16 august 2022
Chisinau
Social

Pandemia și-a lăsat amprenta asupra activității sindicatelor în întreaga țară

Loading
Social Pandemia și-a lăsat amprenta asupra activității sindicatelor în întreaga țară
Pandemia și-a lăsat amprenta asupra activității sindicatelor în întreaga țară
Vocea poporului

Anul 2020, începând cu al doilea trimestru, a trecut sub semnul stă­rii excepționale legate de pande­mia de Covid-19 și al consecințelor nefaste pentru întreaga societate. Bineînțeles, și sindicatele, ca parte componentă a societății, au avut de suferit de pe urma pandemiei. Multe întreprinderi, organizații și-au sistat activitatea pe o anumită perioadă. Din cauza restricțiilor privind întru­nirile, liderii organizațiilor sindicale primare au fost nevoiți să țină legă­tura cu organele ierarhic superioare și cu membrii de rând prin telefon sau on-line. Cu toate acestea, comu­nicarea a fost cuvântul de ordine pe parcursul acestor luni grele și lungi, dar și asistența acordată, în măsura posibilităților.

În primul rând, au avut nevoie de sprijin cei care s-au aflat în pri­ma linie de luptă cu noul corona­virus: medicii, polițiștii, funcționarii publici și alții, mulți dintre care au fost infectați cu temutul virus, iar unii, din păcate, au pierdut lupta cu acesta.

Solidaritatea dintre federațiile sindicale de ramură și membrii de sindicat s-a văzut în mod pregnant în această perioadă grea, care a scos la iveală caracterele puternice, spi­ritul de sacrificiu, dar și faptul că, la nevoie, colegii de breaslă pun umă­rul, se sprijină reciproc.

 

Solidaritatea într-o perioadă grea a scos la iveală caractere puternice, spiritul de sacrificiu

 

„Chiar și în aceste condiții epide­miologice, munca depusă a adus un aport la realizarea Strategiei CNSM pentru anii 2017-2022. Marea noas­tră familie sindicală a contribuit la consolidarea sindicalismului la toate nivelurile, menținând astfel poziția în ansamblu a instituției sindicale în societatea civilă. Rezultatul final al acestei munci a constituit adoptarea unui șir de acte legislative și norma­tive, întreprinderea multor acțiuni în beneficiul membrilor de sindicat. Prin toate activitățile organizate am demonstrat unitate și solidaritate sindicalistă, că avem potențial să fa­cem față misiunii nobile de a-l apăra pe omul muncitor”, a remarcat Oleg Budza, președintele CNSM.

Expunem în continuare, succint, cele mai importante evenimente care au avut loc în anul de grație 2020.

30 ianuarie

Consiliul Educațional al CNSM și-a evaluat activitatea din 2019 și a stabilit prioritățile pentru 2020.

5 februarie

CNSM a organizat în pre­mieră la Chișinău întrevederea conducerii CNSM cu membrii de sindicat cu genericul „Vocea Ta Contează!”.

11 februarie

Au fost stabilite prioritățile pentru anul 2020 în cadrul unui semi­nar cu genericul „Impactul activităților reprezentanților CNSM în teritoriu asupra dezvoltării mișcării sindicale”.

18 februarie

Președintele CNSM, Oleg Budza, a expediat un demers președintelui Parlamentului privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea înstrăinării pa­trimoniului sindicatelor.

20 februarie

Membrii Comitetului Con­federal al CNSM s-au întrunit într-o ședință ordinară.

24 februarie

Salariații, membri de sin­dicat din cadrul SRL. „Moldpresa Grup”, au protestat în fața sediului Primăriei munici­piului Chișinău împotriva lichidării locurilor de muncă. Organizația sindicală din cadrul „Moldpresa Grup” este membră a FSCM, aceasta solidară cu acțiunea de protest.

26 februarie

Proiectul educațional „Școala Sindicală din Moldova”, ediția 2020, a fost lansat la Institutul Muncii.

27 februarie

Conducerea CNSM a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanți ai PNUD Moldova și ai OIM, la care au discutat despre perspectivele de cooperare în dome­niul migrației forței de muncă, în contextul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”.

28 februarie

În cadrul primei ședințe din anul 2020 a Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC), partenerii sociali au aprobat mai multe pro­iecte de convenții colective, nivel național.

28 februarie

Săptămânalul „Vocea po­porului”, publicație a CNSM, a împlinit 30 de ani de la fondare. În cadrul unei întruniri speciale a membrilor Comitetului Confede­ral al CNSM, s-au trecut în revistă realizările publicației, subiectele care frământă în pre­zent colectivul redacției și viziunile de dez­voltare a săptămânalului. În mesajul său de felicitare, Oleg Budza, președintele CNSM, a spus că „Vocea poporului” este o oglindă fidelă a mișcării sindicale, ziarul a promovat constant valorile sindicalismului, acțiunile și evenimentele organizate de sindicate. Li­derul sindical a subliniat că, în ultimii ani, publicația a cunoscut o adevărată „schim­bare la față”, în redacție venind oameni noi, tineri, ambițioși.

5 martie

FSEȘ a organizat Congresul VII. La lucrările acestuia au participat circa 170 de delegați, reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului, conducerea CNSM, oaspeți de peste hotare.

10 martie

Comitetul Confederal al CNSM a adoptat o hotărâre prin care se sistează or­ganizarea și desfășurarea activităților CNSM care implică întruniri cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane.

25 martie

CNSM și Federația „Sănăta­tea” își exprimă îngrijorarea în legătură cu asigurarea insuficientă cu echipamente de protecție pentru personalul medical din R. Moldova, îndeosebi pentru cei care sunt implicați în tratarea pacienților infectați cu Covid-19.

16 aprilie

CNSM, împreună cu Con-federația Națională a Patronatului, au îna­intat un demers către Guvern, care prevede măsuri privind asigurarea nivelului necesar de protecție social-economică a populației în general, a salariaților, precum, și a mediu­lui de afaceri.

21 aprilie

Liderii Federației „Sănătatea” au avut o întrevedere cu conducerea Minis­terului Sănătății. Discuțiile au fost axate pe problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate și lucrătorii medicali în combaterea pandemiei Covid-19.

23 aprilie

Federația „Sănătatea” a în­treprins o serie de acțiuni în susținerea angajaților din sistemul de sănătate implicați în combaterea Covid-19. Din Fondul de ajutor reciproc și solidaritate al Federației „Sănătatea” au fost alocați peste un milion 300 de mii de lei pentru procurarea echi­pamentului de protecție; compensarea cheltuielilor de deplasare a angajaților spre serviciu și de la serviciu și alimentarea lu­crătorilor medicali etc. Totodată, Federația „Sănătatea” a adus mulțumiri pentru solida­ritate și suport financiar acordat angajaților din sistemul de sănătate din partea centre­lor sindicale național-ramurale.

23 iunie

Sindicatele solicită acordarea îndemnizației urmașilor tuturor lucrătorilor din sistemul medical decedați în lupta cu Covid-19.

27 iulie

Federația „Sănătatea” ple-dează pentru majorarea cu 100% a sala-riilor angajaților din sistemul de sănă-tate.

13 august

Sindicatele resping propu­nerea de reglementare în legislaţia muncii a formei de angajare prin agent de muncă temporară.

11 septembrie

La Chișinău s-a desfășurat Congresul VII al Federaţiei „Sindicons”.

17 septembrie

Membrii Comitetului Confederal al CNSM s-au întrunit într-o ședință ordinară.

30 septembrie

Sindicatele solicită ne­admiterea adoptării de către Parlament a proiectului de lege privind regimul străinilor în R. Moldova.

2 octombrie

Sindicatele și Patronatul au elaborat o adresare comună către autorități cu referire la plățile efectuate de agenții eco­nomici în vederea testării salariaților pentru Covid-19.

5 octombrie

De Ziua Lucrătorului din Învățământ, a fost semnată noua Convenție colectivă, nivel de ramură, pentru anii 2021–2025.

5 octombrie

În ajunul Zilei Mondiale a Muncii Decente, marcată anual la 7 octom­brie, CNSM a organizat, în format on-line, masa rotundă cu genericul „Un Nou Con­tract Social pentru Redresare și Reziliență”. La eveniment au participat reprezentanți ai OIM, ai ITUC/PERC, ai ministerului de resort, Confederației Naționale a Patronatelor din Moldova.

16 octombrie

Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică și Resurse Energetice a desfășurat al VII-lea Congres al FSCRE.

21 octombrie

Sindicatul „Demnitate” și Centrul Naţional Anticorupţie au semnat un nou Contract colectiv de muncă pentru anii 2020-2025.

22 octombrie

FSEȘ, Federația „Să­nătatea”, FSLC și Federația Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice solicită Guvernului alocarea de urgență a mijloa­celor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bu­getar.

23 octombrie

S-au desfășurat lucrările Congresului VII al Federației „Sănătatea”. La forum a participat și vicepreședintele CNSM, Petru Chiriac.

11 noiembrie

CNSM a elaborat mai multe propuneri la proiectul Hotărârii Gu­vernului privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare.

12 noiembrie

CNSM își exprimă îngri­jorarea și, totodată, condamnă Guvernul pentru modalitatea de elaborare şi aprobare a proiectelor de lege care prevăd instituirea funcției de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor, fără implicarea şi consultarea instituţiei di­rect responsabile de domeniu.

26 noiembrie

A avut loc Congresul VI al Federației Sindicale a Feroviarilor din RM.

27 noiembrie

S-a desfășurat Congre­sul VII al Federației „Sindindcomservice”. La lucrările forumului au fost prezenți vice-președintele CNSM, Sergiu Sainciuc, și pre-ședintele Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din R. Moldova, Mihai Severovan.

4 decembrie

A avut loc Congresul Federației Sindicatelor Lucrătorilor Institu-țiilor Bancare și Companiilor de Asigurări din R. Moldova („SIBA”).

7 decembrie

Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Cultură (FSLC) a desfășurat Congresul VII. La activitate a fost prezent vicepreședintele CNSM, Mihail Hîncu.

18 decembrie

A avut loc Congresul VI al „SindASP”. La acesta a fost prezent și Mihail Hîncu, vicepreședinte al CNSM.

18 decembrie

S-au desfăşurat lucrările Congresului VII al Federaţiei „Moldsindco­opcomerţ”. La eveniment au fost prezenţi, în calitate de invitați, Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al CNSM, şi Vasile Carauş, preşedin­te Biroului Executiv al „Moldcoop”.

18 decembrie

Federația Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Ușoară a desfășurat Congresul VII. La lucrările forului a participat și Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM.

21 decembrie

Federația „Sindicons” a organizat un flashmob, în fața clădirii Gu­vernului, protestând astfel faţă de Ministerul Economiei și Infrastructurii, parte  a Comi­siei pentru consultări și negocieri colective în ramura construcțiilor, care refuză sem­narea Acordului de modificare a Convenției colective în ramura construcțiilor pentru anii 2018-2022, privind stabilirea salariului pentru categoria I de calificare în mărime de 5000 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor