22 iunie 2024
Chisinau
Social

O delegație a CNSM a discutat problemele migranților la o conferința internațională

Loading
Social O delegație a CNSM a discutat problemele migranților la o conferința internațională
O delegație a CNSM a discutat problemele migranților la o conferința internațională
lps.lt

Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Igor Zubcu, a participat la Conferința internațională „Sindi­cate pentru lucrătorii migranți” organizată recent la Vilnius (Lituania) de Sindicatul lituani­an „Solidarumas”, în cooperarecu Organizația Internațională a Muncii.

În perioada februarie-iulie 2021, sindicatul lituanian „Solidarumas” a implementat proiectul „Sindicate pentru lucrătorii migranți“. Grupul țintă al proiectului l-au constituit lu­crătorii migranți care au venit în Li­tuania din țări terțe, în principal, din fosta URSS. Lucrători din 163 de profesii ale economiei naționale li­tuaniene s-au implicat activ în acest proces. De asemenea, au fost efec­tuate cercetări privind condițiile economice, de muncă și sociale.

În context, scopul conferinței a fost de a prezenta rezultatele pro­iectului, de a aprofunda cooperarea dintre sindicatul lituanian „Solidaru­mas” și partenerii sociali din țările Parteneriatului Estic al UE (Armenia, Belarus, Georgia, R. Moldova și Ucraina), de a face schimb de in-formații cu privire la situația de pe piața forței de muncă din țările par­ticipante și a prezenta experiența li­tuaniană cu referire la problemele legate de migrația forței de muncă.

În cadrul conferinței, Igor Zubcu, președintele CNSM, a subliniat rolul sindicatelor în migrația de muncă: „Una din atribuțiile principale ale sin­dicatelor este de a asigura respec­tarea drepturilor oamenilor muncii. Astfel, migranții, fiind salariați și membri de sindicat, trebuie să bene­ficieze de drepturi egale cu salariații din țara de origine. Rolul sindicate­lor este de a cointeresa migranții să se asocieze în sindicate atât în țara noastră, cât și în țările de destinație, pentru a beneficia de o protecție adecvată”. De asemenea, Igor Zubcu a relevat necesitatea de a planifi­ca și realiza mai multe acțiuni ce țin de stabilirea de relații de colabora­re cu agențiile de control al muncii din țările de destinație a migranților; crearea unei platforme online pentru lucrătorii migranți care să ofere informații despre drepturile și garanțiile de pe piața muncii din UE și din Rusia, precum și să conțină informații despre instituțiile la care aceștia pot raporta cazurile de în­călcare a drepturilor muncii; semna­rea unui acord de securitate socială cu țările de destinație a migranților; crearea de locuri de muncă atracti­ve în RM pentru stimularea întoar­cerii acasă a forței de muncă mi­grante; implicarea instituțiilor di­plomatice prin crearea unui post de atașat pentru probleme de muncă sau sociale în misiunile diplomati­ce și altele.

Pe parcursul conferinței, reprezentanții sindicatelor din Armenia, Belarus, Lituania, Republica Moldova și Ucraina au prezentat situația migranților pe piața forței de muncă, dar și acțiunile sindicatelor în acor­darea asistenței și protecției acestei categorii de lucrători.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand