25 iunie 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali trebuie să pună presiune pe Guvern pentru a majora salariul minim

Loading
Social Partenerii sociali trebuie să pună presiune pe Guvern pentru a majora salariul minim
Partenerii sociali trebuie să pună presiune pe Guvern pentru a majora salariul minim
Vocea poporului

Una dintre preocupările de bază ale CNSM este nivelul de remu­nerare a angajaților, indiferent de apartenența lor la vreun sindicat. Fiindcă o societate nu poate fi liberă și prosperă dacă salariații nu au lefuri care să le permită să-și întrețină familiile și să ducă un trai decent.

De aceea, tema respectivă s-a aflat în centrul atenției la ședința Comitetului Confederal al CNSM din 27 mai. În raportul prezen­tat în context de Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM, s-a menționat că sindicatele au conti­nuat să solicite majorarea salariului minim până la minimul de existență pentru populația în vârstă aptă de muncă. Raportorul a relevat că, de la 1 ianuarie 2021, valoarea minimă a salariul lunar calculat în sectorul bugetar a fost stabilită în mărime de 2200 de lei, ceea ce echivalea­ză cu minimul de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă – 2235,4 lei în semestrul I din 2020. De asemenea, în urma demersului CNSM, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 922 din 22.12.2020, prin care s-a stabilit că, începând cu 1 ianuarie 2021, cuantumul mi­nim garantat al salariului în secto­rul real este de 2935 de lei.

Conform datelor BNS, câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și la toate instituțiile bugetare în anul 2020 a constituit 8107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019. Totodată, datele Ministeru­lui Economiei și Infrastructurii care se referă la prognoza indicatori­lor macroeconomici pentru anii 2022-2024 estimează pentru anul 2020 un salariu mediu brut de 8100 de lei, cu o creștere nominală de 12% față de anul precedent.

Aceleași date statistice ale BNS arată că creșterea reală a salariu­lui în anul 2020 față de anul 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 6,2%. Constatăm că în anul 2020 creșterea reală a salariului este mai mică față de anii anteriori (10,1% – în anul 2019, 8,9% – în anul 2018).

De asemenea, s-a subliniat că, analizând evoluția salariilor ca ur­mare a implementării mecanis­mului de stabilire a cuantumului minim garantat al salariului în sec­torul real, constatăm că creșterea salariilor sunt, practic, egale cu creșterea PIB-ului (2,6/2,5). Cu toa­te acestea, garanțiile minime în domeniul salarizării sunt destul de reduse, fapt ce nu asigură dreptul la un nivel decent de trai (cuan­tumul minim garantat al salariului în sectorul real acoperă doar circa 1,24 din minimul de existență) și nici nu stimulează ocuparea în RM, dar contribuie la migrația forței de muncă în străinătate. De exemplu, în 2021, în România, salariul minim garantat brut este de 2300 RON sau circa 10 mii de lei moldovenești, depășind de circa 3,4 ori cuantu­mul minim garantat din R. Moldo­va. Diferența dintre cuantumul sa­lariului minim garantat din Rusia și Ucraina față de RM este mică.

În concluzie, raportorul a men-ționat că este necesar ca partenerii sociali să inițieze consultări pen­tru a realiza o creștere mai mare a cuantumului salariului minim ga­rantat în sectorul real, care să fie implementată printr-o hotărâre de Guvern.

În același timp, se arată că Gu­vernul urmează să-și mențină rolul de garant pentru stabilirea mărimii salariului minim, inclusiv în sectorul real, fapt ce reiese din Convenția OIM nr. 131 privind fixarea salarii­lor minime, care stipulează că:

„Orice stat membru al OIM care ratifică prezenta Convenție se an­gajează să stabilească un sistem de salarii minime care să protejeze toate grupurile de salariați ale căror condiții de muncă sunt de aseme­nea natură, încât acestor salariați trebuie să li se asigure o protecție corespunzătoare”, precum și „Sa­lariile minime vor avea putere de lege și nu vor putea fi scăzute”, dar și că, „Sub rezerva dispozițiilor pa­ragrafului 1 de mai sus, libertatea de negociere colectivă va trebui să fie pe deplin respectată”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand