16 august 2022
Chisinau
Social

Parteneriat local de ocupare, lansat cu suportul unor organisme internaționale

Loading
Social Parteneriat local de ocupare, lansat cu suportul unor organisme internaționale
Parteneriat local de ocupare, lansat cu suportul unor organisme internaționale
Vocea poporului

Recent, la Căușeni a avut loc conferința de lansare a Par­teneriatului Local de Ocupa­re (LEP), la care au partici­pat on-line reprezentanți ai autorităților de stat, parte­neri internaționali, membri ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

În cadrul evenimentului, Con­siliul raional Căușeni a semnat un document de parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii și cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare în vederea di­minuării impactului pandemiei asupra situației social-economice în raion.

Prin intermediul Comisiei teri­toriale pentru consultări și nego­cieri colective, care a avut un rol substanțial în instituirea partene­riatului, au fost organizate con­sultările dintre sindicate, patro­nate și autoritățile publice locale. Acestea s-au axat pe interesele grupurilor specifice: angajați, an­gajatori, persoane cu dizabilitate, victime ale violenței în familie, migranți reîntorși acasă ca urma­re a pandemiei ș. a.

Au fost analizate mai multe sectoare care ar putea contri­bui la redresarea situației și la crearea unor noi locuri de mun­că: apicultura, industria textilă, meșteșugăritul etc.

Precum a afirmat Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM, prezent la eveniment, această inițiativă este importantă pentru dezvoltarea și promovarea dialo­gului social la nivel teritorial, me­nită să contribuie la crearea noilor locuri de muncă, în special pentru tineri. CNSM va acorda sprijinul necesar dezvoltării în continuare a inițiativei LEP Căușeni, prin in­termediul reprezentanților săi din raion, așa cum a făcut-o și în ca­zul LEP Cahul.

 

Conlucrare eficientă

„Ne bucură faptul că există o implicare la nivel teritorial, cu par­ticiparea directă a organizațiilor sindicale din raion și a conducerii raionului, prin consolidarea efor­turilor în cadrul Comisiei teritori­ale pentru consultări și negocieri colective. Doar prin dialog, prin parteneriat, prin comunicare pu­tem să obținem rezultate frumoa­se în implementarea acelor măsuri prevăzute în cadrul LEP Căușeni. Pentru majoritatea cetățenilor Re­publicii Moldova, locul de muncă este unica sursă de venit. În acest context, parteneriatul dat va con­tribui la ocuparea forței de mun­că din Căușeni, ceea ce este un lucru foarte important pentru di­minuarea fenomenului migrației forței de muncă și crearea noi­lor locuri de muncă”, a subliniat vicepreședintele CNSM.

În aceeași ordine de idei, Violeta Vrabie, coordonatoarea proiectului OIM „Promovarea ocupării tinerilor”, a menționat că acest eveniment plasează po­litica ocupării forței de muncă în centrul agendei publice a raionu­lui Căușeni. Parteneriatele Locale de Ocupare a Forţei de Muncă se bazează pe cooperarea partene­rilor publici şi privaţi, interesați să identifice soluţii pentru provocă­rile pieţei muncii din comunitatea lor.

„În raionul Cahul au fost în­registrate rezultate foarte bune. Sperăm că și în raionul Căușeni vom vedea o colaborare strânsă între parteneri pentru a atinge obiectivele trasate”, a remarcat Violeta Vrabie.

Implementarea LEP Căușeni va costa peste 146 de mii de dolari SUA. Agenția de Dezvoltare Aus­triacă și OIM vor acorda un suport în valoare de aproape 130 de mii de dolari.

Cele cinci proiecte ale LEP Căușeni au drept scop crearea a 145 de locuri de muncă și lansa­rea a 50 start-up-uri în sectoare cu potențial de creare a locurilor de muncă, extinderea a 50 de întreprinderi mici și micro și lan­sarea a 50 de afaceri. Peste 1.100 de locuitori din raionul Căușeni, inclusiv persoane social-vulne­rabile, vor putea beneficia de oportunități în domeniul ocupării forței de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor