29 iunie 2022
Chisinau
Social

Profesoară din Drochia, repusă în drepturi de un inspector sindical

Loading
Social Profesoară din Drochia, repusă în drepturi de un inspector sindical
Profesoară din Drochia, repusă în drepturi de un inspector sindical

 

 

elevi-la-scoala

Foto: timpul.md

O profesoară din satul Drochia al raionului cu aceeaşi denumire şi-a redobândit, recent, drepturile după ce instituţia în care activează nu-i calculase corect unele plăţi. Ea a obţinut acest lucru în urma unui con­trol obştesc efectuat de experţii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor la unitatea respectivă şi a emiterii unei prescripţii de remediere a aba­terilor semnalate.

 

Anastasia Bobeico este profesoară de limba şi literatura română la Gimnaziul „Dumitru Roman” din satul Drochia. În fe­bruarie 2013, ea a devenit pensionară, dar a continuat să lucreze. La sfârşitul anului şcolar trecut, pe care l-a lucrat în întregi­me, a primit ajutor material pe numai cinci luni.

Fiind convinsă că ieşirea la pensie nu se poate răsfrânge asupra mărimii ajutorului material, Anastasia Bobeico a cerut expli­caţii contabilei de la unitatea respectivă, dar, conform spuselor sale, răspunsul ob­ţinut a fost unul confuz şi neclar.

 

g_social

Anastasiei Bobeico i-au fost recalculate şi achitate plăţile ce i se cuveneau

 

În această situaţie, profesoara în cauză a solicitat, în calitatea sa de membru de sin­dicat, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova să delege un expert din cadrul Inspectoratului Muncii al acestei structuri pentru a rezolva problema.

 

Scrisoare de mulţumire

 

Ulterior, petiţionara a expediat pe adre­sa CNSM o scrisoare de mulţumire în care se spune că a rămas surprinsă de obiectivi­tatea şi nivelul de cunoaştere a legislaţiei, dar şi de principialitatea de care dau dova­dă inspectorii sindicali ai muncii în apăra­rea drepturilor şi intereselor salariaţilor.

„Problema cu care m-am adresat iniţial a fost rezolvată, iar în paralel a fost descope­rită şi o altă abatere, care, de asemenea, nu a fost trecută cu vederea, iar eu am obţinut câştig de cauză”, scrie Anastasia Bobeico.

 

Concluzia experţilor

 

În urma controlului obştesc efectuat la Gimnaziul „Dumitru Roman” din satul Drochia, inspectorul sindical de muncă a constatat că, la distribuirea fondului de premiere şi acordare a ajutorului material pentru 2013, Anastasiei Bobeică nu i-a fost luată în calcul întreaga perioadă de activi­tate.

Prin aceasta au fost încălcate preve­derile art. 137 din Codul muncii, art. 32, alin. (1) din Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sec­torul bugetar, cu modificările ulterioare, pct. 13 al ,,Condiţiilor unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, apro­bate prin Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, precum şi ale Convenţiei co­lective încheiate la nivel de ramură (pe anii 2011-2015, capitolul V, pct. 11), se menţio­nează în procesul-verbal întocmit în urma controlului.

Totodată, nu a fost calculată şi, respec­tiv, achitată compensarea pierderilor cau­zate de faptul că nu au fost efectuate la timp unele plăţi salariale, premii şi ajutoare ma­teriale, în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003, prin aceasta fiind încălca­te prevederile art. 145 din Codul muncii.

 

Alte abateri

 

În acelaşi timp, administraţia instituţiei nu a elaborat şi aprobat, în urma consul­tării reprezentanţilor organizaţiei sindicale primare, „Regulamentul privind condiţiile şi modul de acordare a premiilor şi ajuto­rului material anual”, pentru motivarea materială a personalului în sporirea efici­enţei şi calităţii muncii.

Prin aceasta au fost încălcate prevederile pct. 13 al „Condiţiilor unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare”, apro­bate prin Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006, ale Convenţiei colective înche­iate la nivel de ramură (pe anii 2011-20I5, capitolul V, pct. 11).

Inspectorul sindical al muncii a mai constatat că Direcţia învăţământ, tineret şi sport Drochia nu a respectat, pe parcursul anilor 2011-2014, prevederile Convenţiei colective de muncă încheiate la nivel de ramură (pe anii 2011-2015, capitolul V, pct. 11). Acesta se referă la modul de dis­tribuire a fondului de salarizare planifi­cat pentru premiere şi acordare de aju­tor material în compartimente separate (50/50%), ceea ce a condus la faptul că nu au fost achitate contribuţiile sociale cores­punzătoare, inclusiv la fondul de pensii ale membrilor de sindicat.

În acest fel, au fost încălcate prevederile art. 32, alin. (1,2,3,4) din Legea nr. 355 de la 23.12.2005 cu privire la sistemul de sa­larizare în sectorul bugetar, cu modificările ulterioare, pct. 13 al „Condiţiilor unice de salarizare a personalului din unităţile buge­tare”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 (vezi scrisoarea de informare a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei din Republica Moldova nr. 01-5217 din 14.12.2013 din anexe).

Pentru ca deficienţe similare să nu mai fie admise în viitor, inspectorul muncii al sindicatelor a propus ca aceste încălcări să fie examinate la o şedinţă comună a admi­nistraţiei gimnaziului şi a reprezentanţilor organizaţiei sindicale primare. Totodată, expertul a solicitat să fie informat în scris despre modul în care au fost sau vor fi re­mediate abaterile semnalate.

În consecinţă, administraţia gimnaziu­lui a comunicat despre discutarea împre­ună cu activiştii sindicali de la unitate a deficienţelor semnalate de reprezentantul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor şi decizia ca în viitor să nu mai fie comise ast­fel de abateri.

Angajatorul a mai menţionat că profe­soarei respective i-a fost recalculat ajutorul material şi achitată diferenţa pe care nu o primise iniţial. De asemenea, Anastasiei Bobeico i-a fost acordat un anumit număr de ore de limba şi literatura română.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • eu
    30.09.2014

    In general se spune, dreptatea e la fundul marii, in cazul dat, Bravo inspectorilor care au facut lumina si dreptatea a triumfat, felicitari.

Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor