3 martie 2021
Chisinau
Social

Prețul poliței de asigurare medical

Loading
Social Prețul poliței de asigurare medical
Prețul poliței de asigurare medical
Vocea poporului

Cetățenii pot să procure polița de asi­gurare medicală pentru anul 2021. Până pe 31 martie inclusiv, aceștia beneficia­ză de reduceri de 50%, 60% sau 75% din valoarea integrală a primei de asigurare, care a rămas neschimbată – 4056 de lei.

Astfel, proprietarii de terenuri agrico­le au parte de reduceri de 75% şi achită 1014 lei prin intermediul serviciilor terito­riale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Accesul în incinta acestora este permis persoanelor care poartă mas­că de protecţie, fiind asigurată şi distanţa fizică.

La rândul lor, persoanele fizice care des­făşoară activitate independentă în dome­niul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, beneficiază de reduceri de 60% şi vor plăti 1622,40 lei.

Totodată, fondatorii de întreprinderi in­dividuale, deţinătorii de patentă, arenda­şii, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republi­ca Moldova vor achita 2028 de lei, ceea ce reprezintă 50% din prima de asigurare me­dicală.

În același timp, începând cu 1 ianuarie 2021 a fost schimbat modul de achitare a primei de asigurare obligatorie de asis­tenţă medicală de către persoanele angaja­te. Aceasta va fi plătită integral de angajat, în schimb, angajatorul îşi va asuma res­ponsabilitatea pentru achitarea integrală a contribuţiei la fondul de pensii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și