2 iulie 2022
Chisinau
Social

Noi eforturi de elaborare a cadrului juridic pentru comitetele sectoriale

Loading
Social Noi eforturi de elaborare a cadrului juridic pentru comitetele sectoriale
Noi eforturi de elaborare a cadrului juridic pentru comitetele sectoriale
gov.md

gov.md

 

Activitatea comitetelor secto­riale pentru formare profesi­onală ar putea să-şi ia avânt, după ce a fost elaborat un pro­iect de lege cu privire la aces­tea, iar autorităţile europene şi-au asumat angajamentul de a acorda suport pentru spori­rea funcţionalităţii lor.

 

Guvernul a aprobat, la începu­tul acestei săptămâni, un proiect de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profe­sională. Documentul are ca scop crearea cadrului juridic necesar pentru funcţionarea acestor co­mitete. Proiectul stabileşte misi­unea, regulile de constituire, de funcţionare şi finanţare, inclusiv din contribuţiile statului, precum şi raporturile dintre stat şi comi­tete.

Noile entităţi au rolul de a pro­mova interesele pieţei forţei de muncă, dezvoltarea profesiilor şi a profesioniştilor, pornind de la necesităţile angajatorilor, a men­ţionat Stela Grigoraş, ministra Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami­liei. Prin proiectul în cauză, aces­tor asociaţii le este atribuit statut de utilitate publică.

Comitetele vor urmări dezvol­tarea de parteneriate sociale la nivel de ramuri ale economiei, în vederea sprijinirii învăţământu­lui profesional tehnic, inclusiv a instruirii duale şi a formării con­tinue a specialiştilor, a corelării procesului de formare profesio­nală cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

Comitetele sectoriale vor fi create de organizațiile sindicale şi cele patronale. Membrii acestora vor putea iniția, coordona și par­ticipa la elaborarea standardelor ocupaționale pentru învățământul profesional tehnic, precum și la revizuirea standardelor existente în economia națională.

Structurile respective vor par­ticipa la 

formarea unui sistem de suport informaţional şi analitic pentru învăţământul profesional tehnic, pornind de la necesităţile pieţei muncii.

În același timp, noile entități vor participa la elaborarea Cadru­lui Național al Calificărilor, vor avi­za curriculumurile de studii și vor înainta propuneri privind actuali­zarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

Instituirea comitetelor secto­riale este stipulată de strategia naţională de atragere a investi­ţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020, precum şi de Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic pe anii 2013-2020, care prevede crearea de comitete sectoriale în 12 domenii de specializare. Reali­zarea acestui indicator va asigura obţinerea în 2017 a unui suport bugetar din partea Uniunii Eu­ropene pentru reforma învăţă­mântului profesional tehnic de 2,3 mln. de euro.

Una din sursele de finanţare a comitetelor sectoriale este buge­tul de stat. Necesarul de mijloace financiare a fost estimat şi plani­ficat în cadrul strategiei sectoriale de cheltuieli pe termen mediu în cuantum de 5,4 mln. de lei, a mai precizat Stela Grigoraş.

Conform documentului, toate proiectele de acte normative ce reglementează formarea conti­nuă și învățământul profesional tehnic vor fi consultate în mod obligatoriu cu reprezentanţii co­mitetelor sectoriale.

Documentul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor