17 august 2022
Chisinau
Social

Președinta FSCRE a fost aleasă într-o funcție de conducere a IndustriALL Global Union

Loading
Social Președinta FSCRE a fost aleasă într-o funcție de conducere a IndustriALL Global Union
Președinta FSCRE a fost aleasă într-o funcție de conducere a IndustriALL Global Union
fscre.md

Peste trei mii de delegați și reprezentanți ai organizațiilor sindicale membre au parti­cipat, în perioada 14-15 sep­tembrie curent, la lucrările Congresul III al IndustriALL Global Union, în format on-line. Inițial, organizarea Con­gresului era planificată în Cape Town, Africa de Sud, dar, din cauza situației epidemio­logice din lume, a fost organi­zat într-un studio de televizi­une din Geneva, cu translarea în 13 limbi.

Federația Sindicatelor Lucră­torilor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Repu­blica Moldova, fiind membru al IndustriALL Global Union, a fost reprezentată la lucrările Congre­sului de către președintele FSCRE, Margareta Strestian.

Această întrunire e de o im-portanță majoră pentru mișca-rea sindicală globală, care a unit organizațiile membre pentru a aproba un plan de acțiuni și obiective strategice, a trasa prio-ritățile sindicatelor din industria minieră și energetică din întrea­ga lume pentru următorii patru ani. Este o perioadă decizională pentru sindicatele din lume și angajați, deoarece au loc con­fruntări cu o serie de crize: ampli­ficarea inegalității, apariția noilor forme de organizare a muncii, schimbări climaterice și, acum, pandemia. Angajații au nevoie de organizații sindicale puternice, pentru a rezista acestor crize.

Președintele IndustriALL Glo-bal Union, Jörg Hofmann, a des­chis lucrările Congresului, salu-tând delegații și exprimându-și regretul că reuniunea nu se desfășoară în Africa de Sud, așa cum a fost planificat. Jörg Hof­mann a menționat că organizațiile sindicale se pot inspira din acțiunile sindicatelor din Africa de Sud, care s-au reunit pentru a lupta împotriva rasismului.

Președintele a mai vorbit și despre sporirea accesului la vac­cin. Pandemia a lăsat milioane de angajați fără venituri, prea mulți au murit, sunt încălcate drepturi­le omului, discriminarea rasială a crescut.

„Țările cu un nivel slab de dez­voltare au acces foarte scăzut la vaccinuri. Acest lucru este inco­rect, deoarece avem nevoie de o distribuție echitabilă și globală a vaccinurilor”, a accentuat Jörg Hofmann.

În cadrul Congresului au venit cu mesaje de salut lideri politici și sindicali, inclusiv președintele sud-african Cyril Ramaphosa, prim-ministrul suedez, Stefan Löfven, și secretarul general al ITUC, Sharan Burrow. Valter San­ches, secretarul general al Indus­triALL Global Union, a prezentat raportul de activitate pentru anii 2016-2021.

De asemenea, la Congres au fost alese organele de conduce­re ale IndustriALL Global Union. În funcția de președinte a fost re­ales Jörg Hofmann, care conduce și cel mai mare sindicat național din Germania, IG Metall. Atle Høie a fost ales noul secretar ge­neral al IndustriALL Global Union. Christine Olivier, Kan Matsuzaki și Kemal Özkan au fost aleși secre­tari adjuncți.

„Solidaritatea, transparența și democrația sunt cele trei principii fundamentale ale activității sindi­cale, de care mă voi ghida în acti­vitatea mea în cadrul IndustriALL Global Union” a menționat în dis­cursul său noul secretar general.

Președintele FSCRE, Margareta Strestian, a fost aleasă în funcția de vicepreședinte al Comitetu­lui Executiv al IndustriALL Global Union. „Sunt onorată, candidatu­ra mea a fost înaintată și susținută de delegații Congresului III al IndustriALL Global Union, în ca­litate de vicepreședinte al Consi­liului Executiv. Este o etapă nouă în activitate, o nouă experiență și responsabilitate, alături de lideri sindicali ai unor mari structuri din industriile de petrol, gaze, energie electrică, precum și din alte in­dustrii consumatoare de energie din 140 de țări. Activitatea Indus­triALL se plasează într-o poziție unică de a formula politici globa­le energetice. Organizarea, cre­area de rețele și acorduri-cadru globale continuă să fie priorități pentru acest sector”, a spus, pen­tru „Vocea poporului”, Margareta Strestian.

Delegații au discutat și modifi­cările Statutului. O atenție deose­bită a fost acordată problemelor egalității de gen și participării fe­meilor în organele de conducere ale sindicatelor. În acest sens, a fost aprobată o cotă de partici­pare a femeilor în organele de­cizionale în mărime de 40%, cu o majorare de 10% față de cea anterioară.

Obiectivele strategice ale In­dustriALL Global Union pentru următoarea perioada vor fi și în continuare promovarea dreptu­rilor și a intereselor angajaților, dezvoltarea și amplificarea forței mișcării sindicale.

IndustriALL Global Union re­prezintă interesele a 50 de mili­oane de angajați din 140 de țări și este una dintre forțele mișcării de solidaritate globală care lup­tă pentru condiții de muncă mai bune și drepturi sindicale în în­treaga lume.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor