30 mai 2023
Chisinau
Social

Privarea de indemnizație a mamelor fără loc de muncă, neconstituțională

Loading
Social Privarea de indemnizație a mamelor fără loc de muncă, neconstituțională
Privarea de indemnizație a mamelor fără loc de muncă, neconstituțională
insarcinate

Foto: unica.ro

 

Curtea Constituțională (CCM) a de­clarat neconstituțională privarea de indemnizaţia de maternitate a ma­melor fără loc de lucru, care au de­misionat în timpul sarcinii. Astfel, curtea a statuat că prevederile privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale tratează divergent diferite categorii de mame în perioada pre și post­natală.

 

În argumentarea sa, curtea a menționat că aceste condiții creează o atitudine ine­chitabilă între soțiile care nu au lucrat de­loc și cele care au lucrat parţial în ultime­le nouă luni premergătoare concediului de maternitate. Deși, în ziua nașterii, cele două categorii de mame au același statut, de persoane întreținute, legislația preve­de retribuție socială doar pentru soțiile șomere pe toată durata celor nouă luni de sarcină.

În context, curtea a subliniat că trata­mentul diferențiat instituit pentru obținerea indemnizației de maternitate fără o justi­ficare obiectivă și rezonabilă este contrar prevederilor Constituției cu privire la egali­tate, dreptul la asistență și protecție socială și protecția familiei.

De asemenea, Curtea a reiterat că deşi statul beneficiază de o amplă marjă de apreciere în domeniul securităţii sociale şi, prin urmare, este în drept să extindă protecţia socială a mai multor categorii de persoane, acesta este obligat să asigure un tratament echitabil între toate catego­riile beneficiare de indemnizaţie de mater­nitate.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac.

Sesizarea a fost depusă la CCM în cadrul unei excepții de neconstituționalitate de către avocatul reclamantei, într-un litigiu care se află pe rol la Judecătoria sectorului Centru al capitalei.

În luna februarie s-a împlinit un an de la adoptarea Hotărârii CCM, în baza căreia judecătorilor, avocaților şi cetățenilor care au dosare pe rol le-a fost oferit dreptul să 

sesizeze Curtea Constituțională în privinţa excepţiilor de neconstituţionalitate.

În cazul examinat, reclamanta a fost an­gajată în câmpul muncii în cele nouă luni premergătoare concediului de maternitate, însă la câteva luni până la naștere, ea a de­misionat. Aceasta a pretins că neacordarea indemnizației de maternitate (din mărimea salariului soțului) constituie un tratament discriminatoriu  în raport cu mamele care nu activează în general pe parcursul aces­tor nouă luni și beneficiază de acest drept.

Fiind solicitată de ziarul „Vocea popo­rului”, Polina Fisticanu, șefa Departamen­tului protecție social-economică al CNSM, a relevat, în context, că decizia Curții s-a referit la prevederile ce țin de soția aflată la întreținerea soțului.

„Acest lucru este prevăzut de Legea 289 privind indemnizațiile de incapacita­te temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. În conformitate cu legea respectivă, de indemnizație de maternitate pot beneficia femeile salariate, soțiile aflate la întreținerea soților salariați și persoane­le beneficiare de ajutor de șomaj. În cazul dat, legea prevede în felul următor: soția se consideră ca aflată la întreținerea soțului dacă pe parcursul a nouă luni premergă­toare acordării concediului de maternitate nu a avut statut de persoană asigurată sau și-a pierdut statutul de asigurat din motive ce nu i se pot imputa (art. 86, alin. (1), lit. b), c), d), f), x) şi y) din Codul muncii)”, a relevat Polina Fisticanu. Dânsa a adăugat că Codul muncii se referă la situații când persoana fie a rămas fără loc de lucru pen­tru că au fost reduse statele de personal, a fost lichidată unitatea, a fost constatat faptul că salariatul nu corespunde funcției din motive de sănătate. La faptele respec­tive se mai adaugă refuzul salariatului de a fi transferat la o altă muncă din motive de sănătate, dacă a refuzat să fie transferat în altă localitate, în legătură cu permutarea unității în localitatea respectivă etc.

Însă, în cazul femeilor care în perioada de nouă luni până la acordarea concediu­lui de maternitate au fost concediate din alte motive decât cele menționate, și-au depus demisia sau în cazul în care con­tractul se încheia anterior perioadei în care persoana atingea 30 de săptămâni de sar­cină, acestea nu se considerau soții aflate la întreținerea soțului și nu beneficiau de indemnizația de maternitate.

Astfel, Curtea Constituțională a înlăturat această discordanță. Ar fi bine ca toate ma­mele și soții lor să-și cunoască drepturile. Sindicatele depun eforturi considerabile în acest sens, ne străduim să-i informăm pe sindicaliști inclusiv prin rubricile susținute în „Vocea poporului”, a conchis Polina Fisticanu.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor