30 mai 2024
Chisinau
Social

Obiectivul CNSM: fortificarea sindicalismului adevărat

Loading
Social Obiectivul CNSM: fortificarea sindicalismului adevărat
Obiectivul CNSM: fortificarea sindicalismului adevărat
Vocea poporului

 

Am avut un an reușit, dar mai sunt multe de făcut

Ghenadie Donos, președintele FSEȘ:

A fost un an reușit pentru Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ). Președinții organizațiilor sindicale au fost buni organizatori, toți au dat dovadă de spirit de echipă. A fost un an de bilanț și de pregătire pentru congres, care urmează să aibă loc în primă­vara lui 2020. Dacă e să trecem în revistă realizările, aș pomeni aici majorările salariale, pe care continuăm să le monitorizăm. Amintim și de Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, adoptată în grabă, care conținea multe erori, inechități, pe care suntem obligați să le sesizăm și să le transmitem celor care decid soluționarea lor. Cifra de 106 mii de membri de sindicat, pe care am atins-o în 2019, este una bună, în creștere. În 99 la sută din instituțiile de învățământ avem convenții colective și contracte colective de muncă. Acestea conțin prevederi care protejează angajații și oferă un suport juridic adăugător. La mulți ani tuturor și un an nou mai rodnic!

 

De la frământări, la strategii şi la rezultate

Vasile Mămăligă, preşedintele Federaţiei „Agroindsind”:

Acest an a fost complicat pentru agricutură, cu secetă, grindină, iar după recoltare, şi fără piaţă de desfacere. A fost un an de frământări şi pentru sindicatul de ramură, din cauza crizei moştenite din anii precedenţi. În aprilie, la Consiliul General, am aprobat un plan de măsuri de depăşire a crizei, în mare parte realizat până în august, când un grup strategic a analizat evoluţiile şi a trasat noi acţiuni pentru toate organizaţiile. În decem­brie, a fost aprobat un plan de măsuri pentru 2020, când prioritare vor fi „cartografierea” structurilor sindicale existente şi recrutarea, implementarea convenţiei colective şi iniţie­rea de negocieri pentru ca toate organizaţiile primare să dispună de contract colectiv de muncă. O altă prioritate va fi restabilirea dialogului social la nivel de ramură.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez un an cu sănătate, bucurii şi recolte bogate agri­cultorilor, iar tuturor celorlalţi – să poată avea pe masă tot belşugul pământului!

 

Fiecare angajat din sistem este o comoară

Aurel Popovici, președintele Federației „Sănătatea”:

2019 a fost un an cu de toate.  Am avut și diferiți parteneri sociali. Odată cu înlocuirea guvernului, au fost schimbări și la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. S-au făcut și lucruri pozitive, dar, evident, noi am vrea o îmbunătățire mai mare pentru siste­mul de sănătate. Mă refer la modificările care au fost operate prin Legea Salarizării, fiind schimbată modalitatea de salarizare pentru instituțiile medicale finanțate din bugetul de stat. Totodată, ne întristează faptul că nu s-a putut stopa migrația cadrelor medicale din sistem. Ne bucură faptul că la finele anului a crescut posibilitatea de plată pentru gărzi, dar am spus că ar fi bine ca majorarea să fie pentru toți colegii din sănătate.

La final de an, le dorim tuturor colegilor multă sănătate. Să aibă grijă nu numai de pacienți, dar și de ei personal. Fiecare angajat din sistem este o comoară. Le doresc bu­năstare, realizări frumoase și tot ce-și propun ca scop în anul viitor să obțină.

La mulți ani! Crăciun fericit!

 

Majoritatea petițiilor au fost soluţionate în favoarea salariaţilor

Ana Selina, preşedinta Federaţiei „Sindindcomservice:

Doar în anul curent, la Consiliul Federaţiei „Sindindcomservice” au fost înregistrate şi examinate aproximativ 350 de petiţii vizând restanţe salariale, concedieri ilegale, recal­cularea retribuţiilor în conformitate cu Hotărârea Guvernului privind mărimea salariului minim garantat în sectorul real, refuzul angajatorului de a remunera munca în zile de săr­bătoare nelucrătoare, retribuirea muncii pentru cumul de funcţii, nerespectarea anumitor clauze din contractele colective de muncă la nivel de unitate. Majoritatea plângerilor au fost soluţionate în favoarea salariaţilor, prin compromis, fără a se ajunge în instanța de judecată. La insistenţa sindicatelor, în noiembrie şi-a reluat activitatea Comisia naţională pentru consultări şi negocieri colective, care nu a funcţionat timp de opt luni.

Un an nou cu sănătate şi vise împlinite!

 

Am pledat întotdeauna pentru echitate

Ion Pîrgaru, președintele FSCM:

Federația Sindicatelor din Comunicații încheie anul cu rezultate frumoase. Contractele colective de muncă la nivel de unități prevăd bune condiții de lucru și salarii decente. În plus, FSCM a încheiat un contract de colaborare cu Anatolie Lupașcu, avocatul CNSM, pentru ajutarea salariaților membri de sindicat care au nevoie de asistență juridică. Se acordă prioritate litigiilor de muncă, dar și subiectelor de drept civil, atunci când vor ape­la sindicaliștii. În domeniul comunicațiilor, contactul direct cu oamenii este un atu, dar și o mare responsabilitate. De aceea, angajații întreprinderilor din branșă trec cicluri de instruire și perfecționare, având ca formatori specialiști din tehnologiile informaționale, psihologi. Printre evenimentele de anvergură din anul curent se mai numără acțiuni de sensibilizare. FSCM a marcat, de pildă, printr-un flashmob Ziua Internațională a Muncii Decente, mesajul fiind „Sindicatele – pentru munca decentă”. Le urez tuturor sindicaliștilor multă sănătate, prosperitate, Crăciun fericit și la mulți ani!

 

„Am purtat dialog social pentru implementarea Legii nr.270”

Nicolae Garaz, președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură:

Pe parcursul anului curent, am purtat dialog social cu administrația publică locală și cu administrația instituțiilor de cultură, ca acestea să se conformeze prevederilor Le­gii nr.270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Am desfășurat două ședințe în plen și cinci ședințe ale Comitetului Executiv, la care au fost discutate și adop­tate decizii vizavi de problemele membrilor de sindicat privind salarizarea, condițiile de muncă, aspecte de securitate și sănătate în muncă, de instruire și informare a membrilor de sindicat. Am desfășurat seminare pentru activul sindical din nord, la Bălți, pentru cel din centru, la Chișinău, pentru liderii sindicali din Găgăuzia, la Comrat, și pentru activul sindical din sud, la Hâncești. Multă sănătate, succese, realizări frumoase, pace, voie bună, la mai mult și la mai mare!

 

Drepturile la muncă decentă și la odihnă trebuie respectate

Mihail Lașcu, președintele Federației „SINDLEX”:

Federația sindicatelor din Moldova „SINDLEX” a avut, în anul 2019, foarte multe reali­zări frumoase, activități soldate cu succes. Și-a desfășurat lucrările congresul Sindicatului „Demnitate”, în urma căruia a fost modificată componența conducerii. Am mărit numă­rul sindicaliștilor și suntem în continuare în ascensiune. Drepturile social-economice ale angajaților le-am apărat în instanțe și în fața autorităților. Pentru anul care vine, trasăm obiective de consolidare a mișcării sindicaliste în cadrul MAI. Vom solicita noi garanții so­ciale, vom chema angajatorii la un dialog social constructiv, pentru soluționarea tuturor problemelor. Vom contribui la sporirea încrederii cetățenilor, a angajaților în sindicat și vom adresa partenerilor sociali apelul de a respecta drepturile omului la muncă decentă și la odihnă. În pragul noului an, vă urăm multă sănătate, belșug în toate, liniște în suflet, pace și lumină în casă și o viață mai frumoasă în familia sindicală.

 

Un an fructuos pentru sindicatul nostru

Victoria Niță, președinta Federației „Sindenergo”:

Pe parcursul anului, au fost organizate un şir de activităţi, iar peste 200 de membri de sindicat şi lideri ai organizaţiilor sindicale au beneficiat de instruire. În scopul propagării sportului drept mijloc de fortificare a sănătăţii, a fost organizată Spartachiada, ediția a XIV-a. La competiţii au participat peste 100 de membri de sindicat din cadrul întreprinde­rilor din sectorul energetic, organizațiile primare sindicale. Tot în acest scop, în ajunul Zilei profesionale, a fost desfășurat Turneul anual ,,Cupa Energeticienilor”. Pe parcursul anului 2019, activitatea federației s-a caracterizat prin continuarea și consolidarea relațiilor cu partenerii străini și schimbul de experiență în cadrul mai multor activități internaționale desfășurate de BWI, precum şi de Asociația ,,Электропрофсоюз”. Printre acestea se numă­ră campaniile lansate în contextul Zilei Mondiale a Muncii Decente, ,,Stop violenței bazate pe gen în lumea muncii”. A fost un an fructuos pentru „Sindenergo”. La Mulți Ani tuturor!

 

Restructurare şi modernizare a sindicatului

Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”:

Pentru noi, este o realizare importantă faptul că am convins partenerii sociali să con­vocăm Comisia pentru consultări şi negocieri colective din construcţii, înainte chiar ca cea naţională să-şi reia activitatea. Un succes a fost şi aprobarea propunerii de ratificare a Convenţiei OIM nr. 167 privind securitatea şi sănătatea în construcţii, precum şi găzdu­irea, la Institutul Muncii, a şedinţei Comitetului european al BWI.  Pentru 2020, ne dorim să realizăm un ambiţios plan de măsuri, axat pe organizarea conferinţelor de dare de seamă şi alegeri în organizaţiile primare, iar apoi şi a congresului ordinar al „Sindicons”. Mai avem planuri legate de optimizarea structurală a federaţiei şi de modernizare.

Le urez tuturor celor încadraţi în mişcarea sindicală sănătate, bunăstare în familiile lor şi bucurii din tot ce fac. La mai mult şi la mai bine!

 

Sindicatul să fie mai atractiv pentru tineri

Ion Zaporojan, președintele Federației Sindicale a Feroviarilor:

Desigur, 2019 a devenit remarcabil pentru membrii de sindicat prin faptul că s-a reușit stingerea restanțelor salariale. Angajații din sfera transportului feroviar au început să-și ridice regulat salariile. Prin decizia comisiei de conciliere, fiecărui angajat se acordă câte o mie de lei drept compensație pentru achitarea cu întârziere a salariilor. Toate acestea reprezintă un rezultat al negocierilor colective pe care le-a purtat Federația cu administrația întreprinderii. În ultimele luni, s-au înregistrat unele restanțe, însă credem că ele au un caracter temporar. Insistăm să fie aplicat cuantumul minim garantat al sala­riului în sectorul real al economiei. Un trai fericit în anul care vine!

 

„CCM noi aproape la toate întreprinderile”

Margareta Strestian, președinta FSCRE:

În 96 la sută din organizațiile sindicale primare, afiliate la FSCRE, au fost încheiate noi contracte colective de muncă la nivel de unitate, pentru o perioadă de patru ani. În 2019, am continuat dialogul cu partenerii noștri sociali, am desfășurat activități de instruire a activului sindical, a membrilor de sindicat, a membrilor Comisiei de Femei și a Comisiei de Tineret din cadrul federației. Tematica seminarelor a fost diversă – protecția social-economică a salariaților, modificări ale legislației muncii, aspecte privind securitatea și sănătatea în muncă. În perioada 6-20 decembrie, am desfășurat conferințe și adunări de dare de seamă și alegeri în cadrul a nouă organizații sindicale primare.

Un an nou fericit alături de persoanele dragi sufletului! Fie ca în colectivele de muncă și în casele tuturor membrilor de sindicat să predomine pacea, armonia, bunăstarea!

 

Catalizator al parteneriatului cu angajatorii

Valeria Tricolici, președinta Federației Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț”:

Anul 2019 a fost, pentru federația noastră, unul plin de efort, de provocări. Am reușit să fim mai puternici, să ne consolidăm. Avem încheiate 98 de contracte colective de muncă. Ne bucură faptul că mulți angajatori organizează procesele de muncă la între­prinderi consultându-i pe salariați, ceea ce contribuie la dezvoltarea parteneriatului la nivel de unitate între sindicate și angajatori. Federația „Moldsindcoopcomerț” a devenit un catalizator al tuturor activităților.

Sărbători fericite și la mulți ani!

 

Securitatea muncii, o țintă atinsă

Nadejda Rusnac, președinta Federației Lucrătorilor din Industria Ușoară:

Anul care e pe ducă este semnificativ prin faptul că la întreprinderile din industria ușoară s-a înregistrat un singur accident de muncă, nici un caz de îmbolnăvire profesi­onală. Un alt capitol important a devenit îmbunătățirea remunerării.  Federația a pledat pentru renegocierea majorării salariilor lucrătorilor din industria ușoară.

De asemenea, s-a insistat să fie perfecționat, dezvoltat procesul de formare profesio­nală. Ne-am pronunțat și pentru inițierea și realizarea mai multor proiecte în colaborare cu Asociația patronatului în cadrul comitetului sectorial de ramură.

Evenimentul principal al anului care vine va fi, desigur, congresul ordinar al Federației Lucrătorilor din Industria Ușoară, a cărui miză de bază o constituie imboldul puternic pentru lărgirea rândurilor membrilor de sindicat.

Multă sănătate, fericire, prosperitate și realizări în 2020!

 

„Lupta sindicatelor pentru drepturile salariaţilor s-a înăsprit”

Iurie Pleșco, președintele Federației „SindRăutMaș”:

În 2019, an de instabilitate politică şi economică pentru Republica Moldova, s-a înăsprit lupta sindicatelor pentru apărarea drepturilor salariaților. Anul care se scurge s-a manifestat prin cazuri de concedieri nelegitime ale salariaților. La cerința sindicatului de ramură, acești angajați au fost restabiliți în funcții. Din păcate, la unele întreprinderi au fost înregistrate restanţe salariale. Micşorarea volumelor de producție a condus la majorarea perioadei de şomaj tehnic. S-a implementat cu succes învățământul dual, cu implicarea sindicatelor. Fie ca noul an să vă aducă mai multe zâmbete, reușite și mai mul­te împliniri decât v-ați gândit vreodată!

 

Anul 2019, cu urcușuri și coborâșuri

Tamara Bodnari, vicepreședintă a Federației „Moldova-business-sind”

Anul 2019 a fost unul destul de reușit pentru Federația „Moldova-business-sind”. Am muncit cot la cot și am avut grijă de membrii noștri de sindicat atunci când s-au confruntat cu vreo problemă. În toamnă am împlinit 30 de ani de activitate. Pentru mo­ment, traversăm și noi o perioadă complicată legată de situația social-economică dificilă, de migrația masivă a populației, deficitul cadrelor de muncă tinere. Am avut un an cu urcușuri și coborâșuri, dar ne bucurăm că existăm. În anul 2020, va fi organizat Congresul Federației, unde vor fi trasate planurile pentru următorii ani.

Felicitări tuturor membrilor de sindicat!

 

Reorganizarea ramurii, un obiectiv strategic

Fiodor Botnari, președintele Federației Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”:

Am desfășurat mai multe seminare pentru președinții organizațiilor sindicale prima­re, membrii Comisiei de Tineret din cadrul federației silvice cu suportul BWI (Building and Wood Workers International). În cadrul ședinței Comitetului Executiv al federației, a fost discutat proiectul Hotărârii de Guvern privind reorganizarea instituțională a ramurii. Federația „Sindsilva” vă dorește sărbători fericite, liniște, sănătate, multe bucurii alături de cei dragi și apropiați!

 

Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă

Valentina Chiriac, președinta Federației „SindLUCAS”:

„La 19 decembrie, Federația „SindLUCAS” a sărbătorit 19 ani de la fondare. Avem experiență, potențial și o echipă care muncește zi de zi pentru a face față cerințelor mem­brilor de sindicat. În 2019, am fost preocupaţi de îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, de salarizare, de securitate şi sănătate în muncă pentru membrii de sindicat.

Am desfășurat multiple activități cu membrii Comitetului sectorial pentru formare profesională în comerț, hoteluri și restaurante, am participat la elaborarea a patru pro­filuri ocupaționale, la validarea standardului de calificare pentru bucătar, la revizuirea Clasificatorului ocupațiilor, ne-am implicat în acțiuni de caritate.

Un nou an cu salarii și condiții decente de muncă, cu noi organizații sindicale și noi membri de sindicat! Gânduri bune, împliniri și bucurii tuturor!

 

Protejarea producătorului autohton

Boris Babici, președintele Sindicatului Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole:

Anul 2019 a fost un an în care s-a aprobat Convenția Colectivă (nivel de ramură). O preocupare dominantă a Sindicatului ramural a fost și rămâne în continuare securi­tatea și sănătatea în muncă, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a programelor, care au ca obiectiv protejarea drepturilor și intereselor social-economice ale membrilor de sindicat.

Foarte importantă a fost și promovarea strategiilor în domeniul tineretului și în mod deosebit a învățământului profesional dual.

Consiliul Sindicatului a înaintat Guvernului propuneri pentru îmbunătățirea climatului investițional și protejarea producătorului autohton din ramură.

Le urăm tuturor prosperitate și fericire, sănătate, bucurii și noi realizări.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand