14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Propunere de amendare a Legii insolvabilităţii

Loading
Fără categorie Propunere de amendare a Legii insolvabilităţii
Propunere de amendare a Legii insolvabilităţii

 

 

bani

Foto: presalibera.com

Comitetul Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a aprobat, recent, o propu­nere pentru a fi înaintată Guvernului în ceea ce pri­veşte iniţierea procedurii de amendare a Legii insol­vabilităţii prin excluderea art. 96 din textul acesteia.

 

Propunerea în cauză urmăreş­te perfecţionarea cadrului normativ şi aducerea acestuia în concordanţă cu prevederile Co­dului muncii şi cu normele in­ternaţionale la care ţara noastră este parte.

Conform art. 96 din Legea insolvabilităţii, în cazul în care contractul colectiv de muncă prevede anumite acţiuni a căror desfășurare afectează masa debi­toare, administratorul/lichidatorul şi organul reprezentativ al angajaţilor trebuie să adopte măsuri de reducere, reciproc ac­ceptabilă, a acestor acţiuni. Tot­odată, contractul respectiv poate fi desfăcut cu condiţia avizării celeilalte părţi cu cel puţin două luni înainte, chiar dacă acest do­cument are un termen de acţiu­ne mai lung.

Potrivit experţilor CNSM, prin această dispoziţie legală, statul intervine în competenţa păr­ţilor de a purta negocieri colec­tive libere. Acest fapt contra­vine art. 8 din Convenţia OIM nr. 154/1984, ratificată de ţara noastră, care stabileşte că măsu­rile luate de stat în vederea pro­movării negocierilor colective nu pot fi concepute şi aplicate de o manieră prin care să împiedice negocierile colective.

Prevederile în cauză contra­vin, de asemenea, mai multor dispoziţii din Codul muncii. Ast­fel, art. 33, alin. (3) din acest do­cument stabileşte că, în cazul re­organizării unităţii prin fuziune, dezmembrare sau transformare ori în cazul lichidării unităţii, contractul colectiv de muncă va continua să producă efecte ju­ridice pe toată durata acestor procese. În acelaşi timp, art. 27, alin. (1) prevede că participanţii la negocierile colective sunt li­beri în alegerea chestiunilor ce vor constitui obiectul de regle­mentare al contractelor colective de muncă şi al convenţiilor co­lective. În aceeaşi ordine de idei, art. 43, alin. (4) din Constituţia ţării noastre statuează că „Drep­tul de negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt ga­rantate”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și