25 iulie 2024
Chisinau
Social

Practica altor state de trecere la economia formală, de un real folos pentru țara noastră

Loading
Social Practica altor state de trecere la economia formală, de un real folos pentru țara noastră
Practica altor state de trecere la economia formală, de un real folos pentru țara noastră

atelier-oim

 

Promovarea unei creșteri economice durabile și parti­cipative, ocupare deplină și muncă decentă pentru toți, încurajarea legalizării și dez­voltării microînterprinderi­lor și a IMM-lor, inclusiv prin acces la resurse financiare, sunt obiective  semnificative  pentru tranziția de la econo­mia informală la  cea forma­lă – acestea și alte probleme au fost discutate pe parcursul a două zile, în cadrul unui atelier de lucru organizat de Organizația Internațională a Muncii (OIM).

 

„Este cunoscut faptul că majori­tatea oamenilor practică economia informală nu fiindcă asta e alegerea lor, dar drept consecință a lipsei de oportunități în economia formală și din cauza lipsei altor mijloace de existență. Deficitul muncii decente – negarea dreptului de muncă, lip­sa oportunităților suficiente pentru ocuparea forței de muncă de cali­tate, protecția socială inadecvată, precum și lipsa dialogului social, sunt mai pronunțate în economia informală”, a menționat Ala Lipciu, coordonator național pentru Mol­dova a Organizației Internaționale a Muncii.

„Iar printre cauzele „înfloririi” acestui fenomen pot fi numerotate inclusiv problemele ce țin de ac­tul guvernării sau criza politică, ce afectează direct economia țării”, a specificat Ala Lipciu. Trebuie să recunoaștem că politicile publice pot accelera procesul de tranziție la economia formală doar în contextul unui dialog social.

De asemenea, au fost prezenta­te lecții însușite în cadrul platfor­mei globale privind experiențe de formalizare a economiei informale pe baza unor exemple din Euro­pa, Asia, Africa, America Latină. Ar fi bine ca și Moldova să preia bunele practici privind standardele și condițiile de muncă din Serbia, Bosnia și Herțegovina, Albania sau cum funcționează mediul de afaceri în Columbia.

La întrunire s-a mai discutat despre un cadru regulator și despre unele proceduri mai simple privind activitatea agenților economici prin intermediul ghișeului unic, fapt ce va duce la combaterea birocrației. Spre atenția participanților la eveniment au fost puse și alte subiecte, cum ar fi: relațiile de muncă non-standard, contractele de muncă pentru zilieri (exemplul Bulgariei), salariile mi­nime și condițiile de muncă pentru lucrătorii casnici. Cum funcționează grupurile de suport în Hong Kong, cum este organizată medierea și consilierea în Irlanda, Arabia Sau­dită, Argentina, Namibia, iar siste­mul de check-in-uri în Austria, Ca­nada, Belgia, Elveția. Multe lucruri utile se pot prelua dintr-o țară cu o politică de guvernare stabilă atunci când se dorește și există voință.

 

g_social

Exemple demne de urmat există pe diferite meridiane, e nevoie doar de voință

 

Totodată, un factor important al dezvoltării economiei constituie IMM-urile. Ludmila Stihii, vicedi­rector al ODIMM, a vorbit despre politici și diferite programe actuale de susținere, precum și despre pro­blemele existente care blochează buna desfășurare a acestor progra­me fapt care face să sufere, în primul rând, populația. Tot ea a menționat cum se poate să apelezi la finanțare și instruire antreprenorială. Lud­mila Stihii a relevat posibilitățile de asigurare a unui mediu de afaceri favorabil, precum și sti­mulentele pentru formalizarea în­treprinderilor informale și cum se poate de promovat productivitatea și eficacitatea antreprenorială.

La rândul său, Nadja Nutz, speci­alist pentru dezvoltarea întreprinde­rilor la Organizația Internațională a Muncii cu sediul la Geneva, a vorbit despre consolidarea competențelor de antreprenoriat ca instrument de reducere a economiei informale. Drept dovadă a fost prezentat lanțul valoric ca instrument de consolida­re a productivității și formalizării întreprinderilor. Tot în cadrul ate­lierului a fost făcut un exercițiu în grup privind instrumentele necesa­re pentru creșterea productivității IMM-lor.

Mauricio Diercksxens, specialist pentru ocuparea forței de muncă de la Organizația Internațională a Muncii cu sediul la Budapesta, a ve­nit cu unele recomandări și o scurtă privire asupra tranziției la munca formală, a vorbit despre importanța ghișeelor unice, reducerea costuri­lor de înregistrare și de conformita­te, precum și multe alte simplificări, care conduc la creșterea numărului de IMM-urilor, iar în consecință, a economiei naționale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand