13 iulie 2024
Chisinau
Varia

Poliția îi instruiește pe părinți cu privire la drepturile elevilor

Loading
Varia Poliția îi instruiește pe părinți cu privire la drepturile elevilor
Poliția îi instruiește pe părinți cu privire la drepturile elevilor
instruire-IGP

Foto: gov.md

 

Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) a desfăşurat, la finele lunii sep­tembrie curent, în cadrul in­stituţiilor de învăţământ pre­universitar din ţară, activităţi de informare a părinților pri­vind promovarea şi apărarea drepturilor copiilor.

 

Acțiunile respective sunt parte a campaniei „Cunoaşte-ţi drepturile împreună cu noi”, proiect finan­ţat de Uniunea Europeană. Scopul acestuia este promovarea şi apăra­rea drepturilor copiilor care intră în contact cu sistemul de justiţie, pentru crearea unei justiţii priete­noase în Republica Moldova.

Un comunicat de presă al IGP precizează că, în perioada 7–14 septembrie curent, angajații In­spectoratelor de Poliţie teritoriale au desfășurat 154 de întruniri cu colectivele de părinți din cadrul in­stituţiilor de învăţământ.

În cadrul acestor întruniri, mai mult de 5000 de părinţi, repre­zentanţi legali şi pedagogi, au fost sensibilizaţi referitor la drepturile copilului când se află în contact direct cu legea, sub orice formă (victimă, martor, bănuit). De ase­menea, aceștia au fost informați despre responsabilitățile pe care le au în protecţia copilului, în special, când sunt lipsiţi de supraveghere, şi despre necesitatea îndeplinirii obligaţiilor de întreţinere, de edu­care şi de instruire a acestora.

Inspectoratul General al Poliţiei a precizat că activităţi similare vor fi desfăşurate în toate instituţiile de învăţământ din ţară, având drept scop reducerea infracțiunilor în rândurile tinerilor, precum şi con­solidarea relaţiilor dintre societate şi poliţişti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand