4 octombrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Poate patronul să fie membru de sindicat? Se includ în stagiul general de muncă anii de studii?

Loading
Cetăţeanul şi legea Poate patronul să fie membru de sindicat? Se includ în stagiul general de muncă anii de studii?
cerere

Colaj: vocea.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. 
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Poate patronul să fie membru de sindicat?

 

guestion

În cadrul unei întreprinderi de stat conducătorul acesteia este membru de sindicat al organizaţiei sin­dicale din cadrul unităţii date. Rog să ne explicaţi dacă se permite o asemenea situaţie sau ce spune le­gea în cazul dat?

 

Nicolae Arapan, Chişinău

 

Calitatea de membru de sindicat o poate avea orice persoa­nă (lucrător, şomer, pensionar, student etc.) care se află la evi­denţă într-o organizaţie sindicală primară.

Cât priveşte apartenenţa la sindicat a unui angajator (pa­tron), aceasta nu se încadrează în principiile de organizare şi activitate independentă a sindicatelor. În scopul apărării drep­turilor şi intereselor sale, în calitate de angajator, acesta poate să adere la o asociaţie patronală.

Convenţia Organizaţiei Internaţionae a Muncii, nr. 87, pri­vind libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie, oferă posibilităţi egale salariaţilor şi angajatorilor să-şi înteme­ieze organizaţiile sale, definind termenul de „organizaţie” ca orice organizaţie de muncitori sau de patroni care are drept scop să promoveze şi să apere interesele acestora.

În acelaşi timp, potrivit art. 5, alin. 1 al Legii sindicatelor, sindicatele sunt independente în activitatea sa faţă de patroni, asociaţiile acestora, precum şi reprezentanţii lor. Acest prin­cipiu în activitatea sindicatelor este specificat şi în Convenţia nr. 98 a OIM, care stabileşte că „Organizaţiile lucrătorilor şi ale celor care angajează beneficiază de protecţia cuvenită îm­potriva oricărui amestec din partea uneia sau alteia, din par­tea agenţilor sau membrilor acestora în crearea, activitatea şi conducerea organizaţiilor lor”. Or, în acest sens, directorul (angajatorul) unei unităţi economice, instituţii exclude opor­tunitatea sau chiar posibilitatea să fie concomitent şi membru de sindicat. Rolul sindicatului, adică protejarea drepturilor şi intereselor angajatorului îl poate îndeplini doar asociaţia pa­tronilor, dacă acesta (angajatorul) este membru al unei aseme­nea asociaţii.

 

Se includ în stagiul general de muncă anii de studii?

 

guestion

Am absolvit Uniersitatea Tehnică, secţia de zi în 2005 şi m-am angajat în câmpul muncii, sectorul bugetar. Anii de studii se includ în stagiul general de muncă?

 

Grigore Molcianu, Bălţi 

 

Legislaţia în vigoare nu mai utilizează noţiunea de „stagiu general de muncă”. În cazul dat am putea vorbi doar de stagiu sau vechime de cotizare.

Stagiul de cotizare reprezintă însumarea perioadelor de ac­tivitate în care au fost plătite contribuţiile de asigurări sociale la fondul de pensii. Realizarea acestuia constituie o condiţie necesară stabilirii pensiilor pentru limită de vârstă, de inva­liditate, de urmaş, în conformitate cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, incluzând perioade contributive şi perioade necontributive.

Potrivit Regulamentului cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensi­ei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 417 din 3 mai 2000 (p.8), în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au desfăşurat studii în instituţiile de învăţământ superior de zi, până la intrarea în vigoare a Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, adică până la 1 ianuarie 1999. Prin urmare, în cazul dvs., perioada de studii în instituţia de învăţământ supe­rior nu se include în stagiul de cotizare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand