14 iunie 2024
Chisinau
Social

Partenerii sociali din Florești, familiarizați cu ultimele modificări din legislație

Loading
Social Partenerii sociali din Florești, familiarizați cu ultimele modificări din legislație
Partenerii sociali din Florești, familiarizați cu ultimele modificări din legislație
facebook.com

La Florești a avut loc, pe 7 no­iembrie, un nou seminar de instruire a membrilor Comisiei pentru consultări și negocieri colective din terito­riu, realizat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii.

La seminarul de instruire au participat Sergiu Sainciuc, vice-președinte al CNSM, Sergiu Mo­rari, consilier principal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superi­or în Departamentul protecție social-economică. De asemenea, a fost prezentă și Violeta Vrabie, coordonatoare de proiect la OIM.

Au mai participat la eveniment membrii Comisiei teritori­ale pentru consultări și negoci­eri colective, lideri sindicali din teritoriu, angajatori, precum și reprezentanți ai administrației publice locale.

La deschiderea activității, Sergiu Sainciuc i-a informat pe cei prezenți despre necesitatea asi­gurării unui dialog viabil și a unei conlucrări permanente între reprezentanții partenerilor so­ciali în teritoriu, precum și des­pre cele mai importante realizări ale CNSM pentru asigurarea unei mai bune protecții a salariaților, membri de sindicat. Dânsul a relevat despre cum decurg ne­gocierile pentru stabilirea unui nou salariu minim, ce au obținut sindicatele la discutarea proiec-telor bugetului asigurărilor so­ciale de stat și a fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală.

 

Pentru realizarea activităților în cadrul proiectului pot fi finanțări din partea donatorilor de până la 250 de mii de euro

 

Apoi, Violeta Vrabie a prezen­tat proiectul realizat de OIM în Republica Moldova – Parteneri­ate Locale pentru Ocupare, care vizează sporirea capacităților actorilor locali (angajatori, administrație publică locală, instituții de învățământ, agenția teritoria­lă de ocupare) de a contribui la o mai bună ocupare a populației inactive, mai cu seamă a tinerilor din categoria NEET. Ea a relevat rezultatele obținute în cadrul pro­iectului în alte raioane, precum Cahul, Soroca ș. a., și a menționat că pentru realizarea activitățilorîn cadrul proiectului pot fi finanțări din partea donatorilor de până la 250 de mii de euro.

Sergiu Morari a prezentat o informație despre cele mai impor­tante modificări la Codul muncii, realizate pe parcursul anului în curs, unele fiind cu impact pozitiv pentru salariați, iar altele nu au fost susținute de sindicate.

Sergiu Iurcu a adus în atenția participanților principalele mo­dificări la cadrul legal din domeniul protecției social-economice și a informat despre modificările care se află la etapa de proiect și vor intra în vigoare în anul 2024.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand