22 iunie 2024
Chisinau
Social

O societate civilizată e de neimaginat fără carte

Loading
Social O societate civilizată e de neimaginat fără carte
O societate civilizată e de neimaginat fără carte
trm.md

Biblioteca a jucat și joacă un rol important în lumea moder­nă. Aceasta nu este doar un depozitar al înțelepciunii acumu­late de-a lungul veacurilor, ci și o sursă de cultivare a tuturor generațiilor. Am dialogat cu două reprezentante ale acestui domeniu extrem de important pentru societate în preajma Zilei Bibliotecarului.

Este vorba de Elena Butucel, director adjunct la Bibliote­ca Municipala „B. P. Hasdeu” din Chișinău care activează mai bine de 30 de ani în domeniu.

A doua invitată este Nadejda Pădure, bibliotecară la Bi­blioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” din Strășeni, unde lucrează de 36 de ani. Ambelor le-am adresat aceleași între­bări pentru a vedea cum este percepută cartea în două zone diferite:

 1. Care este rolul cărții în educarea tinerei generații?
 2. Cum a evoluat în ultimii ani sistemul bibliotecilor pu­blice?
 3. Ce efect a avut pandemia de Covid-19 asupra biblioteci­lor și, implicit, asupra cititorilor?
 4. În ce măsură vă ajută sindicatele să rezolvați problemele cu care vă confruntați.

 

Elena Butucel, director adjunct la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” din Chișinău:

 1. Cartea ar trebui să fie un accesoriu pentru fiecare și la orice vârstă. Prin carte reușim să lărgim orizonturi­le cunoașterii, să dezvoltăm anumite calități și caractere. Formarea deprinderilor de lectură trebuie să înceapă din copilărie, care să devină pen­tru tânăra generație norme de conduită în viață și, totodată, să contribuie la dezvoltarea personală.
 2. Biblioteca, azi, nu mai este doar un templu al cărții, ci și un spațiu de socializare, de creație și învățare. Bibliote­cile publice și-au modernizat spațiile, au achiziționat echi­pament tehnic, și-a dezvoltat parteneriate, oferă diverse ser­vicii și spații pentru comunita­te, în funcție de necesitățile specifice ale acesteia. Totoda­tă, ele dețin și colecții vaste de resurse informaționale. Dar pentru a acoperi toate acestea, un mare accent se pune pe formarea și informarea biblio­tecarului. Având specialiști de performanță, care muncesc cu abnegație, poți atinge cote înalte în comunitate. Bibliote­ca fiind instituția cu cele mai multe vizite, cu cele mai multe activități, prin aceasta se vede și aprecierea, recunoștința uti­lizatorilor.
 3. Desigur că pandemia de Covid–19 are un efect negativ atât asupra bibliotecilor, cât și a utilizatorilor, deoarece sunt impuse anumite restricții de utilizare a spațiilor bibliotecii. Totuși, oricât ar fi de parado­xal, a avut și efecte pozitive: am reușit să dezvoltăm mai multe conținuturi digitale, ne-am obișnuit să comunicăm cu utilizatorii online, oferind servicii educative, de lectură, creative, de cunoaștere a teh­nologiilor informaționale în format online.
 4. Sindicatul este organizația din interiorul instituției, care oferă consultanță în situații di­ficile, se implică în soluționarea conflictelor colective, uneori acordă asistență juridică, ofe­ră ajutor material membrilor de sindicat care s-au confrun­tat cu virusul. Acesta ne creea­ză anumite înlesniri, privilegii prin semnarea Contractului colectiv de muncă și Convenția colectivă la nivel de ramură.

 

Nadejda Pădure, Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” din Strășeni:

arhivă personală

 1. Oricât de mult s-ar vorbi astăzi că tinerii nu mai citesc cărți, că ei preferă noile teh­nologii, în realitate, lucrurile nu stau așa. De fapt, tinerii ci­tesc, iar unii dintre ei fac lecturi profunde, cunosc bine autorii moderni, se informează des­pre noutățile editoriale. Iar rolul cărții rămâne a fi unul extrem de important. Tinerii solicită cărți despre dezvoltarea perso­nală, despre educația financi­ară, psihologie, filozofie și alte domenii, pe lângă beletristică, aceasta fiind pe primul loc la preferințele de lectură. Lecturaînaripează, dă curaj, oferă sprijin și soluții acolo unde este nece­sară o căutare a propriului eu.
 2. Bibliotecile de astăzi sunt complet diferite de cele de acum 10 ani. Datorită Progra­mului Național Novateca, peste 1000 de biblioteci din Republi­ca Moldova au fost dotate cu tehnologii, iar bibliotecarii au beneficiat de oportunități de învățare. Acestea implemen­tează servicii moderne, fac campanii de advocacy etc.Într-un cuvânt, astăzi biblio-tecile sunt inima comunității.
 3. Pandemia a afectat acti­vitatea bibliotecilor, așa cum a afectat întreaga omenire. Am pierdut bibliotecari, am pierdut utilizatori. Instituțiile noastre au fost o perioadă în­chise pentru public. Redeschi­derea, de la 1 iunie 2020, a fost condiționată de menținerea măsurilor de protecție. Nu mai putem organiza activități cu publicul la nivelul pe care ni-l dorim. Desigur, ca și toată lu­mea, ne-am orientat spre teh­nologii. Încercăm să fim acolo unde este utilizatorul nostru – în internet. Oferim servicii de la distanță. Și da, învățăm de la distanță, iar în acest lucru chiar am găsit partea pozitivă a pan­demiei.
 4. În aceste vremuri, este important sprijinul oferit de sindicate. Mulți dintre mem­brii noștri de sindicat activează în instituțiile de cultură de la sate. Adeseori, autoritățile lo­cale nu le oferă ajutorul cuve­nit, iar în condiții de pandemie mulți angajați au fost siliți să treacă la un volum mai mic de muncă.

În astfel de condiții, este foarte importantă informarea corectă a membrilor de sindi­cat despre drepturile salariale pe care le au.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand