25 iulie 2024
Chisinau
Social

Nu se mai lasă înșelați. Tot mai mulți cetățeni apelează la Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Loading
Social Nu se mai lasă înșelați. Tot mai mulți cetățeni apelează la Agenția pentru Protecția Consumatorilor
Nu se mai lasă înșelați. Tot mai mulți cetățeni apelează la Agenția pentru Protecția Consumatorilor
ferestre-PVC

Foto: newwest.ro

 

În luna aprilie anul curent, Elmira Rusu, o femeie din capita­lă, a încheiat un contract cu un agent economic pentru servicii de confecționare a geamurilor din PVC. Pentru acest serviciu, familia Rusu a achitat în avans suma de 22 de mii de lei. Contractul sem­nat prevedea că, în termen de zece zile, agentul economic urma să confecționeze niște geamuri și uși din termopan.

 

Deși trecuseră câteva săptămâni, acesta tărăgăna să-și îndeplinească angajamentul. Nu spunea că nu va îndeplini ceea ce și-a asumat, doar că, de fiecare dată când era vi­zitat de către consumator, cerea prelungirea termenului. „Am semnat chiar și trei recipise prin care acesta se obliga să-și îndeplinească până la o anumită dată angajamentele luate. Ajunsesem la un moment dat când nu mai credeam că vom reuși să obținem ceva și nici banii să-i vedem. Peste patru luni de la sem­narea contractului, care prevede îndeplinirea serviciilor în zece zile, am apelat la ajutorul Agenției pentru Protecția Consumatorilor (APC)”, a spus, pentru „Vocea poporului”, Elmira Rusu.

 

Nici nu s-au apucat de lucru, dar pretind că totul e bine

 

Curios a fost faptul că, după ce au inter­venit inspectorii APC, am aflat că respectivul agent economic nici nu se apucase să îndepli­nească comanda respectivă. „Ca să verificăm dacă funcționează, am format încă o dată acel număr de telefon al firmei și ne-am prezentat drept persoane care doresc să facă o coman­dă. O preluau iarăși fără probleme și promi­teau că o îndeplinesc în trei zile. De fapt, ei nu spuneau că nu o vor îndeplini, ci doar tă­răgănau. Banii îi cheltuiseră deja, iar pe noi tot ne purtau cu vorba. Dacă nu ajungeam să cerem ajutorul APC, cred că nici până azi nu mai vedeam cazul soluționat și, cu atât mai puțin, banii întorși”, ne-a mai spus Elmira Rusu.

Potrivit datelor APC, numărul persoane­lor care apelează la ajutorul Agenției  este 

în continuă creștere. Dacă, în primul semestru al  anului 2015, au fost înregistrate 598 de petiții, în aceeași perioada a anului curent – 634 de petiții. „Numărul este în creştere. Acesta se măreşte deoarece consumatorii ne cunosc mai bine, nu pentru că se încalcă mai multe drepturi, ci pentru că, în urma morato­riului instituit, APC și-a concentrat eforturile pe desfășurarea mai multor activităţi de in­formare și promovare, pentru ca cetăţenii să ştie că existăm şi că activitatea noastră este orientată exclusiv spre protecţia drepturilor consumatorilor”, a spus pentru „Vocea popo­rului” directorul APC, Iurie Eremia.

 

Informați și protejați

 

Cele mai multe reclamații au vizat produ­sele alimentare și nealimentare, în funcție de sezon. „Avem reclamații ce țin de plasarea pe piaţă, comercializarea produselor  nemarca­te sau marcate neconform, fără informaţia în limba oficială. De asemenea, alte plângeri vizează neafişarea la vedere a informaţiei pentru consumatori; lipsa registrului de re­clamaţii; nerespectarea regulilor de comerţ (neeliberarea bonului de casă, lipsa indica­toarelor de preţ). Totodată, avem și plângeri la capitolul utilizarea mijloacelor de măsu­rare neverificate metrologic; produse fără certificate de proveniență sau declaraţii de conformitate; nerespectarea condiţiilor teh­nice de păstrare și sanitare a produselor, dar și a termenului de valabilitate al produselor”, ne-a mai spus Iurie Eremia.

De cele mai dese ori, plângerile consuma­torilor se dovedesc a fi întemeiate, iar dacă agentul economic evită să respecte legea care îl protejează pe consumator, cei doi ajung în fața instanței de judecată. Potrivit responsa­bililor de la APC, menirea lor nu e să se ajun­gă cu agentul economic în instanța de judeca­tă, dar să se soluționeze cazul în mod amiabil. Chiar și așa, există cazuri când consumatorii sunt târâți prin instanțe, asta pentru că agen­tul economic contestă procesul verbal întoc­mit de inspectori. Totuși, o bună parte dintre aceștia se disciplinează și chiar colaborează cu APC pentru a înlătura neregulile.

 

Consumatorii de la oraș sunt cei mai active

 

Potrivit inspectorilor, cei mai activi sunt consumatorii din localitățile urbane. Acest lucru se datorează și faptului că aceștia au acces mai ușor la serviciile Agenției din capi­tală, chiar dacă instituția are reprezentanță și la Cahul și Bălți.

La ajutorul inspectorilor de la agenție a apelat și o femeie din Chișinău care a pro­curat produse cosmetice de la un salon de frumusețe din Chișinău. Alături de alte fe­mei, aceasta a ajuns în plasa escrocilor. Aces­tea erau invitate la niște proceduri pentru tenul feței, după care încercau să le convin­gă că starea fizică a pielii și tenului lor este precară și doar produsele propuse de ei con­stituie soluții inovatoare și benefice pentru organism. Femeia ne spune că s-a trezit cu un contract de împrumut în față  în valoare de 5285 de lei și că nu își amintește cum a fost semnat acesta.  Potrivit ei,  a fost „supusă constrângerii psihice” pentru a  semna con­tractul de achiziționare a unui set de produse cosmetice. Abia a doua zi a realizat acest lu­cru. S-a întors la această companie, unde a cerut rezilierea contractului, aici fiind trata­tă cu refuz. În urma depunerii unei petiții la APC, inspectorii au reușit soluționarea con­flictului, contractul fiind reziliat.

 

Ce trebuie să știe cetățenii

 

Pentru a depune o plângere, în momentul în care consideră că i s-a făcut o nedreptate, consumatorul trebuie să se adreseze la APC din municipiul Chișinău sau la oficiile terito­riale din orașele Cahul și Bălți. În prealabil, acesta depune o cerere către agentul econo­mic care i-a vândut produsul, solicitând să-i fie schimbat, reparat sau restituită valoarea produsului. Dacă timp de două săptămâni de la data depunerii cererii agentul economic nu dă semn că ar vrea să soluționeze problema, atunci pătimitul se adresează la APC.

„Consumatorii au dreptul de a fi informați în mod complet, corect și precis. Însă, în cazul în care s-au confruntat cu situații de conflict, trebuie să cunoască cum se depune o  petiție. Consumatorii trebuie să apeleze la această modalitate numai după ce încearcă să rezol­ve amiabil problema cu agentul economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul. În situaţia în care nu s-a ajuns la o înţelegere cu vânzătorul sau cu administra­torul unităţii, atunci consumatorul are drep­tul să depună o reclamaţie la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Reclamaţia se face în nume personal și trebuie să fie însoţită de toate documentele confirmative”, ne-a mai spus Iurie Eremia.

Consumatorul trebuie să știe că produ­sul de calitate îndoielnică procurat poate fi schimbat pe unul de calitate, îi pot fi restituiți banii pe care i-a achitat pentru produs, iar dacă acesta face parte din categoria electro­casnice, tehnică de calcul, telefoane – pot fi reparate în caz că se defectează. Totuși, sunt și produse care nu pot fi întoarse agentului economic. Din această categorie fac parte colanții, mobila făcută la comandă, jucăriile, materialele de construcție rămase în urma unei reparații ori construcții și bijuteriile. Excepție fac doar cele cu defecte ascunse.

 

Și sindicatele sar în apărarea consumatorilor

 

În apărarea drepturilor consumatorilor sunt și sindicaliștii din Republica Moldo­va. Potrivit Valeriei Tricolici, președinta Federației Sindicatelor din Domeniile Coope-rației de Consum, Comerțului și Antrepre­noriatului „Moldsindcoopcomerț”, pe lângă alte măsuri importante, periodic, în unitățile de comerț din țară au loc controale pentru a vedea cum acestea se modernizează, se tehnologizează, atrăgând astfel consumato­rul și, cel mai important, cum este protejat acesta.

„Spre exemplu, dacă o brutărie cumpă­ră niște cuptoare și altă tehnică de ultima generație, coace pâine bună, asta nemijlocit conduce la respectarea drepturilor consu­matorului. Investind, agentul economic con­tribuie și la protecția consumatorului”, ne-a spus Valeria Tricolici.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand