29 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Privare ilegală de posibilitatea de a munci. Indemnizaţia unică pentru reducerea capacităţii de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Privare ilegală de posibilitatea de a munci. Indemnizaţia unică pentru reducerea capacităţii de muncă
Privare ilegală de posibilitatea de a munci. Indemnizaţia unică pentru reducerea capacităţii de muncă
Foto: 21.by

Foto: 21.by

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

Privare ilegală de posibilitatea de a munci

guestion

Am solicitat să fiu angajat la serviciu. După unele conversații cu angajatorul, acesta a refuzat să mă încadreze în muncă la unitatea respectivă pe motiv că nu aş dispune de calitățile profesionale necesare. Ce se subînțelege prin asemenea calități? Am impresia că refuzul a fost neîntemeiat.

 

Vasile Borș, Strășeni

 

Prin calităţi profesionale ar trebui de înţeles în special capacita­tea persoanei de a îndeplini anumite funcţii, ținând seama de cali­ficări (prezenţa calificării necesare funcției, specialităţii respective),  de starea sănătăţii, în unele cazuri de experienţa în domeniu etc.

Angajatorul este în drept să prezinte persoanei care pretinde la un loc de lucru şi alte cerinţe necesare pentru încheierea con­tractului individual de muncă în temeiul regulamentului intern al unității sau reglementărilor directe ale legii (de exemplu, prezenţa cetăţeniei Republicii Moldova fiind în conformitate cu art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţio­narului public nr. 158 din 04.07.2008), sau când sunt necesare în plus faţă de cerinţele standard sau tipice de calificare profesională ca urmare a specificului lucrului (cum ar fi cunoaşterea uneia sau a mai multor limbi străine, capacitatea de a lucra la calculator).

În cazul unei situației litigioase, instanţa de judecată va constata dacă a existat sau nu o justificare obiectivă în refuzul de a încheia contractul individual de muncă. Mai mult, dacă se va constata că refuzul angajatorului este neîntemeiat, instanţa va dispune obli­garea angajatorului la încheierea contractului individual de muncă din ziua când persoana în cauză urma să fie angajată. Refuzul neîn­temeiat de angajare este unul din cazurile privării ilegale de posi­bilitatea de a munci, iar repararea prejudiciului cauzat de angajator se va efectua conform art. 329, 330 din Codul muncii.

 

Indemnizaţia unică pentru reducerea capacităţii de muncă

 

guestion

În urma unui accident de muncă, mi s-a stabilit pierderea capacităţii de muncă. Credeam că voi primi niște bani, dar contabila mi-a explicat că în asemenea cazuri indemnizația unică nu se mai plătește. Doresc să aflu dacă, într-adevăr, această indemnizație nu se mai acordă sau în ce condiții este achitată?

 

Nicolae Petrea, Chișinău

 

Plata indemnizaţii unice în cazul pierderii capacităţii de muncă în urma unui accident de muncă constituie o garanție juridică şi se acordă în condițiile prevăzute de legislație.

Actualmente, indemnizaţia unică în cazul reducerii capacităţii de muncă a lucrătorului în urma unui accident de muncă este prevăzută de art. 18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008 (MO al RM nr. 143-144 din 05.08.2008). Conform acestui articol, lucrătorul căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacităţii de muncă drept urmare a unui accident de muncă i se plăteşte, din banii unităţii care poartă vina pentru accidentul de muncă, pe lângă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică, luându-se ca bază salariul mediu lunar pe ţară, pentru fiecare procent de pierde­re a capacităţii de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului.

Dacă reducerea capacităţii de muncă a lucrătorului a survenit în urma unui accident de muncă produs nu numai din vina unităţii, ci şi a victimei, se aplică răspunderea mixtă conform legii şi mărimea indemnizaţiei unice se reduce în funcţie de gradul de vinovăţie a accidentatului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor