4 octombrie 2023
Chisinau
Social

Noi încălcări ale ex-directoarei „Artico”?

Loading
Social Noi încălcări ale ex-directoarei „Artico”?
Hincu

Foto: privesc.eu

Fosta directoare a Centrului Republican pentru Copii şi Ti­neret „Artico”, Aurelia Hâncu, apare din nou în vizorul presei, înainte de pronunţarea unei decizii a Curţii Supreme de Justiţie la contestaţia depusă de aceasta. Amintim că Aurelia Hâncu nu e de acord cu decizia Ministerului Educaţiei, de a fi demisă din funcţia de directoa­re a Centrului „Artico” şi cere restabilirea sa în funcţie.

 

Recent, pe internet au apărut mai multe imagini video în care Aurelia Hâncu ar coordona ședința comite­tului sindical al instituției. Imaginile video ar fi fost înregistrate în iunie 2012, după ce Judecătoria Buiu­cani a anulat ordinul de demitere a Aureliei Hâncu, semnat de minis­trul Educației de atunci, Mihail Șleahtițchi. În timpul ședinței, mem­brii sindicatului discutau poziția co­mitetului sindical în legătură cu de­miterea acesteia.

Imaginile video o prezintă pe Aurelia Hâncu îndemnând membrii sindicatului să se pronunţe împo­triva eliberării sale din funcţie, iar autorul imaginilor crede că rolul de moderatoare a şedinţei „a asigurat un trafic de influenţă”.

Articolul 5 din Legea Sindicatelor stipulează că „sindicatele în activi­tatea lor sunt independente faţă de autorităţile publice de toate nive­lurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sunt supuse controlului lor şi nu li se subordo­nează. Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile sindi­catelor sau să împiedice realizarea acestora”.

 

artico

Foto: ziar.jurnal.md

 

Comitetul sindical al Centrului „Artico” face parte din Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei (SEŞ). Potrivit preşedintelui SEŞ, Dumitru Ivanov, nu e nicio problemă dacă directoa­rea participă la şedinţele comitetului sindical.

„Aceasta poate veni la şedinţe să-şi spună părerea. Dar dacă a încălcat ceva sau nu, o să se expună justiţia”, ne-a spus Dumitru Ivanov. Preşe­dintele SEŞ a mai confirmat pentru „Vocea poporului” că Aurelia Hâncu este membru de sindicat.

Contactată de „VP”, Aurelia Hân­cu a negat faptul că ar fi îndemnat pe cineva să semneze în susţinerea ei. „Fiecare este om matur şi are dreptul să-şi expună părerea. Vreau să vă spun că atunci când m-am re­întors a fost demonstrat că adjunctul lua trei salarii timp de jumătate de an, iar membrii comitetului sindi­cal au fost rugaţi să dea o apreciere. Este comandă ca Hâncu să fie pusă la bătaie şi asta se face”, a comentat fosta directoare a „Artico”. În ceea ce priveşte activitatea comitetului sindical, Aurelia Hâncu recunoaşte că acesta este independent faţă de angajator.

 

g_social

Aurelia Hâncu ar fi coordonat o şedinţă a comitetului sindical când a revenit în funcţie după prima demitere

 

Pentru a afla cât de mult este permisă implicarea unui conducă­tor de instituţie în cadrul şedinţelor comitetelor sindicale, dar şi dacă acesta poate să fie concomitent atât membru de sindicat, cât şi director de unitate, am discutat cu Ion Pre­guza, şeful Departamentului juridic al CNSM. „În cazul în care la şedin­ţa comitetului sindical sunt puse în discuţie probleme ale partenerilor sociali de interes comun, se face necesară prezenţa angajatorului / conducătorului instituţiei, pentru a discuta cât se poate de obiectiv chestiunile. Iar dacă se examinează probleme cu caracter pur sindica­list – primirea unui nou membru în rândurile organizaţiei, a trasa un plan de acţiuni pentru o anumită perioadă – organul sindical decide pe cine să invite”, ne spune Ion Pre­guza. Potrivit juristului, şi într-un caz, şi în altul angajatorul nu poate conduce şedinţele sindicale.

„În altă ordine de idei, angajato­rul (directorul unei instituţii de stat, subordonată unui minister) are, în acelaşi timp, şi calitatea de salariat. Dar nu poate fi membru de sindi­cat. Aceasta ar veni în contradicţie cu activitatea independentă a sindi­catelor faţă de angajator. Drepturile şi interesele lui, precum ştim, pot fi protejate de către asociaţiile patro­nale. Însă astăzi nu putem aduce prea multe cazuri de astfel de aso­ciaţii în sectorul bugetar, care s-ar constitui în baza Convenţiei OIM nr. 87 (dreptul la asociere), aşa cum e în cazul sindicatelor.

Autorităţile publice au calitatea de angajator, lucru pe care nimeni nu-l contestă. Însă aceste autorităţi să nu le confundăm cu asociaţiile patronale, statutul cărora diferă de statutul autorităţilor publice”, preci­zează şeful Departamentului juridic al CNSM.

 

Nota redacţiei
Fosta directoare a Centrului Republican pentru Copii şi Tineret „Artico”, Aurelia Hâncu, a intrat în atenţia presei atunci când a fost învinuită de corup­ţie. Anterior, presa a scris că Centrul Anticorupţie a iniţiat în 2010 o urmărire penală pe numele con­ducerii „Artico”, bănuită de delapidarea banilor publici, dosar care a fost reluat în 2012.
De asemenea, amintim că Aurelia Hâncu i-ar fi obligat pe profesorii de la Centru să strângă de la părinţi bani pentru participarea copiilor la fes­tivalurile organizate peste hotare. După aceasta, ea a primit mustrare pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu, iar apoi – demisă. În iunie 2012 însă, Judecătoria Buiucani o repune în funcţie, consi­derând ordinul Ministerului Educaţiei ilegal. La 22 iunie aceasta este demisă din nou, deoarece ar fi săvârșit alte acțiuni ilegale, constatate de către Serviciul control financiar și revizie al Ministeru­lui Finanțelor.
Miercuri, 3 iulie, Curtea Supremă de Justiţie urma să se pronunţe în cazul contestaţiei depuse de Aurelia Hâncu, dar şedinţa a fost amânată.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand