27 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Procedura de contestare. Cererile de primire în sindicate

Loading
Cetăţeanul şi legea Procedura de contestare. Cererile de primire în sindicate
Procedura de contestare. Cererile de primire în sindicate
cerere

Foto: stirialba.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

 

Procedura de contestare a actelor administrative

 

guestion

Cum pot fi contestate actele (deciziile) inspectorilor muncii?

 

Elena Ciobanu, Chişinău

 

Potrivit art. 380 din Codul muncii, actele administrative emi­se de inspectorii de muncă pot fi contestate la directorul Inspec­toratului de Stat al Muncii şi/sau conform Legii contenciosului administrativ. Şi actele administrative emise de directorul In­spectoratului de Stat al Muncii pot fi contestate conform Legii contenciosului administrativ.

Astfel, conform art. 14 din Legea contenciosului administrativ, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recu­noscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Dacă organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabilă poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, fie orga­nului emitent, fie organului ierarhic superior. Cererea prealabilă este examinată de către organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmând a fi comunicată de îndată petiţionarului.

În caz că persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ, nu este mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a pri­mit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pa­gubei cauzate (art. 16 din Legea contenciosului administrativ).

 

Cererile de primire în sindicate, păstrate timp de trei ani

 

guestion

Care este termenul de păstrare a cererilor şi procese­lor-verbale de primire în sindicate?

 

Mihail Pascal, Chişinău

 

Potrivit „Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru insti­tuţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova”, apro­bat pe 3 decembrie 1997 de către directorul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, cererile cu privire la primirea în rândurile membrilor organizaţiilor obşteşti (inclusiv în rândurile membrilor de sindicat) se păstrează trei ani.

Procesele-verbale ale şedinţelor organelor obşteşti, potrivit aceluiaşi „indicator”, se păstrează permanent în organizaţiile care sunt surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova (inclusiv ale organelor sindicale) şi 10 ani – în organiza­ţiile ce nu sunt astfel de surse.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor