19 mai 2024
Chisinau
Social

Promovarea turismului prin egalitatea de gen

Loading
Social Promovarea turismului prin egalitatea de gen
conferinta internationala

Foto: vocea.md

Prezentări ample şi invitaţi pe măsură. De acestea au avut parte participantele la conferinţa internaţională dedicată turismului, care a avut loc timp de două zile la Institutul Muncii. În cadrul conferinţei s-au discutat mai multe probleme ce vi­zează dezvoltarea turismu­lui, lucru ce ar contribui la creşterea economiei naţi­onale din Republica Mol­dova. De asemenea, s-au abordat subiecte despre ro­lul femeii în societate şi im­plicarea acesteia în afaceri.

 

Conferința a avut genericul “Dezvoltarea turismului într-o so­cietate democratică prin respecta­rea egalității de gen”.

Invitatele din Albania, Bulga­ria, Croația, Muntenegru, Polonia, Ucraina, Macedonia, România, Bosnia și Herțegovina s-au întâl­nit la Chişinău, pentru a împărtăși practica de succes din țările lor de origine cu femeile din Moldova. Potrivit organizatorilor, conferința a oferit posibilitatea de a prelua bunele practici în domeniul ges­tionării afacerilor de către femeile din RM. Totodată, organizatorii susțin că evenimentul va oferi po­sibilitatea aplicării în practică a experiențelor preluate din alte țări.

 

Problemele de gen, discutate la nivel de stat

 

“O atenție deosebită ar tre­bui acordată turismului din RM, care ar contribui la o dezvoltare esențială a economiei naționale, doar în cazul în care mecanismul ar funcționa cum se cuvine. Avem locuri pitorești, avem cu ce ne mândri și ce arăta lumii, însă tre­buie de muncit”. De această părere sunt reprezentanţii Asociaţiei Fe­meilor Profesioniste şi de Afaceri din Moldova, care s-au axat pe pro­movarea şi îmbunătăţirea statutului femeilor în societate. Totodată, s-a menționat despre faptul că femeile din Republica Moldova ar trebui să ocupe mai multe funcţii înalte, în­deosebi, în domeniul afacerilor.

 

g_social

La conferinţă au participat femei din zece ţări, toate activând în organizaţii de profil sau în Guvern

 

La eveniment a fost prezentă ministra Muncii, Protecției Soci­ale și Familiei, Valentina Buliga. Domnia sa a declarat că femeile din Moldova trebuie să participe cât mai des la astfel de evenimente pentru a înlătura unele stereotipuri care presupun că doar bărbații se pot implica în politică și în afaceri: “Dimensiunea de gen reprezintă un pilon important în dezvoltarea unui stat. La capitolul studii superi­oare, ponderea femeilor este foarte înaltă, avem domenii unde preva­lează femeile, cum ar fi educația sau medicina. În schimb, avem restanțe la salarii, pensii, implicarea femeilor în afaceri, în comparație cu bărbații. Trebuie să progresăm înțelegând că unde femeile sunt implicate, avem un nivel înalt de responsabilitate socială, mai puțină corupție, bunăstare. Sunt elemente care motivează femeile din RM să se implice în ramura economiei și anume în turism. Putem construi un bun model de coparticipare. Sta­tisticile ne arată că mult mai multe femei sunt implicate în domeniul turismului. Sperăm că femeile vor avea mai multe șanse la posturi de conducere. Femeile trebuie să tindă spre participare”.

 

participante la conferinta

Foto: vocea.md

 

Oleg Budza, președintele CNSM, în cuvântul de salut către participanți, a menționat că deși Moldo­va este supusă unui clișeu negativ cu referire la turism, egalitatea de gen rămâne un subiect controver­sat: „Noi, bărbații, credem că noi dirijăm tot în țară. Ne bucurăm că avem organizații care au grijă de egalitatea de gen. Cu regret, se formează o atitudine greșită despre doamnele, domnișoarele noastre care pleacă la muncă peste hota­re, iar Moldova a devenit legată de acest clișeu. Eu îmi doresc să ne debarasăm de acest lucru, să fie o egalitate de gen veritabilă. Dacă doamnele sunt mai active în dome­niul turismului, nouă bărbaților nu ne rămâne decât să le susţinem.”

După mai multe prezentări au avut loc și dezbateri, care pe alocuri au fost aprinse. Invitatele de peste hotare s-au arătat mulțumite de ideea proiectului, și-au împărtășit emoțiile, au vorbit despre practicile naționale și au menționat că, totuși, în Moldova egalitatea de gen este un subiect fragil și are nevoie de mai multă promovare.

După o zi încărcată de prezentări și rapoarte a avut loc un concert ca­meral, susținut de echipa Centru­lui de Creație „Floarea Soarelui”, care s-a finisat cu o cină festivă. Toata seara au răsunat cântece in­terpretate de participantele însăşi, astfel promovând cultura națională și făcând schimb de experiență. A doua zi, participantele au avut par­te și de un traseu turistic la Vadul lui Vodă, efectuând excursii la di­ferite stațiuni balneare. De aseme­nea, participantele au organizat o expoziție de obiecte hand-made.

 

Flash-mob dedicat egalităţii de salariu

 

În ultima zi a conferinței, a avut loc un flash-mob consacrat egalității de plată. Fiecare parti­cipantă a avut o geantă cu sigla, „EqualPayDay”. O astfel de acțiune este în premieră în Moldova. Gru­pul de inițiativă și organizatorii conferinței au propus să înainteze un demers către conducerea de vârf, ca în Moldova, ca și în cele­lalte țări europene, să fie constitu­ită ziua „EqualPayDay”, adică ziua egalității de plată între femei și bărbați. Flash-mobul a avut loc la Moldexpo, după care s-a încins o horă moldovenească, drept dova­dă că tradițiile și cultura Moldovei sunt apreciate de alte țări.

 

flash-mob

Foto: vocea.md

 

Una din participante, dar și re­prezentanta organizatorilor, Valen­tina Ceban-Mihailov, coordonator de proiecte în cadrul Asociației Fe­meilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova a menţionat în final: „Conferința a fost una foarte utilă şi cu un impact deosebit asupra societății noastre și anume asupra femeilor implicate în activități so­ciale și de business.

Prin această activitate s-a dorit evidențierea importanței femeii în societate și a rolului ei în admi­nistrarea afacerilor, participarea în luarea deciziilor. În societatea noastră avem foarte multe femei active, ceea ce este vădit și în tu­rism. Această ramură este la o fază incipientă în țara noastră, în comparație cu țările participante, dar cu pași foarte optimiști mer­gem către un viitor promițător.

Acesta este un început foarte bun pentru a promova femeile noastre, căci avem foarte multe doamne cu spirit de inițiativă, creativitate și perseverență.”

Evenimentul a avut loc cu supor­tul financiar al Centrului European de Inițiativă, Asociația Balcanică a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Koblenz, Gender Task Force, Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand