22 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

O securitate şi sănătate mai bună – un nivel mai înalt al calității vieţii

Loading
Fără categorie O securitate şi sănătate mai bună – un nivel mai înalt al calității vieţii
stavila

Foto: vocea.md

Numărul tot mai mare de persoa­ne accidentate la locul de muncă a determinat Inspectoratul de Stat al Muncii, cu suportul Orga­nizaţiei Internaţionale a Muncii, să desfăşoare o Campanie naţi­onală de sensibilizare cu generi­cul „O securitate şi sănătate mai bună – un nivel mai înalt al cali­tăţii vieţii”.

 

De securitatea şi sănătatea angajaţilor sunt preocupate tot mai mult atât sindi­catele şi ministerele de resort, cât şi pa­tronatele. Chiar dacă angajatorii deseori nu recunosc importanţa majoră a acestor acţiuni, totuşi, astăzi putem vorbi deja, despre o conştientizare a faptului că secu­ritatea la locul de muncă asigură un nivel mai înalt al calităţii vieţii. După ce în anul 2011 s-a dat startul unor astfel de cam­panii, începând cu domeniul agriculturii, urmând domeniul construcţiei, iată că în acest an a fost dat startul unei campanii naţionale de inspecţie a muncii în indus­tria prelucrătoare.

„Având la bază rezultatele controalelor din anii precedenţi şi statistica accidente­lor de muncă produse, Inspectoratul de Stat al Muncii a hotărât efectuarea con­troalelor în ramurile economiei în care angajaţii sunt supuşi unor factori de risc. Una din aceste ramuri este industria pre­lucrătoare”, a menţionat Dumitru Stavilă, directorul Inspectoratului de Stat al Mun­cii. Recent, această campanie a ajuns la final, şi, din acest considerent, la masa de discuţii s-au adunat toţi cei trei parteneri sociali – sindicatele, patronatele şi minis­terul de resort, precum şi inspectorii de muncă din teritoriu.

 

g_social

Angajatorii manifestă un interes deosebit şi acordă prioritate securităţii şi sănătăţii salariaţilor

 

„Pentru a obţine rezultate palpabile în acest domeniu, eforturile trebuie conjuga­te. La fiecare 15 secunde, la nivel mondial, o persoană moare în urma accidentelor de muncă, iar la 16 secunde, 150 de persoane nimeresc în accidente de muncă. Această realitate ne-a şi determinat ca noi, îm­preună cu partenerii sociali, să ne con­solidăm forţele pentru eradicarea acestui fenomen”, a menţionat Oxana Lipcan, coordonator naţional interimar al OIM în Republica Moldova.

 

Partenerii sociali – împreună pentru o muncă decent

 

Prezent la eveniment, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza, a menţionat că pro­blemă securităţii muncii este una foarte importantă, de aceea trebuie întreprin­se măsuri concrete pentru a fi rezolvată. „Avem nevoie cât mai urgent de un cadru legislativ care ar prevedea asigurarea se­curităţii şi sănătăţii în muncă. Noi, parte­nerii sociali, abordăm o poziţie constructi­vă faţă de acest aspect, dar totuşi pe lângă toate acţiunile întreprinse, este necesar de a duce un lucru de lămurire în rândurile angajaţilor, care nu înţeleg cât de impor­tantă este viaţa şi sănătatea, atunci când se supun diverselor pericole”, a mai adău­gat liderul sindical.

De această părere a fost şi Sergiu Sain­ciuc, viceministrul Muncii, Protecţiei So­ciale şi Familiei. „Sunt absolut de acord cu domnul Oleg Budza, că şi mentalitatea muncitorilor este un capitol la care trebu­ie de lucrat mult. Această campanie însă, a avut drept scop de a-i preveni pe anga­jatori asupra consecinţelor care au loc în urma accidentelor sau bolilor profesiona­le”, a menţionat viceministrul. „ Angaja­torii trebuie să înţeleagă că este mult mai uşor să previi accidentele şi bolile, decât să le tratezi”, a mai adăugat oficialul.

 

securitatea-muncii

Foto: dubasari.md

 

În urma campaniei de sensibilizare, o mare parte a angajatorilor s-au mobilizat pentru a preveni accidentele de muncă şi bolile profesionale. „Considerăm că acţi­unile date sunt în beneficiul patronilor. Însă, cu părere de rău, mulţi nu vor să înţeleagă acest lucru. Atât din punct de vedere financiar, cât şi moral, angajato­rii vor pierde mai mult pentru tratament. Sperăm ca astfel de acţiuni să nu fie ulti­mele”, a subliniat Vladislav Caminschi, reprezentantul Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova.

 

Şapte accidente mortale şi paisprezece accidente grave, în doar un an

 

Statisticile din ultimii doi ani denotă că ramura industriei prelucrătoare se pla­sează printre primele, după numărul ac­cidentelor grave şi mortale. Pe parcursul anului 2012, la Inspecţia Muncii au fost înregistrate 21 de accidente de muncă care au avut loc la întreprinderi, dintre care 7 accidente mortale, iar 14 destul de grave. „O asemenea situaţie este destul de îngri­jorătoare. Din acest considerent, campa­nia noastră a avut în vizor întreprinderile din industria producătoare de băuturi şi din industria de panificaţie”, a menţionat Igor Ciloci, director adjunct al Inspecto­ratului de Stat al Muncii. În raportul său, inspectorul s-a referit la multitudinea de acţiuni întreprinse în cadrul campaniei naţionale pentru securitate şi sănătate în muncă. „Pe durata campaniei, septem­brie – noiembrie 2013, au fost organizate întâlniri cu conducătorii şi specialiştii eco­nomici din industria prelucrătoare, unde participanţii au fost informaţi despre sco­pul şi obiectivele campaniei, cât şi despre impactul negativ pe care îl poate avea ignorarea securităţii muncii şi a activităţi­lor „nedeclarate”, a adăugat Igor Ciloci.

Echipa „Vocii poporului” s-a deplasat la una din întreprinderile de băuturi alcooli­ce ca să se convingă de respectarea reguli­lor de securitate şi sănătate în muncă. „La compania noastră se respectă foarte strict regulile de securitate. Am implementat sistemul „OXAS”. Acesta presupune ca atât angajaţii, cât şi angajatorii să fie res­ponsabili de respectarea unor cerinţe de securitate. Respectiv, angajatorul asigură cu echipament, iar salariatul este obligat să le utilizeze corespunzător”, a menţio­nat pentru „Vocea poporului” Vladimir Vlas, şef al Secţiei îmbuteliere. Dânsul a menţionat că, pe parcursul acestui an, la întreprindere nu s-a înregistrat nici un ac­cident de muncă. Iar sistemul „OXAS” le permite tuturor să fie conştienţi de nece­sitatea stringentă de a respecta regulile de sănătate şi securitate în muncă.

Totodată, în cadrul campaniei iniţiate de către Inspectoratul de Stat al Muncii au fost efectuate vizite de control. Acestea au urmărit respectarea actelor legislati­ve din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către agenţii economici, care activează în domeniul producerii băutu­rilor şi industria panificaţiei. Ca rezultat, s-a constatat că angajatorii deja manifestă un interes deosebit şi acordă prioritate se­curităţii şi sănătăţii salariaţilor la locurile de muncă, dezvoltând practici bune. Din acest considerent, atât organizatorii, cât şi partenerii sociali consideră benefice astfel de acţiuni.

Campania naţională cu genericul „O securitate şi sănătate mai bună – un nivel mai înalt al calităţii vieţii” este a treia de acest gen şi s-a desfăşurat în perioada sep­tembrie-noiembrie 2013.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor