14 iunie 2024
Chisinau
Social

O lume a muncii fără violență și hărțuire: un obiectiv al sindicatelor

Loading
Social O lume a muncii fără violență și hărțuire: un obiectiv al sindicatelor
O lume a muncii fără violență și hărțuire: un obiectiv al sindicatelor
Vocea poporului

Riscurile psihosociale și stresul la locul de lucru se numără prin­tre cele mai mari provocări în materie de securitate și sănătate în muncă. Acestea au un impact semnificativ asupra sănătății oameni­lor, organizațiilor și dezvoltării societății în ansamblu. Salariații din Republica Moldova sunt stresați din cauza volumului excesiv de muncă, a salariului mic, din pricina hărțuirii psihologice. Angajatorul deseori neglijează acești factori și nu conștientizează riscurile la care sunt expuși angajații.

Convenția nr. 190 este primul stan­dard internațional al muncii care abordea­ză violența și hărțuirea în lumea muncii. Convenția afirmă că toată lumea are dreptul la o lume a muncii fără violență și hărțuire. De asemenea, documentul prevede prima definiție convenită la nivel internațional a violenței și hărțuirii în lumea muncii, inclusiv a violenței bazate pe gen. Această definiție protejează toată lumea din lumea muncii, inclusiv stagiarii sau ucenicii și persoane­le care exercită atribuțiile sau autoritatea unui angajator și acoperă sectoarele public și privat, economiile formale și informale, precum și zonele urbane și rurale, potrivit documentului.

Potrivit datelor statistice, fiecare a cincea femeie angajată din Republica Mol­dova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală, la locul de muncă, iar fiecare a patra se confruntă cu forme grave de hărțuire. Sindicatele, experții în domeniu consideră că numărul victimelor s-ar putea micșora, odată cu ratificarea de către Parlamentul de la Chișinău a Convenției nr.190 a Organizației Internaționale a Muncii.

 

Comisia  de Femei din cadrul CNSM pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței la locul de muncă

 

Comisia  de Femei din cadrul CNSM este îngrijorată de situația creată și pledează pentru ratificarea Convenției OIM nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă,  revizuirea Convenției de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Vorbind despre sarcinile Co­misiei de Femei, Liuba Rotaru, președinta acesteia, a afirmat: „Una din sarcini este să susținem implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în R. Moldova, să eliminăm toate formele de discriminare față de femei. O altă pri­oritate este Convenția OIM nr.190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, documentul fiind primul standard internațional care țintește să pună capăt violenței și hărțuirii în lumea muncii”.

 

Cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului

De asemenea, la finele anului 2022, sin­dicatele s-au alăturat campaniei și au orga­nizat diverse evenimente pentru a sensibili­za publicul cu privire la fenomenul violenței față de femei ca fiind cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mon­dial.

Potrivit lui Igor Zubcu, președintele CNSM, sindicatele consideră ratificarea și punerea în aplicare în mod corespun­zător a Convenției nr. 190 ca fiind impe-rativă pentru a combate flagelul violenței și hărțuirii în lumea muncii, în special, a violenței de gen. Doar prin eforturi conju­gate putem să avem această Convenție ra­tificată.

Până la ora actuală, Convenția respectivă а fost ratificată de 25 de țări, inclusiv șase state din Europa.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand