20 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Prezentarea la serviciu în stare de ebrietate. Când se achită indemnizaţia de concediu?

Loading
Cetăţeanul şi legea Prezentarea la serviciu în stare de ebrietate. Când se achită indemnizaţia de concediu?
Prezentarea la serviciu în stare de ebrietate. Când se achită indemnizaţia de concediu?
stare-de-ebrietate-la-serviciu

Foto: yourdailymedia.com

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Concedierea salariatului pentru prezentarea la serviciu în stare de ebrietate

 

guestion

Recunosc că m-am prezentat la lucru în stare de ebrietate, dar mi-am îndeplinit funcțiile de ser­viciu în măsura deplină. În asemenea caz, pot fi concediat?

 

Vasile Rață, Chișinău

 

Sancțiunile disciplinare pentru motive prevăzute de art. 86, alin. (1), lit. i) din Codul muncii, inclusiv concedierea, adică pentru prezentarea la serviciu în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, pot fi aplicate doar în cazul în care salariatul care s-a aflat în starea respec­tivă la locul de muncă și în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, indiferent de faptul dacă salariatul s-a eschivat de la îndeplinirea aces­tor atribuții în legătură cu starea în care se află sau dacă a fost sau nu înlăturat de la executarea atribuțiilor de serviciu în legătură cu starea de ebrietate.

Starea de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică poate fi confirma­tă prin certificatul eliberat de instituția medicală competentă sau prin actul comisiei formate dintr-un număr egal de reprezentanți ai angaja­torului și ai salariatului (art. 76, lit. k) din Codul muncii), alte probe fi­ind inadmisibile. Mai mult ca atât, concedierea salariatului pe motivul prezentării la lucru în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, în temeiul art. 86, alin. (1), lit. i) din Codul muncii, reprezintă un drept al angajatorului și nu o obligație.

 

Indemnizaţia de concediu, achitată înainte de începutul acestuia

 

guestion

Am fost în concediul de odihnă anual. Au trecut mai mult de două săptămâni de la revenirea mea la serviciu, dar indemnizația de concediu încă nu mi-a fost plătită. Cum să procedez?

 

Elena Spînu, Orhei

 

Potrivit art. 117 din Codul muncii, indemnizaţia de concediu se plă­teşte de către angajator cu cel puţin trei zile calendaristice înainte de plecarea salariatului în concediu.

În cazul în care angajatorul nu a respectat această dispoziție legală, salariatul are tot motivul de a se adresa către angajator cu o cerere în acest sens. Angajatorul, la rândul său, potrivit art. 332, alin. (1) din Codul muncii, este obligat să înregistreze cererea respectivă, să o exa­mineze şi să emită ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) corespunză­tor în termen de 10 zile calendaristice din ziua înregistrării acesteia, aducându-l la cunoştinţă salariatului sub semnătură.

Astfel, dacă angajatorul nu a respectat prevederile legislației, în te­meiul art. 355, alin. (1), lit. b) din Codul muncii, salariatul este în drept să depună în instanța de judecată, în termen de trei ani de la data apa­riţiei dreptului respectiv al salariatului, o cerere privind soluționarea litigiului individual de muncă.

Mai mult decât atât, în caz de reţinere, din vina angajatorului, a in­demnizaţiei de concediu, salariatului i se plăteşte suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1 la sută din suma care nu a fost achitată în termen (art. 330, alin. (2) din Codul muncii).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand