24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Președintele CNSM, Oleg Budza, a fost distins de o organizație internațională

Loading
Без рубрики Președintele CNSM, Oleg Budza, a fost distins de o organizație internațională
Președintele CNSM, Oleg Budza, a fost distins de o organizație internațională
distinctie-budza

Foto: sindicate.md

Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a primit cea mai înal­tă distincție oferită de Confederaţia Generală a Sindicatelor (VKP) pen­tru perioadă îndelungată și prodigioasă de activitate în cadrul sindi­catelor. Anul acesta, președintele CNSM împlinește 30 de ani de acti­vitate sindicală.

 

Ceremonia a avut loc la Moscova, în ca­drul lucrărilor Biroului Executiv şi ale Consi­liului Confederaţiei Generale a Sindicatelor. Din delegația de la CNSM au mai făcut parte Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei Sin­dicatelor din Construcţii şi Industria Ma­terialelor de Construcţii „SINDICONS”, şi Nadejda Rusnac, preşedintele Consiliu­lui Sindicatului Lucrătorilor din Industria Uşoară.

În cadrul întrunirii au fost examinate mai multe proiecte de hotărâre ale VKP, care se referă la promovarea și apărarea drepturilor și a intereselor membrilor de sindicat din țările Comunității Statelor Independente, implementarea convențiilor OIM ș. a.

Președintele CNSM, Oleg Budza, a ținut un discurs, informându-i pe cei prezenți despre situația de la noi din țară. „Republica Moldova se află printre țările care au ratifi­cat cele mai multe convenții, dar cu îndepli­nirea acestora avem unele rezerve. Proble­mele social-economice diferă de la o țară la alta. Unde participă FMI, este o altă situație. Un moment important îl constituie faptul că la sesiunea din iunie, la Geneva, va fi discu­tată o nouă propunere privind munca la ne­gru, economia informală. Sunt diferite țări cu diverse niveluri de economie informală. Moldova nu se deosebește mult de celelalte țări. La noi, acest flagel ocupă circa 45% din întreaga economie”, a relevat Oleg Budza la întoarcerea acasă.

La reuniune a fost examinată și proble­ma referitoare la manifestațiile organizate de 1 mai. „Pentru că la noi în țară organi­zarea și desfășurarea evenimentului a fost politizată, am luat decizia să organizăm un marș de Ziua sindicalistului”, a menționat președintele CNSM.

Confederaţia Generală a Sindicatelor, cu sediul la Moscova, este o asociaţie interna­ţională a tuturor sindicatelor, creată în baza unei asocieri voluntare dintre sindicatele statelor independente, precum şi sindicate­le internaţionale de ramură, numiţi membri afiliaţi ai acesteia. CNSM este membră a VKP din anul 2008.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand