25 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Oleg BUDZA: „Acordul semnat cu Cartel ALFA ne deschide noi oportunități în spațiul UE”

Loading
Dialoguri Oleg BUDZA: „Acordul semnat cu Cartel ALFA ne deschide noi oportunități în spațiul UE”
Oleg BUDZA: „Acordul semnat cu Cartel ALFA ne deschide noi oportunități în spațiul UE”
Oleg-Budza

Foto: vocea.md

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a semnat recent un Acord de cola­borare cu Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” din România, valabil pentru perioada 2014-2018. Despre semnificația acestui document și despre cooperarea dintre Chișinău și București pe linie sindicală, precum și despre alte aspecte în contextul apro­pierii de Uniunea Europeană, ne-a vorbit Oleg Budza, președintele CNSM.

 

 

– Domnule președinte, recent ați încheiat un acord cu Confederația Națională „Cartel ALFA” din Ro­mânia. Ce prevede acest docu­ment?

– Acest lucru s-a întâmplat în ziua de 6 mai, la Predeal. În primul rând, este vorba de prelungirea sau de componenta acordului care a fost semnat încă acum patru ani, tot cu CNS „Cartel ALFA”. În această perioadă, am lucrat în baza acor­dului și nu numai. Relațiile de prietenie cu Bogdan Iuliu Hossu, președintele CNS „Cartel ALFA”, au fost de bun au­gur. La eveniment a fost prezentă con­ducerea Cartelului ALFA și conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Pentru noi, este important acest moment, fiindcă se schimbă radical situația din anii precedenți.

Statutul Moldovei nu ne permitea să colaborăm în deplină măsură cu struc­turi din UE. Noi nu eram nici membru asociat cu Uniunea Europeană, dar Ro­mânia deja era membru cu drepturi de­pline. Unele granturi, programe, semi­nare programate pentru „Cartel ALFA”, care ar fi putut să fie realizate împreună cu noi, le-am ratat, fiindcă acestea erau direcționate strict spre Uniunea Euro­peană, spre membrii comunității. Acum, după ce ne-am apropiat de UE (și sper că în luna iunie va fi semnat și Acordul de Asociere), vom putea implementa diferite programe, mai ales privind reprofilarea cadrelor, problemele ce țin de securitatea muncii, igiena muncii, pregătirea actelor normative care corespund cerințelor și standardelor europene. Va fi un lucru de folos pentru toată lumea, în primul rând, pentru noi.

– „Cartel ALFA” are o bună ex-periență de circa 25 de ani de apă­rare a intereselor angajaților din România. În ce măsură ne va fi de folos nouă această cooperare?

– Acordul conține diferite probleme ce țin, în primul rând, de schimb de experiență între Cartelul ALFA și CNSM. Este bine gândit din punct de vedere stra­tegic, în plan internațional. Ne interesea­ză experiența României în aplicarea unor standarde europene pe care noi, în Mol­dova, abia începem să le implementăm. Frații noștri de peste Prut deja au trecut prin asta. Nu că am vrea să ocolim unele probleme, dar am dori să găsim posibilita­tea să ne racordăm mai rapid la legislația europeană. Actele legislative, normative care sunt elaborate de guvern și adoptate de parlament să fie cât mai mult orientate spre protecția salariaților. Desigur, pentru noi e important să stabilim contacte între sindicatele de ramură, întrucât Cartelul ALFA are o structură mare, cu mai bine de un milion de membri de sindicat. Mai mult decât atât, Bogdan Hossu este o per­soană bine cunoscută la nivel european. Este membru al CIS-ului, al organelor eli­gibile, participă la ședințele OIM-ului din partea sindicatelor. Datorită domniei sale, obținem informațiile necesare privind cum să ne apărăm mai bine drepturile în comitetele OIM și am avut succes. Deja am înaintat câteva plângeri în acest sens. Sperăm că două vor fi satisfăcute. E vorba de Inspectoratul de Stat al Muncii, care a dorit ca aceste controale din partea statu­lui să se facă la întreprinderi conform unui grafic, dar noi considerăm că ele trebuie să fie inopinate.

Al doilea aspect: recent, noi am primit un răspuns din partea OIM privind durata regimului de lucru pentru medicii care lucrează mai mult de 24 de ore. Cum trebuie să fie? Poziția noastră este următoarea: trebuie să fie o perioadă de odihnă și de relaxare între schimburile de muncă. De asemenea, ei au transpus în viață sistemul de tichete de masă, pe care noi încercăm de vreo șapte ani să le imple­mentăm. Deocamdată, nu se întrezărește o rază de lumină, pentru că există diferite obstacole. Sperăm că o dată cu apropi­erea de UE să se rezolve această proble­mă. Problema care rămâne nesoluționată până în prezent este deductibilitatea fis­cală a surselor alocate pentru organizarea alimentației. În alte țări, sursele acestea sunt deductibile, adică nu se impozitează. Poate va fi auzită și varianta aceasta de cei de la guvernare.

– Bănuiesc că documentul stipulea­ză în mod expres probleme ce țin de ocuparea forței de muncă, de protecția socială.

– Da, el conține un punct special care prevede ocuparea forței de muncă, politi­ca socială și asigurarea drepturilor egale, care sunt directive europene. Citez din Acordul de Asociere: Cooperarea secto­rului economic și a altor sectoare; Tipul de implementare; Dialogul politic și re­forma; Sănătate și siguranța locului de muncă; Dreptul la muncă, nediscrimina­rea și egalitatea de gen etc. O bună parte din aceste directive deja sunt realizate de România și dorim să vedem în ce măsură vor fi protejați salariații la implementarea acestora. Există unele aspecte care trebuie tratate cu atenție: ar putea apărea anumi­te probleme în sectorul agrar și în alte ra­muri, la rezolvarea unor chestiuni dificile ce se referă la concurență. Moldova încă nu se conduce de standarde europene. Noi ne mândrim cu producția agricolă, dar cât privește, de exemplu, ambalajul, suntem departe de realitatea europeană. Adică mai avem mult de lucru în acest sens, pen­tru ralierea la standardele europene.

– Ce alte interese, probleme comu­ne aveți cu Cartelul ALFA?

– Ambele confederații implementăm carduri bancare pentru serviciile mem­brilor de sindicat. Ei au în jur de 11.000 de carduri implementate, noi – 19.000. Procesul decurge lent. Societatea nu este complet pregătită. Năzuim să ajungem la situația în care să fie în circulație cât mai puțin bani cash. De exemplu, Israe­lul tinde ca peste vreo patru ani să excludă completamente circulația banilor cash din circulație. Acolo unde sunt carduri elec­tronice, evidența este strictă și nu pot fi deturnate fonduri.

– Condițiile de muncă, bolile profe­sionale constituie „călcâiul lui Ahi­le” în majoritatea țărilor. Cum ați abordat aceste probleme?

– În baza acordului, am discutat cu co­legii de la “Cartel ALFA” și problemele ce țin de medicină, sub mai multe aspecte.

Este vorba de medicina la locul de muncă, de bolile profesiona­le și implementarea Convenției nr. 161. Pentru noi, acestea pre­zintă un interes deosebit. Nu dorim să spunem că în Moldova totul este rău, dar tragem semna­le de alarmă în sensul că nu toate bolile profesionale sunt luate în evidență și recunoscute ca atare. Noi vrem să eliminăm condițiile nocive de muncă, să reprofilăm oamenii. Activitatea în condiții grele și nocive scurtează durata vieții. La dânșii, directiva euro­peană se implementează foarte sever.

Lucrările grele, încetul cu în­cetul, sunt eliminate. La noi încă predomină opinia că oferim lapte, chefir, concediu, plată suplimen­tară, dar apare întrebarea: există garanția că omului căruia i se ofe­ră toate acestea va trăi mai mult? Trebuie să se schimbe mentali­tatea. Unii preferă să lucreze în condiții nocive, să aibă salariu mai mare și să iasă mai repede la pensie. Total greșit. Condițiile nocive scurtează viața încât s-ar putea nici să nu ajungi la pensie.

 

CNSM-cartel-Alfa

Foto: vocea.md

 

– Statul a încheiat acor­duri cu diferite țări pri­vind protecția cetățenilor angajați în câmpul muncii. Sindicatele ce posibilități au în acest sens?

– Pe noi ne interesează să avem relații bilaterale cu colegii din Ro­mânia, Polonia, Bulgaria, pentru că este o familie sindicală mare. Să analizăm sub diferite aspec­te ce s-a făcut bun într-o țară. Acum, cea mai mare problemă pentru Moldova este ca salariații calificați să fie menținuți acasă. Un punct aparte prevede protecția cetățenilor noștri care merg să muncească în România, sa fie protejați acolo unde există struc­turi ale Cartelului ALFA. La fel trebuie să procedăm și noi când vin colegii din România în Repu­blica Moldova – să fie protejați.

– Faptul că ne apropiem de UE ne facilitează cumva situația? Ați observat că vi se deschid mai multe uși, partenerii din țările eu­ropene vă privesc cu mai multă încredere?

– Desigur. În primul rând, R. Moldova, din punct de vedere strategic, poate nu are o mare importanță, fiind o țară mică, dar poate fi un furnizor de diverse produse căutate pe piața euro­peană. UE ne acordă credite pen­tru diferite domenii. Unul dintre acestea este modernizarea școlilor profesionale. De vreo cinci ani, tragem semnale de alarmă că școlile profesionale au utilajul în­vechit, profesorii au salarii mici. Nu pot și nici nu e nevoie ca toți să aibă studii superioare. În stră­inătate, după absolvirea liceului, la studii superioare pleacă 15% din tineri, la noi – aproape 50%. Muncitorii, la ei, sunt respectați în societate. La noi, cam fiecare al doilea are studii superioare. Da viața este mai bună? Încă nu. Trebuie să îndreptăm acest lucru. O problemă serioasă este forța de muncă calificată. Patronii trebuie să conștientizeze faptul că singuri trebuie să investească bani în pre­gătirea cadrelor, dar să nu aștepte ajutor din partea statului.

– Dle președinte, vă mul-țumim pentru timpul acor­dat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand