29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Problemele salariaţilor, soluţionate cu eforturile sindicaliştilor

Loading
Fără categorie Problemele salariaţilor, soluţionate cu eforturile sindicaliştilor
Problemele salariaţilor, soluţionate cu eforturile sindicaliştilor
sedinta-ialoveni

Foto: vocea.md

Sindicaliştii trebuie să fie uniţi pentru a putea contri­bui la rezolvarea probleme­lor existente şi la ridicarea nivelului de trai al salaria­ţilor. Declaraţia aparţine lui Petru Chiriac, vicepreşedin­te al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul şedinţei de dare de seamă şi alegeri desfăşurată de Consiliul in­terramural Ialoveni.

 

„De aceea, noi susţinem ideile de solidarizare în scopul promovă­rii iniţiativelor axate pe provocări­le legislative, economice sau finan­ciare ce stau în faţa sindicatelor”, a specificat vicepreşedintele CNSM.

În prezent, salariul, care este baza principală a economiei, con­stituie cea mai mare problemă din ţara noastră. Acolo unde sunt sa­larii mici, oamenii nici nu acceptă să se angajeze. În contextul actual sunt necesare politici bine gândite de consolidare şi dezvoltare a eco­nomiei, pentru ca oamenii să nu fie nevoiţi să plece peste hotare. Şi sindicatele trebuie să contribuie la realizarea acestei sarcini, a accen­tuat vorbitorul.

Petru Chiriac a apreciat că este o ruşine pentru ţara noastră să se afle pe ultimul loc în Europa după nivelul de salarizare. Acum, anga­jaţii sunt remuneraţi chiar şi cu 22 de eurocenţi pentru o oră de mun­că, în timp ce în statele europene şi în SUA acest indicator este de 10-15 euro sau 10 dolari pe oră. „În mod normal, orice formă de eco­nomie trebuie să înceapă de la om, dar să nu fie împotriva lui”, a argu­mentat vicepreședintele CNSM.

 

Reprezentanţii salariaților

 

Singurul organ din ţara noas­tră care poate să apere drepturile şi interesele salariaţilor este sin­dicatul, a constatat Petru Chiriac. Liderii sindicali dispun de pârghii pentru a-şi proteja colegii expuşi riscului de a fi concediaţi fără să le fie realizate drepturile, precum și pe pensionarii din sistemul de în­văţământ cu care nu s-a procedat corect.

Şi în medicină au loc procese care au condus la reducerea sala­riilor. Întrebaţi despre majorarea fondurilor pentru remunerarea medicilor pe seama scumpirii din acest an a primei de asigurare obli­gatorie, reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medici­nă au motivat că nu au făcut calcu­le în acest sens.

Astfel, salariul minim din siste­mul de ocrotire a sănătăţii a rămas în urma tuturor. Dacă în sfera bu­getară acesta e de 900 de lei, cel al medicilor e de numai 825 de lei, a accentuat vicepreşedintele CNSM.

 

Contractele collective

 

Contractul colectiv de muncă este singurul document ce regle­mentează relaţiile de muncă şi legea, dar şi convenţiile interna­ţionale prevăd ca acesta să fie în­cheiat. Acolo unde nu există acest act la nivel de unitate, nimeni nu-şi asumă vreo responsabilitate să asigure stabilitate.

Cei care nu dispun de suficien­tă experienţă de negociere şi în­cheiere a contractelor colective de muncă trebuie să solicite sprijin, dar e nevoie de mai multă iniţia­tivă. „Noi trebuie să ne sprijinim reciproc, să organizăm mai multe seminare, întâlniri, discuţii şi să recurgem la abordări noi, astfel încât problemele cu care se con­fruntă salariaţii să fie soluționate”, a menţionat Petru Chiriac.

În ţara noastră sunt 28 de sin­dicate de ramură. Anual, sunt în­cheiate convenţii colective la nivel naţional. La cel de ramură sunt semnate 13, iar la nivelul consilii­lor interramurale au fost aprobate 17 convenţii interne.

 

Bilanțul activităţii

 

La rândul său, preşedinta Con­siliului interramural al sindicate­lor Ialoveni, Nina Miroliubov, a raportat drept cel mai important rezultat faptul că, în 2012, profe­sorii pensionari din acest raion nu au fost concediaţi în legătură cu un controversat ordin al Ministerului Educaţiei. Ulterior, aceşti salari­aţi membri de sindicat au semnat contracte individuale de muncă, dar termenele acestora au fost mai mari decât recomanda iniţial mi­nisterul respectiv.

Nina Miroliubov a adăugat că, pentru 2008, în urma negocierilor, a fost operată o creştere cu 20 la sută a salariilor pentru cadrele di­dactice şi angajaţii din cultură din resursele Consiliului raional. Pen­tru 2009, a fost obţinut un ajutor material în mărime de un salariu pentru toţi angajaţii din cultură şi învăţământ, cu ocazia Paştelui.

 

Solidaritate şi activism

 

În opinia Ninei Miroliubov, sin­dicatele de ramură din raionul Ia­loveni sunt dintre cele mai recep­tive atunci când este necesar să se sprijine reciproc. Acestea au par­ticipat şi la activităţile organizate de CNSM, precum: marşul de soli­daritate şi cel pentru promovarea unei munci decente sau pichetarea instituţiilor statului în scopul ob­ţinerii unor măsuri de protecţie a salariaţilor.

„Pentru viitor, ne propunem să continuăm procesul de consolida­re a organizaţiilor sindicale din te­ritoriu. În acest scop, am planificat pentru 2014 mai multe seminare privind legislaţia muncii, securita­tea şi sănătatea în muncă, precum şi organizarea unei spartachiade”, a precizat Nina Miroliubov.

O problemă primordială pentru sindicatele din raionul Ialoveni ră­mâne a fi negocierea unei conven­ţii colective de muncă la nivel de teritoriu. Acest document nu poa­te fi încheiat pentru că nu a fost creată încă o structură teritorială a patronatelor.

Conducerea raionului a promis însă că va mobiliza în acest sens agenţii economici din teritoriu, a conchis preşedinta Consiliului in­terramural Ialoveni.

În cadrul şedinţei, Nina Miro­liubov a fost realeasă în funcţia de preşedintă a Consiliului interra­mural al sindicatelor din raionul Ialoveni.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor