4 iunie 2023
Chisinau
Social

Pedagogii din Hâncești solicită implicarea FSEȘ și a CNSM în soluționarea problemelor

Loading
Social Pedagogii din Hâncești solicită implicarea FSEȘ și a CNSM în soluționarea problemelor
Pedagogii din Hâncești solicită implicarea FSEȘ și a CNSM în soluționarea problemelor
facebook.com

Organizația sindicală raiona­lă a pedagogilor din raionul Hâncești, una dintre cele mai puternice și mai active din ra­mură, trage un semnal de alar­mă vizând situația din teritoriu și solicită implicarea organelor sindicale ierarhic superioare în soluționarea problemelor care s-au acumulat în ultimul timp.

Ana Cimpoieșu, președintele Consiliului Raional Hâncești al FSEȘ, semnează un Demers în acest sens, pe care l-a adresat președintelui CNSM, Igor Zubcu, și președintelui Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos.

În Demers se arată, între alte­le, că, în urma deciziei Consiliului Raional Hâncești al Federației Sin­dicale a Educației și Științei, adop­tate la ședința în plen nr. 4 din 3 martie curent, solicită implicarea CNSM și a Consiliului General al FSEȘ la soluționarea problemelor înaintate de liderii sindicali în ca­drul plenarei respective.

Principala problemă, se menționează în document, rămâne a fi salarizarea insuficientă și inechita­bilă a personalului din învățământ, mai ales a angajaților non-didac­tici, care, după adăugarea sporului în mărime fixă de 1300 de lei de la 1 ianuarie 2023, nu au simțit o majorare a veniturilor salariale. Pe­dagogii solicită majorarea salarii­lor tuturor angajaților din ramură, pentru a putea face față majorări­lor de taxe, tarife și prețuri din ulti­ma perioadă.

„Angajații din învățământ sunt hărțuiți permanent la locul de muncă, precum și în afara lui, de către elevi, părinți sau alte per­soane implicate în procesul educațional, aceasta fiind o cauză ma­joră ce generează refuzul absolvenților facultăților pedagogice de a se angaja în instituțiile de învățământ și abandonul profesiei, mai ales de către tineri. Solicităm elaborarea unui act legislativ care ar proteja angajații din învățământ de hărțuire la locul de muncă și de abuzuri”, se subliniază în Demers.

Cadrele didactice care activea­ză prin cumul, în afara orelor de program, venind în instituția de învățământ din altă ramură decât cea a educației: de la cultură, de exemplu, sau din administrația pu­blică, sau unii preoți, care predau religia în școală, nu se bucură de suma de 4000 de lei pentru procu­rarea de materiale didactice.

„Solicităm modificarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale perso­nalului de conducere şi didactic din instituţiile de învățământ gene­ral public, pentru că aceste cadre didactice, de asemenea, au nevoie de dezvoltare profesională, pentru a asigura un proces educațional de calitate. Repetăm solicitarea de a include în lista beneficiarilor de aceste compensații bănești și ca­drele didactice din învățământul profesional-tehnic”, se mai arată în Demers.

Salariații nou angajați sau re-veniți din concedii de lungă dura-tă sunt lipsiți de spor de performanță pentru primele trei luni de activitate, lucru ce încalcă prin­cipiul sistemului unitar de salari­zare, de nediscriminare, echitate și coerență, în sensul asigurării trata­mentului egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală.

Stabilirea sporului pentru performanță implică un proces greoi și birocratic de salarizare, generea­ză conflicte în colectivele de mun­că, lezează drepturile salariale ale angajaților.

Sindicaliștii din educație din raionul Hâncești solicită direcționa-rea mijloacelor necesare pentru acordarea sporului pentru performanță în mărime de 10% din suma anuală a salariilor de bază în partea fixă a salariului și stimula­rea muncii angajaților prin premiu anual în mărime de 100% din sala­riul de bază.

Membrii de sindicat sesizează că se amână, în unele cazuri, sta­bilirea pensiei anticipate pentru carieră lungă cadrelor didactice. Dat fiind faptul că durata conce­diului cadrelor didactice este de două luni, în perioada 1999-2007, suma integrală a indemnizației de concediu a fost declarată la CNAS de către toți contabilii din Republi­ca Moldova doar pentru o lună, a doua rămânând cu 0 lei cotizare.

„Solicităm implicarea la nivel de ramură și a CNSM, pentru corec­tarea acestor erori comise „în mod centralizat”, fiindcă au avut loc li­chidări sau comasări de instituții. Totodată, instituțiile de învățământ în acea perioadă erau în gestiunea primăriilor, iar contabilii actuali nu pot corecta erorile în darea de seamă privind reținerea impozi­tului pe venit (REV). Membrii de sindicat solicită insistent perso­nalizarea unei părți din polița de asigurare medicală, menționând că, mai ales în sate, nu beneficiază aproape deloc de servicii medi­cale ani la rând, iar în cazul unei îmbolnăviri grave, sunt nevoiți să cheltuiască sume enorme pentru tratament”, se mai arată în Demer­sul sindicaliștilor din Educație din raionul Hâncești.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor