24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Președinții CITS și conducerea CNSM au discutat, la Soroca, probleme de importanță majoră

Loading
Без рубрики Președinții CITS și conducerea CNSM au discutat, la Soroca, probleme de importanță majoră
Președinții CITS și conducerea CNSM au discutat, la Soroca, probleme de importanță majoră
seminar-soroca

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a organizat, pe 26-27 mai, în oraşul Soroca, un seminar de instruire a preşedinţilor consiliilor interramurale te­ritoriale ale sindicatelor.

 

Scopul acestei întruniri a fost realizarea unui dialog direct între conducerea Confederaţiei şi re­prezentanţii săi în teritoriu, infor­marea reciprocă despre rezultatele activităţii CNSM şi, respectiv, a consiliilor interramurale în vede­rea protecţiei social-economice a membrilor de sindicat.

„Tematica reuniunii este una foarte importantă și oportună, aceasta fiind printre preocupările de bază ale consiliilor interramura­le teritoriale ale sindicatelor, dar și pentru CNSM. Conlucrarea cu CITS este o necesitate care a devenit un principiu al activităţii organelor sindicale naţionale”, a menţionat Oleg Budza, preşedintele CNSM, la deschiderea seminarului.

Evenimentul a început cu dis­cuţii privind activitatea consiliilor interramurale. Preşedinţii CITS au făcut un schimb de opinii, au adre­sat mai multe întrebări şi au lansat propuneri în vederea eficientizării activităţii structurilor pe care le conduc.

Totodată, în cadrul întrunirii, specialiștii CNSM au vorbit despre un șir de aspecte ce țin de activita­tea Confederației.

 

Rolul sindicatelor în procesul de asociere la UE

 

Astfel, Ana Moldovanu, şef al Departamentului protecţie soci­al-economică din cadrul CNSM, a relatat despre modul de realizare a revendicărilor înaintate Parlamen­tului şi Guvernului de către Con­federaţie în cadrul parteneriatului social.

O prezentare la tema „Mişcarea sindicală şi valorile europene: rolul sindicatelor în procesul de armo­nizare a Legislaţiei muncii şi secu­rităţii sociale Uniunea Europeană – Republica Moldova” a făcut Ni­colae Suruceanu, secretar confede­ral al CNSM. Subiectul a provocat mai multe discuţii contradictorii privind locul şi rolul sindicatelor în procesul de asociere la Uniunea Europeană.

Despre asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor, constituirea, organizarea şi func­ţionarea comitetului pentru acest domeniu, informarea, consultarea şi sensibilizarea activului sindical în problemele respective, a vorbit Elena Carchilan, şef al Inspectora­tului Muncii al CNSM.

Ion Preguza, şeful Departamen­tului juridic al CNSM, s-a referit la aspectele juridice ale contractelor şi convenţiilor colective de muncă şi acţiunile sindicatelor în asigura­rea respectării lor.

La seminar au participat pre-ședinți ai CTIS, conducerea CNSM,șefi de departamente din cadrul Confederației, precum și reprezen-tanți ai administrației publice lo-cale din raionul Soroca.

 

Departamentul organizare,

educaţie şi informare al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand