16 iunie 2024
Chisinau
Economie

Preţurile la produsele petroliere vor putea fi plafonate de ANRE

Loading
Economie Preţurile la produsele petroliere vor putea fi plafonate de ANRE
Preţurile la produsele petroliere vor putea fi plafonate de ANRE
autoblog.md

Majorările în lanț a prețurilor la carburanți, de la începutul acestui an, îi nemulțumește pe șoferi, iar cei mai afectați se declară trans­portatorii. De la începutul anului curent, prețul acestora a fost majo­rat de șase ori. Dacă în primele zile ale anului curent un litru de benzi­nă putea fi procurat cu puțin peste 15 lei, în luna martie, prețul aces­tuia a trecut peste 20 de lei pentru un litru de benzină A95. Un litru de motorină a ajuns să coste în jur de 16 lei și 70 de bani.

Expertul economic, Veaceslav Ioniță, este de părere că din 15,93 lei prețul unui litru de benzină în 2020, doar 5,37 lei a fost prețul mediu de import. Restul au in­clus impozitele și adausul distribuitorilor din Moldova. Potrivit expertului, anul 2020 a fost primul an din istoria țării, când im­pozitele la benzină au fost mai mari decât prețul propriu zis al benzinei.

 

Plafonarea preţurilor va contracara promovarea intereselor de cartel ale petroliştilor

 

Recent, deputatul independent, Ale­xandru Oleinic, a depus în Parlament un proiect de lege, care prevede plafonarea prețului la produsele petroliere. La recen­ta ședință a Legislativului, proiectul a fost votat în prima lectură. Potrivit documen­tului, formula de plafonare va fi stabilită de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. În nota informativă a proiectu­lui de lege se spune că metodologia apli­cată, începând cu 1 ianuarie 2019, în baza căreia agenții economici sunt responsabili de stabilirea prețului, în baza cotaţiilor in­ternaţionale, nu a devenit un mecanism eficient în reglementarea operativă a prețurilor la produsele petroliere.

În opinia autorului proiectului de lege, plafonarea preţurilor va contracara pro­movarea intereselor de cartel ale petroliş­tilor, ar încuraja mediul concurenţial şi ar oferi cetăţenilor preţuri reale la produsele petroliere.

„Necesitatea înaintării unei astfel deinițiativă legislativă a servit ca bază fluctuațiile care au fost în anul 2020 pe piața produselor petroliere. Se propune o metodologie de calculare care presupu­ne câțiva indici, unul din ei este cotațiile la prețul de la bursele internaționale”, a menționat Alexandru Oleinic.

O creștere bruscă a prețurilor la benzi­nă a fost și în anul 2015, și la începutul lui 2016. Atunci, petroliștii aplicau un adaos comercial de până la 5 lei per litru. Ulteri­or, prețurile la produsele petroliere au fost plafonate, iar în anul 2019, plafonarea a fost anulată, ceea ce a dus, în 2020, la un adaos mediu anual record.

„Anul trecut companiile petroliere au aplicat cel mai mare adus comerci­al la Benzina 95, de 3.43 lei/litru, cea ce este cu 65 bani/litru sau 25% mai mult decât în perioada când prețurile la pro­dusele petroliere erau plafonate (anii 2017-2018). În an de criză, când prețul la petrol a atins cota minimă din ultimii 25 ani, moldovenii nu au reușit să se bucu­re pe deplin de prețuri mici la benzină și motorină. Cele mai mici adausuri comer­ciale au fost aplicate în anii, când prețul la produsele petroliere erau reglementa­te prin plafonare de ANRE. Să ne amin­tim, că în anul 2015 și începutul lui 2016 în Moldova, brusc, au crescut prețurile le benzină și motorină, iar petroliștii aplicau un adaos comercial de până la 5 lei/litru. Acest fapt a nemulțumit oamenii, au ur­mat proteste, iar Parlamentul prin lege a instituit plafonarea prețurilor. Nu am considerat nici odată această plafonare ca o soluție bună, dar viața a demonstrat că de fapt a fost unica soluție care a dat rezultate pozitive în Moldova”, ne-a spus Veaceslav Ioniță.

 

ANRE salută decizia deputaților

Agenția Națională pentru Reglementa­re în Energetică (ANRE) salută votarea în primă lectură, de către Parlament, a aces­tui proiect.

„În rezultatul acestor modificări, vom reveni la metoda de plafonare de către ANRE a prețurilor la carburanți, fapt ce va transparentiza componentele ce stau la baza formării acestora. Astfel, va fi asi­gurată o corectitudine a prețurilor pen­tru consumatorii finali, care vor corela cu tendințele internaționale înregistrate”, a menționat șefa serviciului de comunicare de la ANRE, Galina Sănduța.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand