13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Penalităţi pentru restanţele salariale. Indemnizația de maternitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Penalităţi pentru restanţele salariale. Indemnizația de maternitate

 

 

restante-la-salariu

Foto: libertatea.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Penalităţi pentru admiterea restanţelor la plata salariilor

 

guestion

Care sunt drepturile angajaţilor în cazul achitării cu întârziere a salariilor? Putem solicita să fie penaliza­tă Compania Națională de Asigurări în Medicină?

 

Lucrător medical, Fălești

 

În caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului, a indem­nizaţiei de concediu, a plăţilor la eliberare din funcție sau a altor plăţi cuvenite salariatului, acestuia i se achită suplimentar, pentru fiecare zi de întârziere, 0,1 la sută din suma neplătită în termen (art. 330, alin. (2) din Codul muncii). Această dispoziție legală se răsfrânge asupra tuturor persoanelor juridice care au calitatea de angajator, inclusiv asupra Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în cazul în care ea a angajat persoane în bază de contract individual de muncă.

Dacă în conturile curente şi de decontare ale unităţilor există mijloacele respective şi documentele necesare în vederea primi­rii banilor pentru plata salariilor au fost prezentate în termen, iar băncile nu asigură clientela cu numerar, acestea plătesc, din mij­loacele proprii, o penalitate în mărime de 0,2 la sută din suma da­torată, pentru fiecare zi de întârziere (art. 146, alin. (1) din Codul muncii). Pe lângă plățile pentru fiecare zi de întârziere, salariatul are dreptul la compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului.

Dacă reţinerea salariului lunar a constituit cel puţin o lună ca­lendaristică de la data stabilită pentru achitarea acestuia, com­pensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat, separat pentru fiecare lună, prin majorarea sa­lariului în conformitate cu coeficientul inflaţiei calculat în modul stabilit (art. 145 din Codul muncii).

 

Dreptul la indemnizație de maternitate în caz de lichidare a unităţii

 

guestion

Sunt angajată cu contract pe o perioadă determinată. În prezent, întreprinderea noastră este în proces de lichidare, iar eu mă aflu în concediu de maternitate. În acest caz am dreptul la indemnizație de materni­tate?

 

Ana Matei, Călărași

 

Alin. (4) al art. 2 din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (completat în acest sens prin Legea nr. 50 din 28.03.2014) dispune că, în cazul persoanelor angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată, precum și în cazul lichidării unității, dreptul la prestații încetează la data încetării contractului, cu excepția dreptului la indemnizație de maternitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand