla­ţiei muncii şi a normelor de secu­ritate şi sănătate în muncă la toate unităţile din ţară, inclusiv la cele la care activează membri de sindicat.

Astfel, inspectorii de muncă ai sindicatelor, care se află în perma­nenţă în mediul în care activează salariaţii, contribuie eficient la înlăturarea încălcărilor legate de drepturile lucrătorilor. Totodată, atunci când au loc accidente de muncă, reprezentanţii sindicate­lor sunt interesaţi ca acestea să fie comunicate şi, în acleaşi timp, să participe la cercetarea lor.

 

Plan de acţiuni comune

 

La rândul său, Elena Carchilan, şefa Inspectoratului Muncii al Sin­dicatelor, a apreciat că, în 2015, a avut loc o conlucrare constructivă cu reprezentanţii Inspectoratului de Stat al Muncii. Astfel, în baza acordului de colaborare, au fost în­treprinse un şir de acţiuni de pro­pagare a celor mai bune practici de aplicare a prevederilor actelor legislative şi normative.

În 2015, au fost efectuate con­troale comune privind respectarea actelor legislative la unităţile unde au avut loc accidente de muncă grave şi soldate cu deces. Conlu­crarea dintre cele două structuri va fi orientată în continuare spre realizarea obiectivelor comune.

Prezenţi la discuţii, membrii conducerii CNSM au promis susţi­nere plenară în procesul de elabo­rare şi perfecţionare a legislaţiei, precum şi la realizarea acesteia în practică, astfel încât viaţa şi sănă­tatea lucrătorilor să fie în afara ori­căror pericole.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor