16 iunie 2024
Chisinau
Social

Procedură mai simplă pentru determinarea gradului de dizabilitate

Loading
Social Procedură mai simplă pentru determinarea gradului de dizabilitate
Procedură mai simplă pentru determinarea gradului de dizabilitate
Vocea poporului

Procedura de depunere a acte­lor pentru determinarea gra­dului de dizabilitate va fi sim­plificată. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre dezbateri publice un proiect de modificare a Ho­tărârii Guvernului nr. 357/2018 „Cu privire la determinarea dizabilității”.

Potrivit autorilor proiectului, mo­dificările propuse la hotărârea amin­tită a Executivului sunt necesare în contextul realizării procesului de re­inginerie și digitalizare a serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”, prevăzute în documentul „To-Be”, semnat între Consiliul Național pentru Determi­narea Dizabilității și Capacității de Muncă (CNDDCM) și Agenția de Gu­vernare Electronică (AGE). Aprobarea modificărilor va asigura o mai bună accesibilitate a populației la serviciul public menționat.

Astfel, vor fi excluse formularele și documentele pe suport de hârtie, care în prezent sunt prezentate de că­tre cetățeni/persoanele cu necesități speciale, pentru determinarea gradu­lui de dizabilitate.

Totodată, va exista interoperabili­tate cu sistemele informaționale ale altor autorități, implicate în procesul de furnizare a datelor necesare pen­tru determinarea gradului de dizabi­litate. Va fi asigurată transparența și accesul persoanelor cu dizabilități la deciziile/actele administrative, elibe­rate de către CNDDCM.

Proiectul prevede crearea unui re­gistru electronic unic al persoanelor cu dizabilități, inclusiv al celor ex­pertizate anterior. Va fi simplificată procedura de emitere a duplicate­lor, cu posibilitatea de a obține actele sau du­plicatele acestora, va fi utilizat exclusiv sistemul electronic de gestionare a petițiilor, va fi ajustată procedura de contesta­re a deciziilor/altor acte administrative individu­ale, eliberate de către CNDDCM, la prevederi­le Codului administrativ și ale altor acte legislati­ve în vigoare.

Proiectul de hotărâre va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, deoarece până atunci Agenția de Guvernare Electronică va realiza reingineria și digitalizarea serviciului public „Deter­minarea dizabilității și capacității de muncă” (conform prevederilor docu­mentului „To-Be”, semnat între AGE și CNDDCM).

În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 180 de mii de persoane cu nevoi speciale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand