4 iunie 2023
Chisinau
Без рубрики

Organizațiile sindicale primare trebuie modernizate

Loading
Без рубрики Organizațiile sindicale primare trebuie modernizate
Organizațiile sindicale primare trebuie modernizate
seminar-organizatii-primare

Foto: vocea.md

Sindicatele din Republica Moldova trebuie să dinamizeze procesul de racordare graduală a activității la cerințele dialogului social european. Este una din concluzii­le cercetării realizate de Institutul Muncii, intitulată „Organizația sindicală primară: evaluarea capacităților de reprezentare și apărare a membrilor de sindicat”.

 

 

„Organizația sindicală prima­ră nu are suficiente capacități de reprezentare și apărare a mem­brilor de sindicat. Modificarea structurii economice a Republi­cii Moldova și evoluția relațiilor de muncă pe piața muncii, mo­dificările ce vor interveni în le­gătură cu apropierea Moldovei de UE determină necesitatea unor modificări de organizare-funcționare a organizațiilor sin­dicale primare”, se menționează în cercetare.

 

Organizația sindicală primară, baza sindicatelor

 

Autorii cercetării date și-au pus drept scop să constate situația, să stabilească diferența dintre capacitățile actuale ale organizațiilor sindicale primare și ale celor proiectate din per­spectiva schimbărilor. Să contri­buie la elaborarea unui caiet de sarcini în vederea modernizării capacității organizațiilor sindi­cale primare, determinată de factori externi și interni și la di­namizarea procesului de racor­dare graduală a activității sindi­catelor din Moldova la cerințele dialogului social european.

 

g_cnsm

Dacă în Chişinău sau în centrele raionale, condiţiile mai sunt cum sunt, păi în sate e dezastru

 

La realizarea cercetării au fost aplicate metode teoretice, fiind făcută analiza diverselor documente, materiale statistice și teoretice în domeniul organi­zării sindicale, analiza bunelor practici de activitate sindicală la nivel de bază etc.

Cercetarea respectivă mai in­clude un chestionar pentru un grup de experți și altul pentru membrii de sindicat.

Una dintre întrebările son­dajului a fost: „Simțiți anumite presiuni, constrângeri în calita­te de membru de sindicat? 88 la sută dintre respondenți au răs­puns „nu”. Alte 12% resimt pre­siuni sau nu se pot exprima.

 

Președinții comitetului sindical

 

Deoarece președintele comi­tetului sindical este perceput drept figura-cheie a mișcării sindicale, au fost incluse și în­trebări referitoare la activitatea acestuia, reputația pe care o are. Potrivit informației cu pri­vire la indicii statistici ai CNSM pe anul 2013, există 7585 de președinți ai organizațiilor sindicale primare. 90% dintre persoanele chestionate susțin că știu despre activitatea și atri-buțiile președintelui comitetu­lui sindical. Alte 10% nu cunosc atribuțiile acestora sau le vine greu să răspundă.

Următoarea întrebare era dacă membrii de sindicat sunt satisfăcuți de activitatea președintelui comitetului sindi­cal. 75% au afirmat că sunt satisfăcuți. Cifra este compara­bilă cu întrebarea „În ce măsură organizația sindicală vă exprimă interesele și drepturile profesio­nale, economice, de muncă și sociale. Numărul sindicaliștilor satisfăcuți de măsura în care organizația sindicală le exprimă interesele este de 79 la sută.

„Sindicalismul este, înainte de toate, o mișcare colectivă. Oricâte calități ar avea un lider sindical, nu va reuși niciodată prea multe, dacă trebuie să se descurce singur”, menționează autorii cercetării. Iată ce cred persoanele intervievate despre activitățile comitetului sindical: aria activității comitetului sin­dical include, în principal, ne­gocierea Contractului colectiv de muncă (28%), organizarea odihnei și tratamentului bal­neosanatorial al membrilor de sindicat (22%). Alți 15 la sută dintre respondenți consideră că membrii comitetului sindical discută în ședințe probleme de pe ordinea de zi a comitetelor sindicale și doar 11 la sută con­sideră că, în vederea realizării mandatului, membrii comitetu­lui sindical se întâlnesc mereu cu membrii de sindicat.

 

„Patronul blochează activitatea sindicală”

 

Răspunsurile membrilor de sindicat la întrebarea „În ce mă­sură sindicatul de la unitatea economică vă reprezintă și vă apără interesele și drepturile?” s-au distribuit în felul următor: mare – 40%, mică – 37%, greu de spus, nu știu – 23%.

 

Citește și: Dreptul de asociere la sindicate, îngrădit la o întreprindere din Republica Modova

 

La întrebarea „Cu ce difi-cultăți se confruntă în activi­tatea sa organizația dvs. sindi­cală?”, au urmat răspunsurile: „pasivitatea membrilor de sin­dicat”, „sindicatele nu au o poli­tică clară de acțiune”, „patronul blochează activitatea sindicatu­lui”. Respondenții consideră că în condițiile actuale sindicatele trebuie să îndeplinească urmă­toarele funcții: să reprezinte interesele salariaților în cadrul tratativelor cu administrația (33%), să organizeze și să infor­meze angajații în activitatea lor pentru apărarea drepturilor și a intereselor profesionale (29%), să contribuie la excluderea con­flictelor la întreprindere (21%), să soluționeze problemele de producere la același nivel cu administrația (17%).

Chestionarul-expert a conținut un bloc de întrebări cu privire la managementul or-ganizațiilor sindicale primare. Potrivit opiniei experților, pen­tru a asigura un management mai eficient al organizațiilor sindicale primare, sindicate­le trebuie să asigure activita­tea comitetelor sindicale și a președinților cu suportul meto­dic (științific) necesar.

Să promoveze persoane tinere, cu studii în domeniul mana­gementului, să organizeze for­marea continuă a membrilor comitetelor sindicale, a mem­brilor de sindicat. Să asigure susținerea comitetelor sindi­cale și a președinților de către federații, confederație, să în­treprindă activități ce ar contri­bui la schimbarea mentalității membrilor de sindicat și a pa­tronilor etc.

 

Rolul sindicatelor

 

Participanții la chestionar au fost întrebați, evident, cum apreciază rolul sindicatelor în Republica Moldova. Cei mai mulți dintre respondenți (44%) conferă importanță medie rolu­lui sindicatelor din Republica Moldova în apărarea drepturilor membrilor de sindicat, alți 22% apreciază înalt, câte 12% – foar­te înalt și foarte slab, iar 10% – slab. Autorii presupun că re­zultatele cercetării date vor con­tribui la determinarea diferenței între capacitățile actuale ale organizațiilor sindicale primare și ale celor proiectate din per­spectiva schimbărilor. Acestea vor ajuta la elaborarea unui ca­iet de sarcini în vederea moder­nizării capacității organizațiilor sindicale primare, determinată de factori externi și interni. De asemenea, ele vor susține dina­mizarea procesului de racorda­re graduală a activității sindica­telor din Moldova la cerințele dialogului social european.

Rezultatele cercetarii au fost prezentate de Liliana Posțan, șe-fa Departamentului cercetari de la Institutul Muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor