19 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Prejudiciul material. Salariaţi aflaţi la studii. Parteneriat social

Loading
Cetăţeanul şi legea Prejudiciul material. Salariaţi aflaţi la studii. Parteneriat social
Prejudiciul material. Salariaţi aflaţi la studii. Parteneriat social
constitutie

Foto: realitatea.net

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

 

Prejudiciul material, achitat şi în rate 

 

guestion

Vreau să repar prejudiciul material în rate. În ce condiții ar fi posibil acest lucru?

 

Boris Tudorașcea, Nisporeni

 

Prejudiciul material poate fi reparat cu achitarea în rate dacă sa­lariatul și angajatorul ajung la un acord în acest sens. Pentru aceas­ta, salariatul îi prezintă angajatorului un angajament în formă scrisă privind repararea benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare.

Dacă salariatul care și-a asumat acest angajament îşi încetează ra­porturile de muncă, datoria neachitată va fi restituită în modul stabilit de legislația în vigoare, adică benevol sau prin instanța de judecată.

 

Garanţii legale pentru salariaţii aflaţi la studii de masterat

 

guestion

Lucrez de doi ani la o bancă şi aşvrea să fac studii de masterat. Sunt prevăzute careva garanții pentru o astfel de situație?

 

Marin Tereu, Chișinău

 

Codul muncii al Republicii Moldova prevede la art. 179 că salari­aţilor care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, organizate în instituţiile de învăţământ superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii, li se acordă garanţii şi compensaţii în modul stabilit de Guvern.

 

 

Astfel, potrivit Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 435 din 23.04.2007, salariaţii care îşi fac studiile în învăţântul postuniversitar specializat (masterat) beneficiază: anual, în timpul studiilor, de un concediu su­plimentar, cu o durată de până la 35 de zile calendaristice, păstrându-li-se 75 la sută din salariul mediu la locul de muncă de bază; pentru pregătirea şi susţinerea tezei de master, de un concediu suplimentar plătit, cu o durată de până la 90 de zile calendaristice, păstrându-li-se 75 la sută din salariul mediu la locul de muncă de bază.

Totodată, cheltuielile de deplasare tur-retur, o dată pe an, cu trans­portul feroviar şi transportul auto public (cu excepţia taximetrelor), ale salariaţilor care îşi fac studiile în învăţământul postuniversitar specializat la instituţia de învăţământ în care îşi fac studiile sunt su­portate, în mărime deplină, de unitatea în care sunt angajaţi, la pre­zentarea documentelor de călătorie.

 

Parteneriatul social, reglementat inclusiv prin Constituţie 

 

guestion

Care acte normative reglementează raporturile dintre Sindicate, Guvern și Patronate?

 

Vasile Bacan, Bălți

 

 

Raporturile în domeniul parteneriatului social dintre Sindicate, Guvern și Patronate au la bază principiul egalității, fiind reglementate de Constituție, convențiile Organizației Internaționale a Muncii care au fost ratificate de Parlamentul Republicii Moldova, de Legea cu pri­vire la Guvern, Legea patronatelor, Legea sindicatelor și de alte acte normative în acest domeniu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand