25 iunie 2024
Chisinau
Social

Opinii ale liderilor sindicali în preajma forului

Loading
Social Opinii ale liderilor sindicali în preajma forului
Opinii ale liderilor sindicali în preajma forului
Vocea poporului

 

Aurel POPOVICI, președintele Federației „Sănătatea”: „Angajatorii trebuie să respecte drepturile lucrătorilor”

Solidaritatea este un ingredient indispensabil, dacă ne dorim o democrație sănătoasă, una în care toți lucrătorii să poată participa neîngrădit la transformarea comunităților. Sindicatele trebuie să devină din ce în ce mai agile și să învețe să se schimbe, pentru a face față noilor provocări. Este esențial ca angajatorii să respecte drepturile lucrătorilor, contractele colective și să le ofere angajaților remunerația și condițiile de muncă decente pe care le merită. E necesară reanimarea parteneriatului și a dialogului social, precum și o conlucrare mai intensă cu comisiile parlamentare și cu reprezentanții guvernului în ceea ce privește inițiativele legislative și proiectele înaintate.

 

Victor TALMACI, președintele Federației „Sindicons”:„Să încurajăm oameniisă lupte pentru a-și atinge scopurile”

Este nevoie de consolidarea structurilor sindicale la nivel de ramuri ale economiei naționale și respec­tarea principiilor federale, pentru a întări mișcarea sindi­cală la nivel de Confederație. Pentru ca în viața sindicală să se producă o schimbare, ar trebui să ne modernizăm activitățile conform necesităților și cerințelor membrilor de sindicat. Să avem cu ce motiva actualii membri și să putem recruta membri noi, mai ales din rândurile tineretului. Să încurajăm oamenii să lupte pentru drepturile lor, iar noi să-i putem reprezenta în acest proces.

 

Boris BABICI, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole: „Încrederea în sindicate trebuie asigurată zilnic”

Mișcarea sindicală poate și trebuie să devină o forță influentă în apărarea drepturilor și a inte­reselor membrilor de sindicat. Pentru asta nu e nevoie de resurse financiare, ci de responsabilitate de la toți  delegații la Congres, care să aleagă la conducerea CNSM lideri profesioniști, care să se bucure de o reputație ireproșabilă și care vor crea o echipă de specialiști pu­ternici, onești, sinceri, care se conduc de legislația în vigoare și de bunul simț, asigură democrația și transparența în activitatea organelor sindicale de toate nivelurile, inclusiv prin implicarea sporită a membrilor de sindicat în procesul decizional.

 

Nicolae GARAZ, președintele FSLC: „E nevoie de resetarea imaginii sindicatelor”

Este nevoie de o strategie și de programe de acțiuni în vederea: consolidării mișcării sindicale; îmbunătățirii imaginii CNSM; revigorării parteneriatului social la nivel național; transparenței gestionării bugetului și a patri­moniului sindical în conformitate cu prevederile statu­tare; consolidării sistemului educațional al CNSM și a organizațiilor-membre; colaborării cu structurile sin­dicale internaționale, cu partenerii de dezvoltare și cu organizațiile neguvernamentale naționale pentru reali­zarea proiectelor comune în domeniu și diseminarea bunelor practici. Dorim resetarea imaginii sindicatelor, neadmiterea flexibilizării și liberalizării excesive a legislației muncii.

 

Ana CIMPOIEȘU, reprezentant al CNSM în raionul Hâncești: „Oamenii sunt averea cea mai de preț”

Aș dori ca CNSM să-și schimbe metodele de acti­vitate, trecând de la tactica împăciuitoare a „dia­logului social” la activități concrete, imediate, cu băta­ie lungă, inclusiv cu implicarea membrilor de sindicat în acțiuni stradale. CNSM ar trebui să fie un partener egal în raport cu guvernarea și cu patronatele, de pă­rerea căruia să se țină cont, fiindcă are în spate o ar­mată de oameni ai muncii, care trebuie să fie protejați. CNSM ar trebui să rămână fermă – oamenii sunt averea cea mai de preț în țara noastră și ei încă mai au încredere în sindicate. Dar această încredere ar trebui consolidată prin poziția tranșantă a sindicatelor în problemele stringente cu care se confruntă societatea.

 

Valeria TRICOLICI, preşedintele Federaţiei „Moldsindcoopcomerț”: „Promovarea intereselor salariaţilor, o dovadă a activității sindicale”

O dovadă a activităţii sindicale la nivel naţional este apărarea şi promovarea imaginii publice a salari­aţilor din toate ramurile economiei naţionale. De ase­menea, ar fi binevenită consultarea publică a salariaţilor, membri de sindicat, pentru deciziile majore la nivel naţional. Ne dorim să fie asigurată o libertate de organizare sindicală fără intimidări. Să avem o conlucrare constructivă, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, pentru promovarea iniţiativelor: orice act legis­lativ sau normativ să apere drepturile şi interesele legitime ale salariaţilor în parte şi ale colectivelor de muncă în general.

 

Vera PLATON, reprezentant al CNSM în raionul Rezina: „Scopul major: îmbunătăţirea nivelului de trai al cetățenilor”

Am vrea ca sindicatele să-şi menţină poziţiile în dez­acord cu amendamentele promovate de ultimele guvernări, prin care se încearcă diminuarea drepturilor sindicaliștilor. Liderii sindicali trebuie să fie protejaţi prin lege, dacă dorim să avem sindicate puternice, să-i moti­văm prin lege, să găsim noi forme de consolidare a miş­cării sindicale, să fie implementat un mecanism de monitorizare a respectării drepturilor de muncă ale membrilor de sindicat.

 

Valentina CHIRIAC, vicepreședinte al Federației „SindLUCAS”: „Să întreţinem dialogul, dar şi să recurgem la greve când e cazul”

Este nevoie de susținerea proiectelor de acte norma­tive sau a modificărilor la legislația în vigoare, refe­ritoare la drepturile și interesele legitime ale membrilor de sindicat. Dialogul social trebuie susţinut din partea tuturor partenerilor implicaţi (guvern, patronate, sindi­cate), pentru a genera rezultate viabile. E necesar să fie reînnoite şi definite angajamentele fiecărei părţi în dialogul social. Sindicatele trebuie să întreţină un dialog competent şi să fie gata de a face compromisuri, dar şi să organizeze greve în mod eficient, când e cazul, care să conducă la rezultate scontate.

 

Tudor SEMENIUC, reprezentantul CNSM în raionul Râșcani: „Respect reciproc între sindicate și guvernare”

Relațiile sindicatelor cu guvernarea ar trebui să se bazeze pe respect reciproc, iar forma de coope-rare – însoțită de dialog, discuții frecvente, iar proiectele de decizii să fie discutate între specialiști cu experiență în domeniu. La toate ședințele de Guvern să asiste doi reprezentanți ai CNSM, care să aibă dreptul de a expu­ne punctul de vedere al sindicaliștilor, iar orice hotărâ­re de Guvern să fie adoptată doar cu consimțământul sindicatului. În general, consider că la orice instituție, întreprindere de stat sau privată trebuie să existe o organizație sindicală.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand