26 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Problemele de pe piața muncii pot fi soluționate printr-o colaborare strânsă dintre școli și patronate

Loading
Fără categorie Problemele de pe piața muncii pot fi soluționate printr-o colaborare strânsă dintre școli și patronate
Problemele de pe piața muncii pot fi soluționate printr-o colaborare strânsă dintre școli și patronate
masa-rotunda

Foto: arhivă personală

Recent, la Şcoala profesională din Cupcini, raionul Edineţ, a avut loc o masă rotundă cu ge­nericul: „Realizări şi perspec­tive ale Şcolii profesionale Cupcini în colaborare cu agen­ţii economici din regiunea economică nord a Moldovei”. Aceasta a avut drept obiective formarea şi dezvoltarea unor abilităţi, competenţe şi aptitu­dini profesionale specifice ca­drelor de muncitori calificaţi pentru ramurile economiei din zona de nord, ghidarea în carieră şi facilitarea angajării pe piaţa muncii, soluţii pentru asigurarea unei cariere dura­bile a specialiştilor formaţi prin învăţământul vocaţional-tehnic.

 

 

La dezbateri au participat Viorica Condruc, specialist principal în Di­recţia învăţământ secundar profesi­onal la Ministerul Educaţiei, Radu Drumea, de la Confederaţia Naţiona­lă a Patronatului din Moldova, Stela Ciobanu, preşedinta Consiliului in­terramural teritorial al sindicatelor din raionul Edineţ, Wolfgang Dres­sel, manager de proiect-parteneriat de instruire a meşteşugarilor din Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Ro­tenburg /Germania/, Galina Mustea­ţă, şeful AOFM Edineţ, conducători ai agenţilor economici de la între­prinderile din teritoriu: SA „Natur-Bravo”, Fabrica de conserve Cupcini, SA „Moldova-Zahăr”, SA „Inlac”, SA „Volan”, diferite întreprinderi indi­viduale, Boris Potapov, preşedintele sindicatului „Bussines- sind” Edineţ, maiştri de producere, Camera de Co­merţ şi Industrie filiala Edineţ.

Mihail Bilevschi, directorul școlii, a făcut o trecere în revistă a succese­lor, precum şi a problemelor cu care se confruntă şcoala în prezent. Va­lerian Odobescu, director-adjunct, a menţionat rezultatele implementării proiectelor cu suportul diferitelor organizaţii din Danemarca, Suedia, Liechtenstein, Germania.

În prezent, proiectul Parteneri­at de instruire a meşteşugarilor din Germania a fost prelungit pe încă trei ani, având drept scop optimizarea formării profesionale în domeniul prelucrării lemnului şi a metalelor, sporirea cooperării întreprinderilor cu şcoala profesională. Actualmen­te, şcoala întreţine legături cu 35 de agenți economici. Datorită imple­mentării acestui proiect, în şcoală a fost modernizată baza tehnico-ma­terială conform cerinţelor actuale. S-au organizat şcolarizări, cursuri de formare continuă pentru profesori şi maiştri.

Viorica Condruc a vorbit despre reforma învăţământului profesional tehnic, despre cheltuielile mari pe care le suportă statul în pregătirea muncitorilor, care apoi nu se pot în­cadra în câmpul muncii.

De aceea, agenţii economici ar trebui să contribuie la armonizarea dintre cerere și ofertă pe piața mun­cii, să ceară de la minister numărul de elevi ce urmează a fi pregătiţi, cu confirmarea că ulterior aceştia vor avea de lucru.

Stela Ciobanu, preşedinta Consi-liului interramural teritorial al sin-

dicatelor din raionul Edineţ, a con­statat mai multe probleme ale învă­ţământului vocaţional/ tehnic care au fost abordate şi parţial soluţionate atât în cadrul Comitetului de branşă al instituţiilor de învăţământ din ca­drul FNSAA „Agroindsind”, cât şi de Comisia pentru consultări şi negoci­eri colective de nivel teritorial.

Ea a menţionat că s-a reușit ca în contractele colective de muncă agen­ţii economici să includă capitolul „Formarea profesională”, să deter­mine anual necesităţile de formare profesională a angajaţilor, de recali­ficare în cazul reducerii locurilor de muncă, precum și alocarea fonduri­lor speciale în acest scop.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate mai multe probleme ce ţin de întărirea legăturii între sectorul economic şi instituţiile de învăţă­mânt profesional în scopul dezvoltă­rii şi modernizării lor, prognozarea evoluţiei pieţei muncii şi necesităţile de pregătire a muncitorilor în per­spectivă, situaţia tinerilor pe piaţa muncii în raion, conlucrarea AOFM cu aceste instituţii.

 

Galina Cugal,

maistru superior,

Şcoala profesională Cupcini, raionul Edineţ

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor