25 iunie 2024
Chisinau
Congres

Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Opinii. Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Mihail HÎNCU, vicepreședinte al CNSM: „Tot timpul am pledat pentru negocieri, aceasta fiind calea corectă de soluționare a problemelor”

Congresul este organul suprem al mișcării sindi­cale. În cadrul pregătirii aces­tuia, nemijlocit al desfășurării evenimentului, se discu­tă chestiuni legate de activi­tatea sindicală la această eta­pă, se face o evaluare a tot ce s-a realizat până la congres, o evaluare a lucrurilor care țin nemijlocit de organizarea și desfășurarea acestui fo­rum, dar și despre strategia activității sindicale. La con­gres se stabilesc direcțiile principale de activitate, de­oarece delegațiile reprezintă toate organizațiile teritoriale. Mulți din­tre delegați sunt din teritoriu și, desigur, în perioada când se discută strategia activității, vin cu propuneri ce țin de perspectivă. Așteptăm ca activitatea confederației, împreună cu sindicatele de ramură, să fie mai eficientă. Cu toate că am trecut prin perioade dificile, anii 2020, 2021 – pandemie, anul 2022 – războiul din Ucraina – noi trebuie să ac­tivăm, să apărăm interesele salariaților pe care îi reprezentăm. Desigur, în situația în care la nivel global sunt probleme economice foarte mari, legate de sistemul energetic, alimentar, ne aducem și noi aportul la soluționarea acestora.

Este importat ca, în perspectivă, strategia care va fi adoptată la congres să fie aproape de aspirațiile oamenilor, ale salariaților, să îmbunătățească viața și condițiile de muncă. S-a lucrat mult, au parti­cipat la îmbunătățirea acestui document și sindicatele de ramură, Co­misia de Femei și Comisia de Tineret. Sperăm să fie o strategie bună, un plan de activitate pe perioada de până la următorul congres, care să îmbunătățească activitatea sindicală și, prin intermediul acesteia, relațiile de muncă. Toate astea depind, în principiu, de implicarea sin­dicatelor.

Noi tot timpul am pledat pentru relații bazate pe negocieri. Nu am promovat niciodată o politică distructivă. Mereu am căutat, prin inter­mediul comisiei tripartite, prin negocierile cu patronatele, cu guverna­rea, să soluționăm problemele care există. Desigur, nu toate realizările corespund așteptărilor. După cum cunoașteți, guvernări au fost diferite și acestea s-au schimbat la anumite etape. Având niște înțelegeri cu o guvernare, între timp venea alta și până la urmă o luam de la capăt. Dar am optat întotdeauna pentru negocieri, pentru că aceasta este calea corectă, în viziunea noastră, de a soluționa problemele.

Probleme sunt multe și, desigur, cu cât mai des ne întâlnim și le pu­nem în discuție, cu atât mai operativ găsim soluții eficiente. De aceea, în viitor, strategia confederației va viza în primul rând calea negocie­rilor. Le dorim autorităților să fie aproape de oameni și să soluționeze problemele pe care le abordăm împreună.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand