23 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Premiul anual al pedagogilor. Timpul de muncă săptămânal. Absenţa fără motiv de la serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Premiul anual al pedagogilor. Timpul de muncă săptămânal. Absenţa fără motiv de la serviciu
Premiul anual al pedagogilor. Timpul de muncă săptămânal. Absenţa fără motiv de la serviciu

 

 

timpul-de-munca

Foto: oradestiri.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Premiul anual al pedagogilor, stabilit de conducătorii unităţilor

 

guestion

Când le este achitat cadrelor didactice premiul anu­al pentru rezultatele obţinute timp de un an școlar și unde ne putem adresa dacă acesta nu este plătit?

 

Vera Tocmală, Zinaida Zaporojan, Chișinău

 

Potrivit art. 32 din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr. 355 din 23.12.05, acest premiu (pentru rezul­tatele anului şcolar) se plătește în cuantum de cel puţin un salariu lunar de bază (tarifar sau de funcţie) la sfârșitul anului școlar.

Același articol stabilește că indicii şi condiţiile de premiere, pre­cum şi mărimile premiilor salariaţilor se stabilesc de către condu­cătorii unităţilor bugetare, cu consultarea reprezentanţilor salari­aţilor, adică a sindicatelor. Dacă această primă nu a fost plătită la sfârșitul anului școlar încheiat sau dacă considerați că nu a fost calculată corect, vă puteți adresa la sindicatul de la instituția dum­neavoastră sau la Inspectoratul de Stat al Muncii.

 

Timpul de muncă nu poate depăşi 40 de ore săptămânal

 

guestion

Care sunt condițiile pentru stabilirea unei săptămâni de lucru cu patru zile?

 

Ion Pergu, Călărași

 

Codul muncii prevede repartizarea timpului de muncă în cadrul unei săptămâni de lucru comprimate din patru zile sau patru zile şi jumătate, dar cu condiţia ca durata săptămânală a timpului de muncă să nu depăşească 40 de ore. Angajatorul care introduce săptămâna de lucru comprimată are obligaţia de a respecta dis­poziţiile speciale cu privire la durata timpului zilnic de muncă al femeilor şi tinerilor.

Tipul săptămânii de lucru, regimul de muncă – durata progra­mului de muncă (al schimbului), timpul începerii şi încheierii lu­crului, întreruperile, alternarea zilelor lucrătoare şi nelucrătoare – se stabilesc prin regulamentul intern al unităţii şi prin contractul colectiv şi/sau prin contractele individuale de muncă.

 

Absenţa fără motiv de la serviciu, încălcare a disciplinei de muncă

 

guestion

Înainte de a ieși în concediul de maternitate, am fo­losit concediul de odihnă anual plătit, care s-a înche­iat cu două zile înainte de începerea concediului de maternitate. În aceste două zile nu m-am prezentat la serviciu. Pot fi sancționată pentru aceasta?

 

Olga Fusu, Chișinău

 

Situația în care dumneavoastră, în cele două zile, nu v-ați pre­zentat la serviciu, fără motive întemeiate, poate fi calificată drept o încălcare a disciplinei muncii. Prin urmare, angajatorul este în drept, dar nu este obligat, să vă sancționeze disciplinar, pe motiv de absenţă fără motive întemeiate de la lucru.

Deși art. 251 din Codul muncii interzice concedierea femeilor gravide, el exceptează concedierea acestora pentru absență fără motive de la lucru mai mult de patru ore consecutiv (art. 86, alin. (1), lit. h)). Cu alte cuvinte, în cazul dat, angajatorul poate aplica orice sancțiune disciplinară, potrivit art. 206 din Codul muncii, inclusiv concedierea în temeiul art. 86, alin. (1), lit. h) din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand