5 martie 2021
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Perioada de probă la angajarea tinerilor. Reducerea timpului de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Perioada de probă la angajarea tinerilor. Reducerea timpului de muncă
Perioada de probă la angajarea tinerilor. Reducerea timpului de muncă
zf.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Perioada de probă la angajarea tinerilor. Reducerea timpului de muncă  

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Perioada de probă la angajarea tinerilor

 

Cum ar putea sindicatul să apere un tânăr specialist mem­bru de sindicat în cazul în care angajatorul intenționează să-l concedieze pe motivul rezultatului nesatisfăcător al perioa­dei de probă?

Anatol Vizitiu, Florești

 

Interzicerea perioadei de probă la angajare pentru tinerii specialiști, care era prevăzută la articolul 62, litera a) din Codul muncii și abrogată prin Legea nr. 188 din 21.09.2017, constituia o garanție de protejare a drepturilor la angajare a tinerilor specialiști.

În scopul apărării de către sindicate a drepturilor și intereselor de muncă ale tinerilor specialiști, sindicatele trebuie să țină cont de faptul că modificarea în cauză din Codul muncii (abrogarea lit. a) din art.62) acordă angajatorului dreptul (dar nu îl obligă) să sta­bilească tinerilor specialiști perioadă de probă în cazul încheierii contractului individual de muncă. În acest sens, este oportun: de a consulta și de a oferi suport metodologic, asistență juridică tinerilor specialiști din partea sindicatului în materia raporturilor de muncă; de a argumenta la maximum posibil opinia consultativă a organului sindical pentru neadmiterea concedierii tinerilor specialiști membri de sindicat pe motivul rezultatului nesatisfăcător al perioadei de probă (art. 86, alin. (1), lit. a) din Codul muncii).

O altă măsură în acest sens din partea sindicatelor ar putea fi inițierea negocierilor colective în vederea evitării stabilirii perioa­dei de probă pentru tinerii specialiști în cazul încheierii contractu­lui individual de muncă, cu includerea ulterioară a unor asemenea condiții în Regulamentul intern al unității și/sau în contractul colec­tiv de muncă.

 

Reducerea timpului de muncă

 

Sunt angajat cu durata zilei de muncă de patru ore. În acest caz, ziua de muncă în ajunul zilelor de sărbătoare se reduce sau nu?

Eugen Moscalenco, Rezina

 

Durata zilei de muncă sau a schimbului din ajunul zilei de sărbă­toare nelucrătoare, potrivit art.102 din Codul muncii, se reduce cu cel puțin o oră pentru toți salariații, cu excepția celor cărora li s-a stabilit durata redusă a timpului de muncă (art. 96 din Codul muncii) sau ziua de muncă parțială (art. 97 din același Cod).

Cazul dumneavoastră se raportează la ziua de muncă parțială sau pe fracțiune de normă conform art. 97 din Codul muncii și, prin urma­re, durata redusă a timpului de muncă nu se aplică.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și