20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Oleg BUDZA, președintele CNSM: “Pe 7 iunie, organizăm marş de solidaritate”

Loading
Fără categorie Oleg BUDZA, președintele CNSM: “Pe 7 iunie, organizăm marş de solidaritate”
Oleg Budza

Foto: CNSM

 

– În acest an, CNSM nu a desfășurat un marșde solidaritate de 1 mai. De ce ați luat ase­menea decizie?

– Comitetul Confederal al CNSM a decis să amâne, pe 7 iunie curent, organi­zarea marșului de solida­ritate, atunci când activiş­tii şi membrii de sindicat din ţară vor marca Ziua sindicalistului. Motivul amânării marșului a fost suprapunerea în această zi a organizării mai multor marșuri de către partidele politice din țară. Noi nu am dorit să fim asociați cu anumite partide poli­tice. Prin această decizie, membrii CNSM au evitat politizarea sindicatelor.

– Ce realizări au obținut sindicatele în ultima perioadă din cele îna­intate către autoritățile RM?

– Prin intermediul sin­dicatelor, s-a reușit majo­rarea salariului la buge­tari, s-a obţinut ca prima zi a concediului medical să nu fie achitată de sa­lariat. Este indiscutabil și meritul sindicatelor că s-a reușit ca începând de la 1 mai 2012 să fie sta­bilit cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în mărime de 1300 de lei. Am luptat pentru această majorare în cadrul întrevederilor la nivel guvernamental și a negocierilor în comisi­ile tripartite. Sindicatele trebuie constant să apere legislația națională ca să nu admitem diminuarea drepturilor și garanțiilor de muncă a salariaților.

Totodată, s-a reușit soluționarea unor proble­me ce țin de securitatea și normarea muncii. Consi­derăm că normarea mun­cii trebuie să fie reglată strict ca în țările străine, ca angajatul să nu fie fo­losit ca un rob de către patron.

– Ce probleme de bază veți ridica în acest an în vizorul autorităților?

– Deja am abordat probleme de majorare a salariilor și de a schimba sistemul de pensionare. Aceasta a fost o problemă-cheie a sindicatelor atât în anul trecut, cât rămâne și în anul curent. Vom cere în continuare micșorarea economiei neformale, care, spre regret, a crescut în 2012 cu circa 20%. Anul trecut, activitatea în condiții informale a adus bugetului public național un prejudiciu de peste 5,3 miliarde de lei, conform estimărilor oficiale. Mi­zăm pe implicarea mai activă a partenerilor soci­ali – Patronate și Guvern în vederea îndeplinirii obiectivelor ce vizează li­chidarea practicii de achi­tare a salariilor ”în plic” și ”muncii la negru”.

De asemenea, securi­tatea la locul de muncă constituie o mare prio­ritate pentru sindicate. Avem mari așteptări și contăm foarte mult pe structura nou formată – Inspectoratul Muncii al Sindicatelor, al cărui angajament constă în re­ducerea considerabilă a numărului de accidente la locul de muncă.

Pentru anul 2013, Confederația Națională a

Sindicatelor din Moldova a insistat asupra majoră­rii cu 40 milioane de lei a cheltuielilor de recuperare a sănătății prin tra­tamentul balneosanato­rial și reabilitare pentru persoanele asigurate, însă până în prezent în buget sunt alocate doar 20 mili­oane de lei.

– Cum apreciați si-tuația social-economi­că din țară?

– Situația social-eco­nomică din țară este ne­favorabilă. Evoluția in­dicatorilor economici pe anul 2012 nu arată semne optimiste. Adâncirea cri­zei din Uniunea Europea­nă și seceta drastică sunt factorii principali care au influențat stagnarea economiei din țară. Republica Moldova se află pe ultimul loc în Europa după nivelul salariilor minime. Ne confruntăm cu un deficit de cadre în ramura industriei ușoare, construcției, transportu-

lui. Populația preferă să își găsească un loc de muncă peste hotare și să plece din țară. De aceea, este necesar să fie alocați banii pentru a pregăti ca­dre calificate care vor ră­mâne în Moldova, pentru ca tinerii să nu plece peste hotare. De asemenea, este foarte importantă respec­tarea legislației muncii. Moldova este un lider incontestabil la CEDO. Noi considerăm că justiția trebuie să fie realizată. De aceea, sperăm că prin in­termediul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, vor fi depistate încălcările drepturilor salariaților.

– Care sunt obiectivele de bază ale CNSM în acest an?

– Anul trecut am apro­bat o strategie în cadrul Congresului CNSM, co­ordonată cu organizațiile primare și sindicatele de ramură. Cel mai impor­tant este să ne consolidăm, să conjugăm eforturile și să realizăm scopurile prin­cipale: majorarea cuantu­mului minim garantat în sectorul real, majorarea cotei impozabile pentru persoanele cu venituri mari, implementarea tu­turor normelor de securi­tate şi sănătate în muncă, intensificarea dialogului social în vederea semnării convențiilor și contrac­telor colective de muncă. De asemenea, dorim să îmbunătățim climatul de angajare la muncă, inclu­siv a tineretului în condiții legale și respectarea prin­cipiului egalității de gen.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi